Kursus

Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice

Du lærer at udføre analyser af bygningers forbrug af forskellige ressourcer (vand, varme, el), herunder at vurdere forbruget, reagere aktivt på det.Du lærer også at udarbejde informationsmateriale til brugere og beboere, så energiforbrug kommer i fokus i hverdagen.

Fakta

Navn:
Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636
Fagkode:
48581-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.Deltageren skal have grundlæggende viden om el, vand, varme og ventilationsanlæg i bygninger, der svarer til indehold i uddannelsen "Miljø og energioptimering 1, ejendomsservice"

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved forbrug af ressourcer- Udføre analyser af bygningens forbrug af ressourcer- Vejlede brugere og beboere i korrekt brug af bygningens installationer- Gøre forbruget af ressourcer synligt ved hjælp af it-værktøjer- Motivere brugere og beboere til at ændre adfærd- Fokusere på forbedring af energien Ved brug af overvågningsværktøjer (CTS)- Forholde sig til det daglige forbrug - Reagere på forstyrrelser i driften og overforbrug I forbindelse med registrering af data - Registrere forbruget af varme og varmt vand ud fra gældende lovgivning- Bruge ovennævnte data til at vurdere det aktuelle forbrugI forhold til bygningers - Vurdere bygningers varmetab- Vurdere hvilke andre forhold der påvirker et samlet varmetab- Stille forslag til forbedringer- Lave en forenklet beregning af varmetabVed brug af IT - Ved hjælp af IT søge informationer om relevant lovgivning på området- Foretage økonomi- og miljøstyring via regneark i samarbejde med andre

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.