Erhvervsakademiuddannelsen til miljøteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Miljøteknolog

Uddannelsen giver dig en bred viden inden for miljøområdet i virksomheder. Du lærer at arbejde med miljøforbedringer, bæredygtig udnyttelse af ressourcer og miljøteknologi.

Fakta

Navn:
Miljøteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke krav
Økonomi:
SU

Du får kendskab til miljøteknologi inden for vand, jord, luft og industri. Du lærer om miljøledelse, kommunikation, produktion, forsyning og udvikling, rådgivning og forvaltning.

Efter endt uddannelse kan du fx arbejde i produktionsvirksomheder, forsyningsselskaber, rådgivende virksomheder, detailbutikker, statslige og kommunale institutioner eller miljøkontrollaboratorier.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i miljøteknologi bliver du uddannet til at varetage opgaver af teknisk faglig karakter inden for miljøområdet. Du lærer fx at planlægge og udføre miljøforbedringer, anvende metoder til rensning af spildevand, jord og luft, samt stå for prøvetagning og affaldsbehandling og -håndtering. Samtidig bliver du i stand til at kommunikere og vejlede om miljøteknologiske forhold.

Erhvervsakademiuddannelsen varer to år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på begge uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS. 

Fagområder

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Miljøteknologi og natur: Prøvetagning, målinger, laboratorieanalyser og natur- og miljøforhold herunder kemi, biologi, klima samt forureningsproblematikker med fokus på praktisk miljøarbejde. Der er også fokus på miljøteknologiske løsninger som sigter mod miljøforbedringer
 • Virksomhed og regulering: Offentlig regulering og miljøforvaltning samt virksomhedsforståelse i relation til miljøområdet. Der er også fokus på kommunikationsformer og formidling, herunder organisationers interne og eksterne kommunikation, myndighedskommunikation samt konflikthåndtering

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag. Tjek dine muligheder hos det enkelte uddannelsessted.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en kombination af almindelig klasseundervisning, praktisk arbejde i laboratorier og i felten samt gruppe- og projektarbejde.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes i Aarhus og Hillerød.

Eksamen

Du færdiggør uddannelsen med et afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen miljøteknolog AK. Den engelske betegnelse er AP Graduate in Environmental Technology.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik D og enten bioteknologi A eller kemi C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AO
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Hillerød (Sommerstart)AO
Hillerød (Vinterstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet miljøteknolog kan du få job inden for forskellige områder. Det kan fx være produktion, forsyning, udvikling, rådgivning, forvaltning, kontrol eller formidling.

Du kan derfor komme til at arbejde i mange forskellige typer af virksomheder, fx produktionsvirksomheder, forsyningsselskaber, rådgivende virksomheder, detailbutikker, statslige institutioner, tekniske forvaltninger eller miljøkontrollaboratorier.

Mere uddannelse

Som miljøteknolog kan du på 1½ år videreuddanne dig til professionsbachelor i jordbrug med speciale i miljø og natur på en række erhvervsakademier.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information