Foto af Skorstensfejer
Job

Skorstensfejer

Som skorstensfejer går dit arbejde ud på at feje og rense skorstene samt fyringsanlæg med kedler, røgkanaler og rør.

Fakta

Arbejdssteder:
Hos skorstensfejermestre
Stillingsbetegnelser:
Skorstensfejer

Du renser varmluftsovne og alle former for klima- og ventilationsanlæg. Du skal være glad for at arbejde ude og ikke lide af højdeskræk eller klaustrofobi. Din arbejdsdag er selvstændig, men med daglig kontakt til de forskellige kunder.

En skorstensfejer er typisk ansat hos en skorstensfejermester og arbejder i både industriejendomme og private huse. Du cykler eller kører i bil mellem arbejdsopgaverne.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af skorstensfejer
Sort arbejde - Skorstensfejeren fjerne soden fra pejsen efter rensning af skorstenen.

Ud over at rense og fejes skorstene, foretager en skorstensfejer også brandeftersyn og gennemfører kontrolmålinger, og han vejleder i energi- og miljøspørgsmål.

Skorstensfejning er lovpligtigt af hensyn til brand-, eksplosions- og forgiftningsfare samt for at undgå energispild. Fejningen skal udføres af faglærte skorstensfejere. Skorstensfejere arbejder også med klima- og ventilationsanlæg.

Store anlæg renses to gange om året, mindre anlæg én gang årligt. Skorstensfejeren afgør om det på grund af brandfare skal gøres oftere.

Arbejdet på taget kræver smidighed og god fysik. Man må ikke lide af svimmelhed, højdeskræk eller angst for lukkede rum.

Når man fejer en skorsten, fjerner man den sod og flyveaske, som har lejret sig fra kedler, oliefyr, kakkel- og brændeovne, pejse og andre ildsteder. Røgrør og -kanaler fra ildstedet skal renses samtidig med skorstenen. Skorstensfejeren skal også fjerne soden i ildstedet og andre steder efter fejningen.

De mange forskellige slags skorstene kræver forskellig renseteknik. De fleste skorstene kan renses fra taget eller fra en lem på loftet. Herfra sænker skorstensfejeren en line ned med et lod og en kost, som fejer sod og slagger ned.

Skorstensfejeren kan med særligt måleudstyr tage prøver på trykket i skorstene og kontrollere oliefyrsanlæg.

Det er også skorstensfejerens opgave at rådgive kunderne i fyringstekniske spørgsmål, fx ved anskaffelse af skorstene og ovne, om fyringsmetoder m.v.

Under arbejdet skal skorstensfejeren være opmærksom på, om skorsten, røgledninger m.v. er i forsvarlig stand. Man underretter kommunen, hvis der er mangler, der kan medføre brandfare.

Udviklingen på fyringsområdet har medført, at skorstensfejerne satser på nye områder. Et stadig stigende antal beskæftiger sig med fx kedelrensning, rensning af klima- og ventilationsanlæg samt lignende serviceordninger.

Arbejdsplads

Skorstensfejersvende bliver ansat af skorstensfejermestrene. De arbejder i alle former for beboelser, institutioner og industriejendomme. Skorstensfejere kommer rundt mellem arbejdspladserne i bil, på knallert eller på cykel.

Se mere om branchen Ejendomsservice.

Indkomst

Lønnen for skorstensfejere er ikke oplyst, men ligger i området 26-32.000 kr. om måneden

Den selvstændige skorstensfejermesters indtægt afhænger af distriktets og omsætningens størrelse.

Fremtidsmuligheder

Landets skorstensfejervæsen er inddelt i distrikter, hvert med en skorstensfejermester som ansvarlig for skorstensfejningen i distriktet. Skorstensfejermesteren ansættes af kommunen, men driver i øvrigt sin virksomhed selvstændigt. Man kan eventuelt også tage uddannelsen til håndværksmester.

Der er gode beskæftigelsesmuligheder i faget.

Mere uddannelse

Skorstensfejerfagets Efteruddannelsesudvalg afholder efteruddannelseskurser i skorstensfejerarbejde. Kurserne er AMU-kurser.

Få mere at vide

Blik- og Rørarbejderforbundet
www.blikroer.dk

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778
www.skorstensfejerlauget.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.