Erhvervsakademiuddannelsen til miljøteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Miljøteknolog

Du lærer at arbejde med miljøundersøgelser, klimaløsninger og bæredygtig udnyttelse af ressourcer samt håndtering af sundhedsskadelige kemikalier.

Fakta

Navn:
Miljøteknolog
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke krav
Økonomi:
SU

Du får en bred praktisk viden inden for miljø og bæredygtighed. Du kommer til at arbejde med miljøkortlægning og prøvetagning inden for bl.a. vand-, jord- og luftforurening samt affald og ressourcer.

Du lærer også om teknologier, der kan løse forureningsproblematikker og optimere processer. Samtidigt får du kompetencer til at varetage opgaver inden for virksomhedens miljøarbejde herunder bæredygtighed, CO2-reduktion og klimaregnskab, miljøledelse og kemikaliestyring. 

Som miljøteknolog kan du fx arbejde i prøvetagningsvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, miljølaboratorier, kommuner, forsyningsselskaber og miljøafdelinger/EHS i bl.a. produktionsvirksomheder.

Foto: Cphbusiness

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig kompetencer til at indgå i virksomheders miljøarbejde fx ved at planlægge og udføre miljøforbedringer. Du har fokus på ressourceudnyttelse og cirkulær økonomi samt livscyklusperspektivet.

Du lærer desuden at stå for prøvetagning af vand, jord, luft og støj samt håndtering af affald og miljøfremmede stoffer, vandbehandling og overholdelse af krav til produkter. Du får viden om forvaltning og lovgivning på miljøområdet, og kan varetage mange arbejdsopgaver inden for dette. Samtidigt bliver du i stand til at kommunikere og vejlede om miljøteknologiske forhold. Grøn omstilling og cirkulær økonomi er også en del af undervisningen.

Under uddannelsen får du tæt kontakt til en eller flere virksomheder både i forbindelse med undervisningen og praktikopholdet. 

Titel

Du får titlen miljøteknolog AK.

Undervisning

Undervisningen foregår som en kombination af almindelig klasseundervisning, gruppe- og projektarbejde samt praktisk arbejde i laboratorier og i felten.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

  • Gymnasial eksamen: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C
  • Erhvervsuddannelse: Matematik D og enten bioteknologi A eller kemi C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Uddannelsen til miljøteknolog foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Hillerød (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som uddannet miljøteknolog kan du få job inden for flere forskellige områder. Det kan fx være prøvetagning, kemikalier, produktion, forsyning, udvikling, rådgivning, forvaltning eller kommunikation.

Du kan derfor komme til at arbejde i forskellige typer af virksomheder, bl.a. miljøafdelinger i produktionsvirksomheder, prøvetagningsvirksomheder, kommuner, forsyningsselskaber, rådgivende ingeniørvirksomheder og miljølaboratorier.

Din stillingsbetegnelse kan fx være miljømedarbejder i en virksomhed eller i en kommune, miljørådgiver, prøveudtager, prøvetagningskoordinator, arbejdsmiljømedarbejder, affaldskonsulent, Health, Safety og Environment (HSE)-medarbejder.

Mere uddannelse

Du har forskellige muligheder for at videreuddanne dig:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information