professionsbacheloruddannelsen til teknisk manager offshore
Professionsbacheloruddannelse

Teknisk manager offshore

På denne overbygningsuddannelse lærer du om drift, vedligehold og eltekniske beregninger af tekniske anlæg.

Fakta

Navn:
Teknisk manager offshore
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Driftsteknolog offshore, produktionsteknolog, installatør (stærkstrøm), automationsteknolog, energiteknolog
Økonomi:
SU

Uddannelsen til teknisk manager offshore er en overbygning på uddannelserne driftsteknolog offshore, produktionsteknolog, installatør (stærkstrøm), automationsteknolog, energiteknolog.

Du får redskaber til at løse ledelsesmæssige opgaver i forhold til personale, miljø og sikkerhed.

Som færdiguddannet kan du arbejde i forskellige typer af virksomheder, fx hos rådgivende ingeniører eller i offshore-branchen, herunder i vindmølleindustrien eller på produktionsplatforme til olie og gas.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig redskaber til på ledelsesniveau at kunne forestå komplekse opgaver inden for drift, vedligeholdelse og nyinstallation af tekniske anlæg.

Du lærer at anvende el-teknik i teori og praksis og at løse ledelsesmæssige opgaver i relation til personale, miljø og sikkerhed. Dette gælder anlæg i alle typer af virksomheder inden for offshore-området og industrien, fx på boreplatforme og i vindmølleindustrien.

Fagområder

Du får undervisning inden for områderne el-jævnstrøm, el-vekselstrøm, motorer og gasturbiner samt teknisk dokumentation.

Du får også undervisning inden for følgende hovedområder:

  • Virksomheden, herunder erhvervsøkonomi, projektledelse, personaleledelse, vedligeholdsledelse
  • Energi og miljø, herunder miljøteknik, vedvarende energi, miljøledelse og maskindirektivet
  • Elteknologi, herunder elteknisk beregning, elforsyningsanlæg, bygningsinstallationer, bygningsautomatik samt automatik til mindre maskiner og anlæg
  • Maskin- og procesteknologi, herunder gasteknologi, ventilation, automation og procesanalyse

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor inden for offshore. Den engelske titel er Bachelor of Technical Management Offshore.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde, gruppearbejde, laboratorieøvelser og værkstedsarbejde.

Praktik

Der indgår praktikophold i en virksomhed, enten i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt i relation til den virksomhed, du er i praktik i.

Optagelse

Du søger optagelse direkte hos uddannelsesstedet. Du kan finde ansøgningsskema og oplysning om ansøgningsfrist på skolens hjemmeside.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Læs mere

Læs om optagelse generelt

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside:

Teknisk manager offshore i Esbjerg

Uddannelsen online

Erhvervsakademi Sydvest udbyder uddannelsen online.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne søge job i offshorebranchen, såvel i udlandet som i Danmark, fx som leder af tekniske anlæg i industrien eller offshore, som koordinator på tværfaglige projekter eller i forbindelse med design af tekniske anlæg.

Du kan også varetage ledelsesmæssige opgaver med personale, miljø og sikkerhed.

Mere uddannelse

Som færdiguddannet har du adgang til flere masteruddannelser og med opkvalificering til kandidatuddannelse.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information