amu i skorstensfejerarbejde
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Skorstensfejerarbejde

På kurserne inden for skorstensfejerarbejde får du bl.a. viden om rensning og måling af skorstene og om systemer til fyring og opvarmning, kanaler, rør og ventilationsanlæg.

Fakta

Navn:
Skorstensfejerarbejde
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2260

Du får forudsætninger for at udføre service og målinger på oliefyr samt indregulering og service af biogasanlæg. Det omfatter viden om lovgivning på området. Du kan også få kendskab til alternative energiformer og til computerstyret teknologi til test af anlæg og bygninger.

Kurserne henvender sig især til faglærte skorstensfejere.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Skorstensfejerarbejde omfatter kurser inden for emner

  • Blåflammebrændere og kondenserende kedler
  • Forebyggende miljøforanstaltninger
  • Indregulering og kontrol af biobrændselsanlæg
  • Regler for brandpræventivt tilsyn
  • Rensning af ventilationskanaler
  • Rensning og måling af oliefyrsanlæg
  • Skorstenes installering og reparation
  • Tæthedsprøvning af huse
  • Vurdering af skorstenes bygningsmaterialer

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Skorstensfejerarbejde omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Skorstensfejerarbejde er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information