Idrætsstuderende løber stafet
Kandidatuddannelse

Idræt

På kandidatuddannelsen får du mulighed for at beskæftige dig med idræt i flere forskellige sammenhænge.

Fakta

Navn:
Idræt
Andre betegnelser:
Idræt og sundhed, Idrætsvidenskab, Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab, Humanfysiologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Undervisningen bygger videre på bacheloruddannelsens teoretiske grundfag og idrætsfaglige praksis. Afhængigt af dine valg kan du dykke ned i emner om fx træningsfysiologi, idræt og sundhedsfremme, kroppens kulturhistorie, træning som medicin, motion på arbejdspladsen eller undervisning og coaching.

Som færdiguddannet kan du, alt efter specialisering, varetage funktioner inden for kulturområdet, i undervisningssektoren og i idrætsorganisationer. Du kan også arbejde som rådgivende konsulent eller projektleder i analysevirksomheder, idrætsforbund eller offentlige institutioner, der beskæftiger sig med idræts- og sundhedsspørgsmål, eller du kan starte egen virksomhed.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Det centrale på idrætsuddannelsen er samspillet mellem teori og praksis, og på kandidatuddannelsen dykker du dybere ned i den videnskabelige og teoretiske side af faget.

Sociale, samfundsmæssige, kulturelle og biologiske emner

Du kan komme til at arbejde med idræt som forskningsfelt i forhold til sociale, samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger. Det kan fx være inden for emnerne:

 • Idræt, politik og velfærd
 • Idræt og læring
 • Idræt og sundhed
 • Elitesport
 • Sundhedspsykologi og adfærdsdesign
 • Sportspsykologi
 • Kropskultur
 • ’Active living’
 • Undervisning, coaching og teambuilding

Der er også mulighed for at dykke ned i det mere biologiske område med emner som:

 • Biomekanik
 • Molekylær muskelbiologi
 • Træning som medicin
 • Træningsfysiologi
 • Motorisk kontrol og træning

Uddannelsen kan tages flere steder

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratoriearbejde, holdundervisning, projektarbejde og praktiske aktiviteter.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

 • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
 • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde inden for kultur-, sundheds- og undervisningssektoren.

Organisationer og foreninger

Du har fx mulighed for at få job inden for sundhedsfremme i patientorganisationer. Andre muligheder er idrætsorganisationer og -foreninger.

Konsulentarbejde

Som konsulent kan du arbejde med arbejdsmiljø, motion på arbejdspladsen, konkurrence- og eliteidræt samt optræning og rehabilitering af syge mennesker.

Undervisning, forskning og forvaltning

Du kan undervise fysioterapeuter, lærere, pædagoger, ergoterapeuter og sygeplejersker på professionshøjskoler og desuden arbejde med idræt på folkehøjskoler.

Andre jobmuligheder findes inden for offentlig idrætsforskning, idrætsforvaltning i kommunale og regionale sundhedsprojekter eller statslige styrelser. 

Pædagogikum

Idræt er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du idræt med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information