VVS-installatør
Erhvervsakademiuddannelse

VVS-installatør

På uddannelsen til VVS-installatør får du redskaber til at kunne arbejde som leder inden for installationer eller drive selvstændig virksomhed med VVS- og gasautorisation.

Fakta

Navn:
VVS-Installatør
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for vvs-installation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Bestemte erhvervsuddannelser
Økonomi:
SU

Du lærer om energieffektivitet, varmeteknik, sanitetsteknik og forsyningsanlæg, gasteknik, ventilations- og indeklimateknik, automatik og styring samt mulighed for vedvarende energiteknik. Du får kompetencer til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at projektere, rådgive, installere, vedligeholde samt varetage driften af VVS-tekniske installationer.

Som færdiguddannet kan du f.eks. blive selvstændig autoriseret installatør, overmontør, gas-, vand- og sanitetsmester i en installationsvirksomhed, rådgiver i et rådgivende ingeniørfirma, styrings- og reguleringstekniker i en industrivirksomhed eller vvs-tekniker.

 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den to-årige uddannelse til VVS-installatør lærer du at arbejde med gas og vvs.

Uddannelsen indeholder faglige elementer på i alt 90 ECTS, en praktikperiode på 15 ECTS og afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS.

Der undervises i fagområderne:

Installationer og anlæg: Du får undervisning i tekniske fag som fx beregning, dimensionering, rådgivning samt service og drift af energiforsyningsanlæg, produktionsanlæg samt bygningsinstallationer til indeklima, varme, sanitet, gas og vedvarende energi. Du lærer også at implementere nye teknologier og intelligente løsninger til bygninger og anlægsdrift , der kan føre til drifts- og energioptimering og øge komfort og sikkerhed. Der er fokus på projektering, udførelse og idriftsættelse af installationer.

Virksomhedsledelse og projektstyring: Du lærer om projektledelse og entreprisestyring, organisering og ledelse, forretningsforståelse, kvalitet, sikkerhed og miljø. Der er fokus på gennemførelse af projekter, rådgivning samt virksomhedsdrift og virksomhedsledelse.

Teknik og dokumentation: Du lærer om teknisk beregning og teknisk dokumentation. Der er fokus værktøjer, der er relevante i arbejdet med digital projektering og digital dokumentation af installationer og anlæg. Du lærer også om værktøjer og metoder til målrettet kommunikation og formidling af tekniske løsninger.

Undervisningen er for en stor dels vedkommende projektorienteret. Den kan være tilrettelagt i såvel gruppeforløb som individuelle forløb.

Når du har afsluttet uddannelsen, har du mulighed for at søge om autorisation. Den får du ved at gå op til en særlig autorisationsprøve, som bliver afholdt af skolerne. Består du prøven, får du autorisation  som vvs-installatør.

Uddannelsen foregår i Herning, Odense, Randers, Slagelse, Aalborg og i København.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt. Hertil hører også en mundtlig fremlæggelse.

Værd at vide

Du har mulighed for at uddanne dig på deltid på akademiuddannelsen i vvs-installation

Du kan også gå op til en autorisationsprøve, hvis du ønsker at arbejde som autoriseret installatør i gas eller vvs. Har du svendebrev og bestået autorisationsprøven, kan du starte egen virksomhed som vvs-installatør.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

VVS-energiuddannelsen, vvs-uddannelsen eller smedeuddannelsen (med specialer og trin 2)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
  • Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)100 % kvote 2 
Aalborg SV (Vinterstart, e-læring)IO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)100 % kvote 2 
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)100 % kvote 2 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)100 % kvote 2 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Slagelse (Sommerstart)100 % kvote 2 
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)100 % kvote 2 

IO: Ikke oprettet

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som autoriseret vvs-installatør kan du etablere egen virksomhed. Du kan også arbejde i større byggefirmaer som fx projektleder eller leder af installationsarbejder.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en 1½-årig overbygningsuddannelse, så du bliver professionsbachelor i energimanagement, innovation og entrepreneurship, produktudvikling og teknisk integration eller teknisk manager offshore.

Du kan også videreuddanne dig til fx diplomingeniør eller civilingeniør.

Vær opmærksom på, at du udover din installatøruddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information