kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab
Kandidatuddannelse

Jordemodervidenskab

På kandidatuddannelsen lærer du at bruge videnskabelige metoder og redskaber til at udvikle og lede projekter i den kliniske jordemodervidenskabelige praksis.

Fakta

Navn:
Jordemodervidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får den nyeste viden om graviditet, fødsel og barsel. Desuden lærer du om velfærdsteknologi, sundhedsøkonomi og organisation og ledelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i kommuner, på sygehuse, på uddannelsesinstitutioner og i private virksomheder og organisationer, hvor du bl.a. vil kunne løse opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til jordemoderfaglige problemstillinger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at forholde dig kritisk til teorier og metoder inden for det jordemoderfaglige område, og du lærer at udvikle, organisere og lede tværfaglige løsninger på problemstillinger inden for området, fx komplicerede graviditets-, fødsels- og barselsforløb.

Du lærer også at behandle og analysere digitale data og at vurdere og anvende velfærdsteknologi inden for svangreomsorgen.

Uddannelsens tre spor

Uddannelsen omfatter et samfundsvidenskabeligt spor, et forskningsvidenskabeligt spor samt et fagvidenskabeligt spor.

Fag

Du undervises i bl.a. følgende fag:

  • Graviditet, fødsel og barsel - i individuelt, samfundsmæssigt, fagligt og organisatorisk perspektiv
  • Sundhedsøkonomi og økonomisk evaluering
  • Organisation og ledelse af forandringer
  • Evidensbasering og kvalitetsudvikling i jordemoderfaglig praksis
  • Velfærdsteknologi og reproduktiv sundhed
  • Reproduktiv sundhed

Via faget kommunikation og formidling lærer du desuden at formidle jordemoderfaglige problemstillinger.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, både individuelt og i grupper.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.san.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside: Syddansk Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant professionsbacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder jordemodervidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab skal du have en relevant professionsbacheloruddannelse. En professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre professionsbacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder de steder, hvor man anvender jordemødre, fx i kommunerne, på sygehuse, på uddannelsesinstitutioner og i private virksomheder og organisationer.

Job inden for sundhedsfremme og forebyggelse

Du vil bl.a. kunne løse opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til reproduktiv sundhed, organisere og lede tværfaglige tiltag i forhold til jordemoderfaglige problemstillinger samt implementere digitalisering og velfærdsteknologi i svangreomsorgen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for sygepleje og jordemoderarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information