installatøruddannelsen
Erhvervsakademiuddannelse

Installatør

Installatøruddannelsen har to specialer - inden for stærkstrømsteknik og inden for vvs. Alt efter dit specialevalg bliver du uddannet elinstallatør eller vvs-installatør.

Fakta

Navn:
Installatør
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Bestemte erhvervsuddannelser
Økonomi:
SU

Vil du specialisere dig i stærkstrøm, lærer du bl.a. om elektroteknik, forsynings- regulerings- og installationsteknik. Vælger du vvs-linien får du undervisning i sanitets-, varme og gasteknik. Du lærer også om, hvad det vil sige at have egen virksomhed.

Som el-installatør eller vvs-installatør kan du arbejde som fx leder af installationsarbejder i byggefirmaer, eller du kan vælge en karrierevej som selvstændig med egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til installatør lærer du at arbejde med enten installation og drift af systemer inden for stærkstrømsteknik (el-installatør) eller med gas og vvs (vvs-installatør).

Uddannelsen indeholder obligatoriske elementer, to bundne studieretninger (hvoraf du vælger et), valgfrie elementer og en praktikperiode.

Emneområderne for de obligatoriske elementer er:

  • Installationstekniske basiselementer, herunder sproglig kommunikation, teknisk dokumentation, matematik og informationsteknik.
  • Virksomhedsemner, som indeholder projektledelse og entreprisestyring, økonomi og virksomhedsdrift, organisation og ledelse samt kvalitet, sikkerhed og miljø.

De to studieretninger, som du vælger mellem, er stærkstrøm og vvs.

På studieretningen inden for stærkstrøm lærer du om elektroteknik, forsynings- og installationsteknik, styrings- og reguleringsteknik samt datatransmissionsteknik.

På studieretningen inden for vvs lærer du om sanitetsteknik, varmeteknik, gasteknik, indeklimateknik samt automatik og styring.

Under de valgfrie uddannelseselementer hører et specialeforløb og et afsluttende eksamensprojekt. Du fordyber dig på specialeforløbet i et særligt interesseområde. Du kan eventuelt gennemføre det i samarbejde med din praktikvirksomhed.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende projektorienteret. Den kan være tilrettelagt i såvel gruppeforløb som individuelle forløb.

Det er ikke alle skoler, der udbyder begge specialer. Spørg på skolerne.

Når du har afsluttet uddannelsen, har du mulighed for at søge om autorisation inden for dit speciale. Den får du ved at gå op til særlige autorisationsprøver, som bliver afholdt af skolerne. Består du prøverne, får du autorisation enten som el-installatør eller som vvs-installatør.

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Herning, Hadsten, Nykøbing F., Odense, Slagelse, Vejle, Aalborg og i København.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt inden for dit valgte speciale. Hertil hører også en mundtlig fremlæggelse.

Værd at vide

Du har mulighed for at uddanne dig på deltid på akademiuddannelsen i el-installation og akademiuddannelsen i vvs-installation

Du kan også gå op til en autorisationsprøve, hvis du ønsker at arbejde som autoriseret installatør indenfor el, gas eller vvs. Har du svendebrev og bestået autorisationsprøven, kan du starte egen virksomhed som elinstallatør eller vvs-installatør.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Installatør inden for stærkstrøm: Elektriker (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen eller automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
  • Installatør inden for VVS: Vvs-energiuddannelsen, vvs-uddannelsen eller smedeuddannelsen (med specialer og trin 2)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV, VVS (Sommerstart)100 % kvote 2 
Aalborg SV, VVS (Vinterstart, e-læring)100 % kvote 2 
Aalborg SV, Stærkstrøm (Sommerstart)100 % kvote 2 
Aalborg SV, Stærkstrøm  (Vinterstart, e-læring)100 % kvote 2 
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C, VVS (Sommerstart)100 % kvote 2 
Vejle, Stærkstrøm (Sommerstart)100 % kvote 2 
Odense C , Stærkstrøm (Sommerstart)100 % kvote 2 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg, Stærkstrøm (Sommerstart)100 % kvote 2 
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning, VVS (Sommerstart)100 % kvote 2 
Herning, Stærkstrøm (Sommerstart)100 % kvote 2 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N, VVS (Sommerstart)100 % kvote 2 
København N, Stærkstrøm (Sommerstart)100 % kvote 2 
Erhvervsakademi Sjælland  
Næstved, Stærkstrøm (Sommerstart)100 % kvote 2 
Slagelse, VVS (Sommerstart)100 % kvote 2 
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ, VVS (Sommerstart)100 % kvote 2 
Randers SØ, Stærkstrøm (Sommerstart)100 % kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som autoriseret el-installatør eller vvs-installatør kan du etablere egen virksomhed. Du kan også arbejde i større byggefirmaer som fx projektleder eller leder af installationsarbejder.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en 1½-årig overbygningsuddannelse, så du bliver professionsbachelor i energimanagement, innovation og entrepreneurship, produktudvikling og teknisk integration eller teknisk manager offshore.

Du kan også videreuddanne dig til fx diplomingeniør eller civilingeniør.

Vær opmærksom på, at du udover din installatøruddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Nyuddannedes beskæftigelse

De to studieretninger finder beskæftigelse i mange brancher. Især for el-installatørernes vedkommende er variationen meget stor.

Figurerne viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Studieretningen El-installatør (stærkstrøm)

Suverænt storste aftager af nyuddannede er el-installatørfirmaer, der udfører installation i bygninger. Installatørerne ansættese desuden i ingeniørfirmaer, hvor de projekterer el-anlæg i både bygninger og indistrianlæg.

En lang række brancher beskæftiger el-installatører, både til planlægning, driftsopgaver, handel med el-artikler samt brancher hvor elforsyning er af afgørende betydning.

Kategorien Andre omfatter små 40 brancher, der er afhængige af sikker elforsyning.

Studieretningen VVS-installatør (gas og vvs)

Langt de felste nyuddannede beskæftiges i VVS- og blikkenslagerforretninger. En gruppe arbejder med rådgivning og projektering i ingeniørfirmaer. En tilsvarende andel arbejder med handel med sanitetsartikler eller pumper.

Kategorien Andre omfatter knapt 30 brancher heraf nogle, der arbejde med drift og installation af hydraulik og pumper i maskiner.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.