kandidatuddannelse i Ergoterapi
Kandidatuddannelse

Ergoterapi

På kandidatuddannelsen i ergoterapi får du viden om evaluering og kvalitetsudvikling af ergoterapeutisk praksis.

Fakta

Navn:
Ergoterapi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får kendskab til videnskabelige teorier og metoder og lærer at anvende forskningsresultater inden for konkrete praksisfelter på det ergoterapeutiske fagområde.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i offentlige og private institutioner eller virksomheder, hvor du kan bruge din viden i forbindelse med behandling, rehabilitering og forebyggelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Med udgangspunkt i videnskabelig teori og metode lærer du at inddrage ny viden i en udvikling af det ergoterapeutiske fagområde. Det kan være i forbindelse med kvalitetssikring af arbejdsgange og praksis eller i forbindelse med udvikling af undervisningen inden for ergoterapi.

Du lærer at bruge forskningsresultater i praksis, herunder at foretage en klinisk afprøvning af metoder til sikring af god kvalitet i den ergoterapeutiske praksis både inden for behandling, rehabilitering og patientrettet forebyggelse.

Emner

Ud over valgfag undervises du i bl.a. følgende emner:

  • Epidemiologi og biostatistik
  • Aktivitetsvidenskab og hverdagslivsteori
  • Humanistiske tilgange i sundhedsforskning
  • Sundhedsøkonomi
  • Evidensbasering og kvalitetsudvikling
  • Teknologi og hverdagsliv

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.san.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: Syddansk Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant professionsbacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder ergoterapi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i ergoterapi skal du have en professionsbacheloruddannelse i ergoterapi.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du lan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i offentlige og private institutioner og virksomheder eller i selvstændig praksis. Du vil kunne beskæftige dig med videnskabeligt udviklingsarbejde i den ergoterapeutiske praksis.

Du vil kunne varetage jobfunktioner som fx underviser, udviklingsergoterapeut, konsulent og visitator.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for behandlings- og genoptræning og forskning og undervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information