Kursus

El-låse og overvågning, ejendomsservice

Du lærer bl.a. om at komponenter for el-låse og overvågningssystemer samt at vedligeholde disse.Du lærer at programmere adgangskort og nøglebrikker.Du lærer også om videoovervågning og om love og regler for dette.

Fakta

Navn:
El-låse og overvågning, ejendomsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636
Fagkode:
48577-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod service- og driftspersonale ved boliger, erhvervsejendomme og institutioner, som tillige har ansvar for drift og vedligehold af elektroniske adgangs- og overvågningssystemer

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren:På området for el-låse- Udvise kendskab til de vigtigste komponenter i el-låse- Vedligeholde elektriske aflåsningssystemer- Programmere åbne- og lukketider i både centralt og decentralt udstyr - Programmere adgangskort og nøglebrikkerVed service af elektriske låsesystemer- Udvise kendskab til de vigtigste komponenter i overvågningssystemer- Genkende låsesystemets enkeltdele og forstå deres brug- Udskifte og vedligeholde komponenter- Vurdere hvornår der er behov for at tilkalde faglig hjælp- Sikre at bygninger altid er aflåstePå området for video- Yde simpel service på systemer for videovervågning- Vurdere hvilket udstyr der passer bedst til bygningen- Kontrollere at udstyret er sat op og bruges efter gældende love og regler- Udvælge bestemte optagelser og overføre dem til andre elektroniske medier

Varighed

3,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.