kandidatuddannelse i idræt
Kandidatuddannelse

Idræt

På kandidatuddannelsen får du mulighed for at beskæftige dig med idræt i flere forskellige sammenhænge.

Fakta

Navn:
Idræt
Andre betegnelser:
Idræt og sundhed, Idrætsvidenskab, Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab, Humanfysiologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Undervisningen bygger videre på bacheloruddannelsens teoretiske grundfag og idrætsfaglige praksis, og alt efter specialevalg kan du dykke ned i emner om fx muskelbiologi, biomekanik, idræt og sundhed, kroppens kulturhistorie samt undervisning og coaching.

Som færdiguddannet i idræt kan du, alt efter specialisering, dels undervise i gymnasieskolen, på højskoler og i idrætsorganisationer eller arbejde som rådgivende konsulent eller projektleder i analysevirksomheder eller offentlige institutioner, der beskæftiger sig med sundhedsspørgsmål.

Som færdiguddannet i idræt kan du, alt efter specialisering, varetage specialiserede funktioner inden for kulturområdet, i undervisningssektoren og i idrætsorganisationer. Du kan også arbejde som rådgivende konsulent eller projektleder i analysevirksomheder, idrætsforbund eller offentlige institutioner, der beskæftiger sig med idræts- og sundhedsspørgsmål.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Det centrale på idrætsuddannelsen er samspillet mellem teori og praksis, og på kandidatuddannelsen dykker du dybere ned i den videnskabelige og teoretiske side af faget.

Alt efter uddannelsessted vil der være flere forskellige muligheder for specialisering. Du kan bl.a. komme til at arbejde med idræt som forskningsfelt i forhold til sociale, samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger.

Det kan fx være inden for emnerne:

 • Idræt, politik og velfærd
 • Idræt og læring
 • Idræt og sundhed
 • Elitesport
 • Sportspsykologi
 • Kropskultur
 • Undervisning, coaching og teambuilding
 • Motorisk kontrol og træning
 • Sociologiske problemstillinger i idræt

Men der er også mulighed for at dykke ned i det mere biologiske område med emner som: biomekanik, molekylær muskelbiologi, træningsfysiologi, motorisk kontrol og træning m.m.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og praktiske aktiviteter. I en del af undervisningen vil der indgå laboratoriearbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense, Aalborg, Aarhus og København.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder idræt og sundhed som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen indeholder 2 specialiseringer:

 • Idræt og sundhed med fokus på tværfaglig specialisering inden for formidling, analyse, udvikling, planlægning og forskning i relation til idræt, bevægelse og sundhed
 • Konkurrence- og eliteidræt med fokus på forskning inden for præstationsoptimering, talentudvikling og -ledelse samt inden for idrætslivet som en del af civilsamfundet

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i idræt.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i idræt, folkesundhedsvidenskab, medicin eller klinisk biomekanik (kiropraktor) giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser og professionsbacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder idræt som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen giver mulighed for at fokusere på human- og samfundsvidenskabelige aspekter af idræt eller natur- og sundhedsvidenskabelige aspekter. Man kan også kombinere fagområderne og få en bred profil uden fokusering.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i idræt.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i idræt giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder idrætsvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du vælger fra begyndelsen af uddannelsen et af tre spor:

 • Det idrætsbiologiske spor, hvor du kan specialisere dig i bl.a. biomekanik, muskelbiologi eller træning og sundhed
 • Det humanistisk-samfundsvidenskabelige spor, hvor du kan specialisere dig i bl.a. elitesport, kropskultur eller sportspsykologi
 • Den 2-faglige kandidatuddannelse i idræt med kandidattilvalg, der bl.a. har fokus på træning, formidling og læring i sociokulturelle sammenhænge

AU udbyder også en bacheloruddannelse i idræt.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i idræt giver adgang til

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder to særskilte 2-årige kandidatuddannelser inden for området: humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med fokus på samfundsmæssige problematikker knyttet til bl.a. befolkningens fysiske aktivitetsniveau og humanfysiologi med fokus på sammenhængen mellem fysisk aktivitet og kost, sundhed og træthed.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i idræt.

Du kan læse mere om kandidatuddannelserne i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder inden for sundheds- og undervisningssektoren. Du har også mulighed for at få job inden for arbejdsmiljø, optræning og rehabilitering af syge mennesker eller som underviser på skoler for fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker.

Andre jobmuligheder kunne ligge inden for offentlig idrætsforskning og idrætsforvaltning inden for kommunale eller regionale sundhedsprojekter eller i statslige styrelser.

Andre muligheder er arbejde i idrætsorganisationer og store foreninger eller undervisning på højskoler.

Idræt er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du idræt med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for fritid og idræt og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information