Skorstensfejer arbejder
Job

Skorstensfejer (job)

En skorstensfejer fjerner sod fra og kontrollerer skorstene, røgkanaler og ildsteder som fx brændeovne og varmekedler.

Fakta

Arbejdssteder:
Hos skorstensfejermestre
Stillingsbetegnelser:
Skorstensfejer

Skorstensfejere kan også rådgive kunder om, hvordan man undgår brand og skadelige partikler.

Som skorstensfejer har du en faglig viden om forskellige former for skorstene, kedler og ventilationsanlæg, og hvordan man bedst vedligeholder dem.

Du kan være skorstensfejermester eller være ansat som skorstensfejer hos en skorstensfejermester.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Hvis man bor i en ejendom med en skorsten, skal man ifølge loven have renset sin skorsten mindst en gang om året.

Som skorstensfejer kommer du derfor rundt til mange private huse og andre ejendomme, hvor du fejer skorstene og renser ildsteder som fx pejse og brændeovne.

Du renser og vedligeholder også ventilationsanlæg og kedelanlæg som fx oliefyr eller træpillefyr.

Tilsyn med skorstene

Som skorstensfejer foretager du også brandpræventivt tilsyn af skorstene og fyringsanlæg som fx brændeovne. Det betyder, at du tjekker, om skorstenene lever op til de krav, der er fastsat i loven for at undgå brandfare.

Du kan som skorstensfejer også reparere skorstene og fyringsanlæg, ligesom du også kan godkende nye skorstene.

Gode råd til kunder

Du vejleder kunder og giver gode råd om, hvordan man bedst fyrer op i sin brændeovn for at undgå for meget udledning af partikler, der kan være skadelige for sundhed og miljø.

Som skorstensfejer arbejder du meget udenfor og oppe i højden.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en skorstensfejer er:

  • Fjerne sod fra skorsten, røgkanaler og ildsteder som fx brændeovne og pejse
  • Foretage brandpræventive tilsyn for at sikre huset mod brand
  • Rådgive om korrekt brug af fx brændeovne
  • Hjælpe boligejeren med at beregne, om det kan betale sig at skifte til et andet fyr
  • Godkende nye eller ombyggede skorstene og ildsteder
  • Rense ventilationsanlæg og kedelanlæg

Arbejdssteder

Danmark er inddelt i distrikter, der hver har en ansvarlig skorstensfejermester. Skorstensfejermestrene er ansat af kommunen.

Som skorstensfejer kan du blive ansat hos en skorstensfejermester eller selv blive skorstensfejermester.

Meget af arbejdet som skorstensfejer foregår ude i private hjem og hos andre kunder.

Indkomst

Der findes ingen indkomstdata for skorstensfejere.

Uddannelsesvej

Uddannelsen til skorstensfejer er en erhvervsuddannelse, der tager 4 år og 6 måneder.

Læs om uddannelsen til skorstensfejer

Mere uddannelse

Når du har afsluttet din erhvervsuddannelse, har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Med skorstensfejeruddannelsen har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Du kan som skorstensfeje tage AMU-kurser inden for området skorstensfejerarbejde. Se en oversigt over relevante AMU-kurser.

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.