Kursus

Værkstedsteknik, gartnerområdet

I uddannelsen arbejder deltagerne med at reparere, betjene og anvende værktøj og udstyr for at vedligeholde, rengøre og indstille håndværktøj og småmaskiner under hensyn til de sikkerhedsmæssige forhold.

Fakta

Navn:
Værkstedsteknik, gartnerområdet
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2879
Fagkode:
42388-

Målgruppe

Uddannelsen hendender sig til personer inden for gartnerområdet.

Mål

Deltageren kan reparere, betjene og anvende det værkstøj og udstyr som forefindes på virksomheders værksted med henblik på korrekt vedligeholdelse, rengøring og indstilling af håndværktøj under samtidig iagttagelse af de sikkerhedsmæssige forhold.Deltageren kan udføre det mest almindeligt forekommende værkstedsarbejde i forbindelse med eftersyn af håndværktøj og daglige driftseftersyn på mindre gartnermaskiner.

Varighed

5,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser