Erhvervsakademiuddannelsen til miljøteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Miljøteknolog

På uddannelsen lærer du at arbejde med miljøforbedringer og bæredygtig udnyttelse af ressourcer og miljøteknologi.

Fakta

Navn:
Miljøteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke krav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en bred viden inden for miljøområdet i virksomheder. Du får kendskab til miljøteknologi inden for vand, jord, luft og industri.

Du lærer også om miljøledelse, kommunikation, produktion, forsyning og udvikling, rådgivning og forvaltning.

Som færdiguddannet kan du fx arbejde i produktionsvirksomheder, forsyningsselskaber, rådgivende virksomheder, detailbutikker, statslige og kommunale institutioner eller miljøkontrollaboratorier.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i miljøteknologi bliver du uddannet til at varetage opgaver af teknisk faglig karakter inden for miljøområdet. Du lærer fx at planlægge og udføre miljøforbedringer, anvende metoder til rensning af spildevand, jord og luft, samt stå for prøvetagning og affaldsbehandling og -håndtering.

Samtidig bliver du i stand til at kommunikere og vejlede om miljøteknologiske forhold.

Fagområder

Uddannelsen består af to fagområder:

  • Miljøteknologi og natur: Du lærer om prøvetagning, målinger, laboratorieanalyser og natur- og miljøforhold, herunder kemi, biologi, klima og forureningsproblematikker. Der er også fokus på miljøteknologiske løsninger, som sigter mod miljøforbedringer
  • Virksomhed og regulering: Du lærer om offentlig regulering og miljøforvaltning samt virksomhedsforståelse i relation til miljøområdet. Der er også fokus på kommunikationsformer og formidling, herunder bl.a. organisationers interne og eksterne kommunikation

Der er mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Titel

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen miljøteknolog AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Environmental Technology.

Undervisning

Undervisningen foregår som en kombination af almindelig klasseundervisning, gruppe- og projektarbejde samt praktisk arbejde i laboratorier og i felten.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

  • Gymnasial eksamen: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C
  • Erhvervsuddannelse: Matematik D og enten bioteknologi A eller kemi C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Hillerød og Aarhus.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Hillerød (Sommerstart)AO 
Hillerød (Vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som uddannet miljøteknolog kan du få job inden for forskellige områder. Det kan fx være produktion, forsyning, udvikling, rådgivning, forvaltning, kontrol eller formidling.

Du kan derfor komme til at arbejde i forskellige typer af virksomheder, fx produktionsvirksomheder, forsyningsselskaber, rådgivende virksomheder, detailbutikker, statslige institutioner, tekniske forvaltninger eller miljøkontrollaboratorier.

Mere uddannelse

Du har forskellige muligheder for at videreuddanne dig:

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 1162 af 10. juli 2020.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr. 97 af 25. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information