Kursus

Råd og svamp - udbedring af skimmelsvampeskader

Du kan efter kurset medvirke ved identifikation af skimmelsvamp i træmaterialer og andre organiske bygningsmaterialer. Du kan endvidere lave forebyggelse og udbedring af skader fra skimmelsvamp i træmaterialer og andre organiske bygningsmaterialer.

Fakta

Navn:
Råd og svamp - udbedring af skimmelsvampeskader
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2937
Fagkode:
49198-

-

Målgruppe

Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Mål

Deltageren kan: - Medvirke ved identifikation af skimmelsvamp i træmaterialer og andre organiske bygningsmaterialer.- Forestå forebyggelse og udbedring af skader fra skimmelsvamp i træmaterialer og andre organiske bygningsmaterialer.- Udføre og planlægge arbejdet under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Varighed

2,0 dage

Prøve

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.