Studiegruppe kigger på en opgave sammen
Kandidatuddannelse

Ergoterapi

Kandidatuddannelsen i ergoterapi giver dig viden om ergoterapi som redskab til sundhedsfremme.

Fakta

Navn:
Ergoterapi
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Adgangskrav:
Relevant professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig udviklingsorienteret og praksisrelevant viden, færdigheder og kompetencer inden for det ergoterapeutiske og aktivitetsvidenskabelige område.

Du får indsigt i videnskabelige metoder, og du får redskaber til at kvalitetsudvikle og evidensbasere aktivitetsorienterede teorier, redskaber og metoder.

Uddannelsen kvalificerer dig til at lede og udvikle fremtidens ergoterapi, samtidig med at du får redskaber, som du kan bruge generelt i stillinger inden for det sundhedsfaglige område.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsens faglige indhold er inddelt i nedenstående tre hovedområder.

Det ergoterapeutiske- og aktivitetsvidenskabelige spor

Herunder diskussion af sundhedsforståelser, hverdagslivsteorier, hvordan teknologier nu og i fremtiden kan understøtte menneskelig aktivitet og deltagelse samt gennemgang af metoder til evidensbasering og udvikling af ergoterapi.

Det samfundsvidenskabelige spor 

Herunder sundhedsøkonomi og projektledelse. Som studerende får du viden, færdigheder og kompetencer til at kunne forstå og agere i sundhedsvæsenet.

Du lærer blandt andet at forstå organisationer, økonomi i relation til sundhedsvæsenet og at stille dig i spidsen for forandringsprocessor.

Det forskningsmetodologiske spor

Herunder statistik og epidemiologi samt videnskabsteori og informationskompetence.

Du lærer at opstille hypoteser og forskningsspørgsmål, søge svar på disse, tolke egne og andres resultater, vurdere videnskabelig litteratur kritisk og analytisk og forstå, hvordan ny viden skabes.

Erhvervskandidatuddannelse

Syddansk Universitet (SDU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på SDU (sdu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.san.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsen i ergoterapi foregår i:

Odense: Syddansk Universitet (sdu.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i kommunerne, regionerne (sygehuse), på uddannelsesinstitutioner og i private virksomheder og organisationer.

Du vil kunne løse opgaver inden for blandt andet sundhedsfremme og forebyggelse, behandling, rehabilitering, dokumentation og udvikling, tværfagligt samarbejde og sparring samt planlægning, projektledelse og koordinering.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information