Kursus

Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje

Deltageren kan anvende maskiner og vælge egnede arbejdsmetoder ud fra kendskab til skadevolder og jordbundsforhold. Der er desuden fokus på at forebygge og bekæmpe ukrudt, sygdomme og skadedyr i plænegras samt identificere de mest anvendte græsarter.

Fakta

Navn:
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2879
Fagkode:
22056-

-

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse inden for anlægsgartnerbranchen.

Mål

Deltageren kan: - anvende maskiner og vælge egnede arbejdsmetoder med kendskab til skadevolder og jordbundsforhold - forholde sig til sygdomme i plænegræs herunder ukrudtsarter og skadedyr og anlægge korrekt plejestrategi - artsbestemme det mest almindelige skadevoldere i græsplæner, samt identificere de mest anvendte græsarter - udføre arbejde efter gældende PGO standarderanvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet

Varighed

5 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.