Foto af Apoteker
Job

Apoteker

Som apoteker er du leder af et apotek. Det kan enten være dit eget apotek eller et sygehusapotek.

Fakta

Arbejdssteder:
Apoteker, Sygehusapoteker
Stillingsbetegnelser:
Apoteker, Sygehusapoteker

Du har det overordnede ansvar for indkøb og udlevering af lægemidler samt for budget, rådgivning, personale og kundekontakt. En apoteker skal have et indgående kendskab til de mange forskellige lægemidler og anvendelsen af dem. Desuden skal du som apoteker være dygtig til at lede og planlægge.

Du skal have et stort overblik samt en evne til at kommunikere med mange forskellige mennesker. Apotekere har løbende kontakt med sundhedssektoren og skal hele tiden være opdateret om ny viden inden for lægemidler og lovgivning. Derudover underviser og oplærer du farmaceutstuderende.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af apoteker
Oplysningspligt - Apotekeren skal vejlede kunderne om medicinen.

Et apotek forhandler, informerer og rådgiver om lægemidler. Et apotek har lægemidler, både receptpligtige og håndkøbsmedicin, på hylderne. Herudover forhandler apoteket beslægtede varer som fx naturmedicin, vitaminer, ernæringspræparater, sygeplejeartikler osv.

Apotekeren er lederen af apoteket. Du har ansvaret for apotekets administrative opgaver, budgettering, regnskaber, strategier og personaleledelse samt for det praktiske arbejde. Apotekets medarbejdere er farmaceuter, farmakonomer og ufaglærte.

Det er din opgave at tilrettelægge arbejdet og rutinerne på apoteket på en sådan måde, at der ikke sker fejl med recepterne fra læger, tandlæger og dyrlæger.

Information om lægemidler - altså hvordan de bruges og opbevares - er en vigtig del af apotekernes arbejde. Information til kunderne og andre personalegrupper inden for sundhedssektoren og myndigheder er også vigtig. Du skal derfor følge med i udviklingen på lægemiddelområdet og kende den gældende lovgivning.

Apotekerne har pligt til at levere statistiske oplysninger, fx om omsætningen af lægemidler, til myndighederne efter nærmere bestemmelser.

Du er også med til at give farmaceutstuderende og farmakonomelever undervisning og praktisk oplæring.

Sygehusapotekerne leverer lægemidler og andre varer til sygehuse og andre institutioner. Nogle sygehusapoteker producerer lægemidler til sygehusets eget forbrug og til salg. Der er en stor handel mellem sygehusapotekerne, som ofte er specialister i fremstilling af bestemte produkter.

Som sygehusapoteker er du den daglige leder og har den overordnede kontakt til de enkelte sygehusafdelinger, til sygehusforvaltning m.v.

I de senere år er sygehusapotekernes arbejde i højere grad blevet en del af det enkelte sygehus. Nye og ændrede behandlingsformer har medført, at sygehusapotekerne er med til at udvikle hensigtsmæssig brug af lægemidler.

Arbejdsplads

En apoteker har sit eget apotek eller er ansat på et hospital.

For at blive apoteker skal du søge en ledig bevilling. Ansøgning om bevilling til at drive et apotek stiles til sundhedsministeren og indsendes til Lægemiddelstyrelsen.

For at søge om en apotekerbevilling skal du have bestået dansk farmaceutisk kandidateksamen eller tilsvarende udenlandsk eksamen og gennem forudgående beskæftigelse have gjort dig egnet til at lede driften af et apotek.

Ledige bevillinger opslås på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og bliver annonceret i medlemsbladet Farmaceuten.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Apoteker, Sygehusapoteker48.962 kr.38.487 kr.36.651 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Sygehusapotekere får løn efter overenskomst med Dansk Farmaceutforening.

Selvstændige apotekeres indtægt er en kompliceret størrelse. En del af indtægten er afhængig af apotekets overskud. Desuden er systemet mellem apotekerne indrettet således, at apoteker, som har et stort overskud, giver penge til apoteker med et mindre overskud. Ordningen administreres af Danmarks Apotekerforening og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Fremtidsmuligheder

Der bliver hvert år opslået mellem 10 og 15 ledige apotekerbevillinger. Der oprettes kun få stillinger som sygehusapoteker. Der findes godt 300 apoteker i Danmark.

Tendensen lige nu er, at apotekerne i Danmark bliver større. Det betyder samtidig, at en del apoteker lukker eller omdannes til filialer.

Mere uddannelse

Efteruddannelse i form af kurser tilrettelægges blandt andre af Farmaceutisk Efteruddannelsesudvalg. Kurserne foregår på Pharmakon, Apotekernes konference- og uddannelsescenter i Hillerød.

De valgfri studieenheder under farmaceutuddannelsen og enkeltfagene under tompladsordningen, som universitetet udbyder, kan også benyttes som efteruddannelse.

Du kan også tage en Master of Drug Management, MDM på Det Farmaceutiske Fakultet Se www.pharmaschool.ku.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Uddannelsen til farmaceut har givet Lisbeth en masse oplevelser. Hun har bl.a. arbejdet i...

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.