Erhvervsakademiuddannelsen til miljøteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Miljøteknolog

Uddannelsen til miljøteknolog giver dig en bred viden inden for miljøområdet på virksomheder. Du lærer at arbejde med miljøforbedringer, bæredygtig udnyttelse af ressourcer og miljøteknologi.

Fakta

Navn:
Miljøteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke krav
Økonomi:
SU

Du får kendskab til miljøteknologi inden for vand, jord, luft og industri, samt lærer om miljøledelse, kommunikation, produktion, forsyning og udvikling, rådgivning og forvaltning.

Efter endt uddannelse kan du fx søge ansættelse i produktionsvirksomheder, forsyningsselskaber, rådgivende virksomheder, detailbutikker, statslige og kommunale institutioner eller miljøkontrollaboratorier.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i miljøteknologi bliver du uddannet til at varetage opgaver af teknisk faglig karakter inden for miljøområdet. Du lærer fx at planlægge og udføre miljøforbedringer, anvende metoder til rensning af spildevand, jord og luft, samt stå for prøvetagning og affaldsbehandling og -håndtering. Samtidig bliver du i stand til at kommunikere og vejlede om miljøteknologiske forhold.

Erhvervsakademiuddannelsen varer to år og består af følgende elementer:

 • En fagspecifik del, hvor der arbejdes med forskellige temaer
 • En valgfri del, hvor du fordyber dig i et specifikt erhvervsrelevant emne
 • Et praktikforløb
 • Et afgangsprojekt

Undervisningen foregår som en kombination af almindelig klasseundervisning, praktisk arbejde i laboratorier og i felten, samt gruppe- og projektarbejde.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen miljøteknolog AK.

Uddannelsen udbydes i Aarhus og Hillerød.

Eksamen

Du færdiggør uddannelsen med et afsluttende eksamensprojekt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med kemi C og matematik C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med kemi C og matematik C
 • En erhvervsuddannelse til elektriker (med specialer) procesoperatør, eller mejerist samt kemi C og matematik D
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og kemi C

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AO
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Hillerød (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet miljøteknolog finder du job inden for forskellige områder. Det kan fx være produktion, forsyning, udvikling, rådgivning, forvaltning, kontrol eller formidling.

Du kan derfor komme til at arbejde i mange forskellige typer af virksomheder, fx produktionsvirksomheder, forsyningsselskaber, rådgivende virksomheder, detailbutikker, statslige institutioner, tekniske forvaltninger eller miljøkontrollaboratorier.

Mere uddannelse

Som miljøteknolog kan du på 1½ år videreuddanne dig til professionsbachelor i jordbrug med speciale i miljø og natur på en række erhvervsakademier.

Nyuddannedes beskæftigelse

Der er ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information