Kursus

Beskæring 2

Deltageren kan ud fra en række almindeligt forekommende plantearter vælge beskæringsmetode og tidspunkt. Arterne omfatter: Træer, buske, halvbuskeDeltageren kan udføre beskæring af formangivne buske og træer, herunder, Træers opbygning, sirbuske, espalierede vækster og specielle beskæringsteknikker

Fakta

Navn:
Beskæring 2
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2879
Fagkode:
48063-

-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen

Mål

Deltageren kan ud fra en række almindeligt forekommende plantearter vælge beskæringsmetode og tidspunkt. Arterne omfatter:¿Træer ¿Buske¿HalvbuskeDeltageren kan udføre beskæring af formangivne buske og træer, herunder ¿Træers opbygning¿Sirbuske¿Espalierede vækster¿Specielle beskæringsteknikker

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har opnået uddannelsens mål

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.