VVS-installatør
Erhvervsakademiuddannelse

VVS-installatør

På uddannelsen lærer du at arbejde som leder eller drive selvstændig virksomhed med VVS- og gasautorisation.

Fakta

Navn:
VVS-Installatør
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for vvs-installation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Bestemte erhvervsuddannelser
Økonomi:
SU

Du lærer om energieffektivitet, varmeteknik, sanitetsteknik og forsyningsanlæg, gasteknik, ventilations- og indeklimateknik, automatik og styring.

Du får kompetencer til selvstændigt at varetage arbejdet med at projektere, rådgive, installere, vedligeholde driften af VVS-tekniske installationer.

Som færdiguddannet kan du fx blive selvstændig autoriseret installatør, overmontør, gas-, vand- og sanitetsmester i en installationsvirksomhed, rådgiver i et ingeniørfirma eller VVS-tekniker.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen til VVS-installatør lærer du om sanitetsteknik, varmeteknik, gasteknik, indeklimateknik samt automatik og styring.  

Fagområder

Du får undervisning i en række fagområder:

  • Installationer og anlæg: Du får undervisning i tekniske fag som fx beregning, dimensionering, rådgivning samt service og drift af energiforsyningsanlæg, produktionsanlæg og bygningsinstallationer til indeklima, varme, sanitet, gas og vedvarende energi
  • Virksomhedsledelse og projektstyring: Du lærer om projektledelse og entreprisestyring, organisering og ledelse, forretningsforståelse, kvalitet, sikkerhed og miljø
  • Teknik og dokumentation: Du lærer om teknisk beregning og teknisk dokumentation. Der er fokus værktøjer, der er relevante i arbejdet med digital projektering og digital dokumentation af installationer og anlæg

Titel

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen VVS-installatør AK. Den engelske titel er AP Graduate in Service Engineering (Plumbing Technology).

Undervisning

Undervisningen er primært projektorienteret med både gruppearbejde og individuelt arbejde. 

Uddannelsen online

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

I løbet af uddannelsen er der praktikophold.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt og en mundtlig fremlæggelse.

Autorisation

Når du har afsluttet uddannelsen, har du mulighed for at søge om autorisation. Den får du ved at gå op til en særlig autorisationsprøve, som bliver afholdt af skolerne. Består du prøven, får du autorisation som VVS-installatør.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav. Alle nævnte fag skal være bestået.

Generelle adgangskrav

En af følgende relevante erhvervsuddannelser:

  • Smed
  • Vvs-energiuddannelsen

Specifikke adgangskrav

Der er ingen specifikke adgangskrav for ansøgere med en relevant erhvervsuddannelse.

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Vvs-uddannelsen giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk, men uddannelsen er uden for kvotesystemet.

Ansøgningsfrist

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)UK 
Aalborg SV (Vinterstart, e-læring)UK 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)UK 
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)IO 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København NV (Sommerstart)UK 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Slagelse (Sommerstart)UK 
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)IO 

UK: Uden for kvotesystemet: uddannelsen er uden for kvotesystemet og har derfor ikke adgangskvotienter

IO: Ikke oprettet

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som autoriseret VVS-installatør kan du etablere egen virksomhed. Du kan også arbejde i større byggefirmaer som fx projektleder eller leder af installationsarbejder.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en 1½-årig overbygningsuddannelse, så du får en af følgende professionsbacheloruddannelser: 

Du kan også videreuddanne dig til fx diplomingeniør eller civilingeniør.

Vær opmærksom på, at du udover din installatøruddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Uddannelsen på deltid

Du har mulighed for at uddanne dig på deltid på akademiuddannelsen i vvs-installation.

Læs mere her

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information