professionsbacheloruddannelsen til teknisk manager offshore
Professionsbacheloruddannelse

Teknisk manager offshore

På denne overbygningsuddannelse lærer du om drift, vedligehold og eltekniske beregninger af tekniske anlæg. Du får også redskaber til at løse ledelsesmæssige opgaver i forhold til personale, miljø og sikkerhed.

Fakta

Navn:
Teknisk manager offshore
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Driftsteknolog offshore, produktionsteknolog, installatør (stærkstrøm), automationsteknolog, energiteknolog
Økonomi:
SU

Uddannelsen til teknisk manager offshore er en overbygning på uddannelserne driftsteknolog offshore, produktionsteknolog, installatør (stærkstrøm), automationsteknolog, energiteknolog.

Den giver mulighed for at arbejde med både tekniske og ledelsesmæssige opgaver.

Som færdiguddannet kan du arbejde i forskellige typer af virksomheder, fx hos rådgivende ingeniører eller i offshore-branchen, fx i vindmølleindustrien eller på produktionsplatforme til olie og gas.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen inden for offshore giver dig redskaber til på ledelsesniveau at kunne forestå komplekse opgaver inden for drift, vedligeholdelse og nyinstallation af tekniske anlæg.

Du lærer at anvende el-teknik i teori og praksis og at løse ledelsesmæssige opgaver i relation til personale, miljø og sikkerhed. Dette gælder anlæg i alle typer af virksomheder inden for offshore-området og industrien, fx på boreplatforme og i vindmølleindustrien, både nationalt og internationalt.

Uddannelsen er en 2-årig overbygningsuddannelse på uddannelserne driftsteknolog offshore, produktionsteknolog, installatør (stærkstrøm), automationsteknolog, energiteknolog.

Fagområder

Du får differentieret undervisning inden for områderne el-jævnstrøm, el-vekselstrøm, motorer og gasturbiner samt teknisk dokumentation. Endvidere får du undervisning inden for følgende kerneområder:

  • Virksomheden, herunder erhvervsøkonomi, projektledelse, personaleledelse, vedligeholdsledelse
  • Energi og miljø, herunder miljøteknik, vedvarende energi, miljøledelse og maskindirektivet
  • Elteknologi, herunder elteknisk beregning, elforsyningsanlæg, bygningsinstallationer, bygningsautomatik samt automatik til mindre maskiner og anlæg
  • Maskin- og procesteknologi, herunder gasteknologi, ventilation, automation og procesanalyse

Undervisningsform

Undervisningen foregår som holdundervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde, gruppearbejde, laboratorieøvelser og værkstedsarbejde.

Praktik

Der indgår praktikophold i en virksomhed, enten i Danmark eller i udlandet.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår online. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt i relation til den virksomhed, du er i praktik i.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor inden for offshore. Den engelske titel er Bachelor of Technical Management Offshore.

Optagelse

Du søger direkte på skolen. Du kan finde ansøgningsskema og oplysning om ansøgningsfrist på skolens hjemmeside.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne søge job i offshorebranchen, såvel i udlandet som i Danmark, fx som leder af tekniske anlæg i industrien eller offshore, som koordinator på tværfaglige projekter eller i forbindelse med design af tekniske anlæg.

Du kan også varetage ledelsesmæssige opgaver med personale, miljø og sikkerhed.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information