job og arbejdsmarkedet i Danmark

Renovation og gadefejning

Renovationsarbejde handler om at fjerne og genbruge mest muligt af vores affald.

Renovation betyder renholdelse, men også genbrug. Renovationsarbejdere indsamler, sorterer og forarbejder affaldet til forbrænding, deponering eller genanvendelse. For det meste er de ansat i virksomheder inden for vandforsyning, kloakvæsen og affaldshåndtering.

Skorstensfejere holder rent i forbrændingsanlæg i virksomheder og private hjem.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.