Foto af Lægemiddelkonsulent
Job

Lægemiddelkonsulent

En lægemiddelkonsulent er en sælger inden for medicinalindustrien.

Fakta

Arbejdssteder:
Medicinalfirmaer
Stillingsbetegnelser:
Lægemiddelkonsulent, Sælger

Lægemiddelkonsulenten tager rundt til bl.a. læger, dyrlæger og tandlæger for at give information om og reklamere for nye lægemidler.

Konsulenten præsenterer produkterne og rådgiver kunderne i produkternes virkemåde og bivirkninger. Derfor skal konsulenten hele tiden opdatere sin viden om lægemidlerne.

Læs også om uddannelsen i denne artikel.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

lægemiddelkonsulent på kundebesøg
Kundebesøg - lægemiddelkonsulenten besøger en overlæge på hospitalet

Som lægemiddelkonsulent er du den personlige kontakt mellem medicinalindustrien og forskellige grupper. Der er læger, tandlæger, farmaceuter og dyrlæger, som skal have information om nye lægemidler og deres virkemåde, egenskaber osv.

Lægemiddelkonsulenten har som regel et bestemt geografisk afgrænset område eller en fagligt afgrænset persongruppe, fx læger eller tandlæger, som det er konsulentens opgave at holde løbende orienteret om nye medicinske produkter.

Besøgene bliver aftalt med kunden og sker på frivillig basis. Det er konsulentens opgave at præsentere firmaets produkter for kunden og orientere om nye produkter osv.

Konsulenten medbringer eventuelt en prøve på de nye produkter. Under besøget udveksler man ofte erfaringer fra behandlinger med allerede anvendte produkter.

Information om produkterne kan også ske i form af møder for større grupper, fx på apoteker og sygehuse.

De fleste firmaer forventer, at lægemiddelkonsulenten deltager aktivt i firmaets markedsføring og tager initiativer til forbedring af markedsføringen på sit område.

Der er også en del andre opgaver, som ikke direkte har med information og markedsføring at gøre. Da arbejdet især består i formidling af viden, må man regne med at skulle bruge en del tid på at læse og deltage i konferencer.

Der skal tilrettelægges og gennemføres aftenmøder, workshops osv., der har til formål at udbrede kendskabet til firmaets produkter.

Arbejdet som lægemiddelkonsulent betyder som regel ret stor rejseaktivitet. Jobbet kan undertiden være anstrengende med uregelmæssige arbejdstider.

Du skal kunne arbejde selvstændigt, målrettet, bruge tiden effektivt og være velformuleret og udadvendt. Du skal kunne lide at kommunikere og have evne for at tilegne dig og videregive relevante informationer på et højt fagligt plan.

Om uddannelsen

Uddannelsen hedder Pharma Consultant og består af seks moduler og to valgfag:

  • Forstå lægemiddelindustrien (Understanding Pharma)
  • Anatomi og fysiologi ( Anatomy and Physiology)
  • Sygdomslære (Pathology)
  • Pharmakologi I (Pharmacology I)
  • Pharmakology II (Pharmacology II)
  • Valgfag 1 (Elective course 1)
  • Valgfag 2 (Elective course 2)

Uddannelsen foregår hos Lægemiddelindustriforeningens kursusvirksomhed Atrium. Det er en privat uddannelse, som betales enten af dig selv eller af din arbejdsgiver. Du kan ikke få SU.

Afslutter du alle fem moduler, får du titlen Certified Pharmaceutical Advisor.

Alle moduler kan desuden tages som individuelle kurser.

Se mere på www.atriumcph.com

Arbejdsplads

Lægemiddelkonsulenter arbejder først og fremmest i medicinalfirmaer, men også i produktions- og handelsfirmaer, der leverer specialpræparater til sundhedssektoren.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Lægemiddelkonsulent50.939 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er kun få ledige lægemiddelkonsulenter. Til gengæld er der også relativt få ledige stillinger, man kan søge.

Mere uddannelse

Både Lægemiddelindustriforeningen og medicinalfirmaerne tilbyder efteruddannelseskurser.

Få mere at vide

Business Danmark
www.businessdanmark.dk

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
www.hk.dk

Lægemiddelindustriforeningen
www.lif.dk

Bekendtgørelse af lov om lægemidler

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.