Kursus

Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice

Du lærer bl.a. at foretage indeklimamålinger, kontrollere ventilationsanlæggets funktion, foretager mindre reparationer samt at udarbejde instruktioner og vejledninger for drift og vedligeholdelse af anlæggene.

Fakta

Navn:
Indeklima og ventilationsanlæg, ejendomsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636
Fagkode:
48582-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved måling af indeklima- Lave simple målinger af indeklimaet med relevant måleudstyr- Vurdere hvornår relevante håndværkere og eksperter skal tilkaldesVed brug af ventilationsanlæg- Måle tryk og temperatur på ventilationsanlæg- Kontrollere anlæggets tilstand ud fra anlæggets afleveringsrapportVed vedligehold af ventilationsanlæg- Foretage mindre vedligeholdelsesopgaver- Udskifte komponenter- Følge gældende lovgivningVed instruktionerUdarbejde instruktioner til drift og vejledninger til vedligehold af et ventilationsanlægVed eftersyn af ventilationsanlægget- Foretage eftersyn af anlægget med udgangspunkt i driftsvejledningen- Sikre den bedste komfort og driftsøkonomi

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.