interview med kommunal miljømedarbejder for industrien
Artikel

Miljømedarbejder - industri

Hanne Medum Lærke, 35 år, blev færdig som Cand.scient. i biologi fra Aarhus Universitet for seks år siden. Hun skrev speciale om ferskvand og ferskvandsfisk.

Hun havde altid troet, at det var det, hun skulle arbejde med, men af omveje kom hun til at arbejde i Randers Kommune med miljøtilsyn af virksomheder.

Omveje til jobbet

På det tidspunkt, hvor Hanne blev færdig med sin uddannelse, var der stor arbejdsløshed: ”Jeg var ikke særlig god til at være arbejdsløs.”

”Derfor arbejdede jeg først som naturvejleder i et halvt år, men det havde sine naturlige begrænsninger, og jeg blev hurtigt arbejdsløs igen. Derefter tog jeg meritlæreruddannelsen til folkeskolelærer.”

Efter to år var Hanne uddannet som folkeskolelærer og fik job på en skole i halvandet år.

”En dag så jeg et jobopslag med en biologstilling, som appellerede til mig og de ting, som jeg havde beskæftiget mig med på universitetet. Jeg søgte og fik jobbet i Varde Kommune.”

”Men Varde er langt væk fra Århus, hvor jeg bor, og jeg var ikke klar til at flytte så langt væk, men det skabte indgangen til det job, jeg har i dag.”

Klager over miljøet

Hannes arbejdsdage kan forme sig forskelligt. Nogle dage er kontordage, som hun kalder det, hvor hun primært sidder ved computeren og arbejder med fx miljøgodkendelser.

Hanne skal først og fremmest sikre at miljøloven bliver overholdt,
Hanne skal først og fremmest sikre at miljøloven bliver overholdt,

”Andre dage er der en masse henvendelser fra borgere. Det kan fx være klager over, at de synes naboens brændeovn oser for meget.”

... men nogle gange tager hun en snak med parterne om, hvad de selv kan gøre, for at finde en løsning på problemet.

”Når vi tager ud til virksomheder, tjekker vi røg, støj og møg. Det vil sige alt, hvad der kommer ud af en virksomhed. Det kan være affald, lugte og spildevand, og i den forbindelse kan der også komme klager fra naboer.”

Når Hanne har været ude på tilsyn enten i virksomheder eller hos borgere, så skal hun efterfølgende udarbejde en rapport.

I rapporten påpeger Hanne, om der er noget kommunen er utilfreds med, og som skal ændres. Den yderste konsekvens kan blive, at hun skal lave en politianmeldelse, men det sker sjældent.

Giver gode råd

”Jeg kan gøre en forskel for miljøet, fordi jeg har mulighed for at påvirke virksomhederne og borgerne og deres forhold til miljøet,” fortæller Hanne.

Efter virksomhedsbesøgene skal Hanne skrive en rapport.
Efter virksomhedsbesøgene skal Hanne skrive en rapport.

”Jobbet og arbejdsopgaverne er meget afvekslende, og jeg kan godt lide, at jeg ikke nødvendigvis ved, hvad dagen vil bringe, før den er slut.”

I kontakten og samarbejdet med virksomheder skal Hanne samtidig bruge sin faglighed og kommer på den måde til at fungere som en slags rådgiver, da hun har en stor viden om bekendtgørelser og love.

Tryghed

Hanne kan godt lide trygheden ved at være ansat i det offentlige, men vil gerne prøve andre arbejdsområder på et tidspunkt.

”Her i huset er der stadig mange muligheder for eventuelt at flytte til en anden afdeling eller arbejde med et andet område. Det kunne være interessant med andre opgaver og måske komme endnu nærmere biologifaget.”

På sigt overvejer Hanne at tage et kursus i miljøjura. Det kunne være både interessant og relevant for hendes arbejde med miljø i en offentlig forvaltning.

Siden sidst

Hanne er i dag (2018) ansat som biolog i Skanderborg Kommune.

Se oversigt over flere interview.