Kursus

Energi-/klimavejleder i byggebranchen

Du kan efter kurset udpege fokusområder i forbindelse med energi-/klimarenovering i samarbejde med andre fagområder og udarbejde bæredygtige løsningsforslag. Du kan endvidere fungere som klimavejleder på baggrund af viden om de faglige problemstillinger, der er forbundet med at være vejleder og anvende simple tilbagebetalings-/beregningsmodeller, som gør det muligt for kunden at prioritere investeringer i energi- eller klimarenovering.

Fakta

Navn:
Energi-/klimavejleder i byggebranchen
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2209
Fagkode:
49236-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltagerne kan: - Udpege fokusområder i forbindelse med energi-/klimarenovering i samarbejde med andre fagområder.- Udarbejde bæredygtige løsningsforslag ud fra kendskab til klimapåvirkninger og samfundskrav, herunder principper for bæredygtighed og bygningsreglementets krav. - Fungere som klimavejleder på baggrund af viden om de faglige problemstillinger, der er forbundet med at være vejleder.- Anvende simple tilbagebetalings-/beregningsmodeller, som gør det muligt for kunden at prioritere investeringer i energi- eller klimarenovering.

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.