Kursus

Tryghedsskabende aktiviteter, ejendomsservice

Du lærer at gennemføre tryghedsvandring og udpege områder med risiko.Du lærer også at bruge metoder til at nedbringe risiko for indbrud, hærværk og brand samt at kommunikere med beboere om forebyggelse.

Fakta

Navn:
Tryghedsskabende aktiviteter, ejendomsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
1,0 dag
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636
Fagkode:
48574-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsserviceteknikere, ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved tryghed i nærmiljøetSkabe tryghed ved at tilrettelægge og gennemføre:- Tryghedsvandringer herunder- Udpege områder med risiko - Indføre forebyggende tiltagBruge grundlæggende metoder til at nedbringe risikoen for indbrud, hærværk og brandstiftelse ved at:- Yde en social aktiv indsats - Vejlede beboere i et boligområdeMedinddrage beboere ved at kommunikere og formidle forebyggende budskaber for at bidrage til den fælles tryghed i nærmiljøet.

Varighed

1,0 dag

Eksamen

Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.