kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab
Kandidatuddannelse

Jordemodervidenskab

På kandidatuddannelsen lærer du at bruge videnskabelige metoder og redskaber til at udvikle og lede projekter i bl.a. den kliniske jordemodervidenskabelige praksis.

Fakta

Navn:
Jordemodervidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får den nyeste viden om alt væsentligt inden for jordemødres virksomhedsområde. Desuden lærer du om velfærdsteknologi, sundhedsøkonomi og organisation og ledelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i kommuner, på sygehuse, på uddannelsesinstitutioner og i private virksomheder og organisationer, hvor du bl.a. vil kunne løse opgaver inden for projektledelse, undervisning, udvikling eller klinisk praksis. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at forholde dig kritisk til teorier og metoder inden for det jordemoderfaglige område, og du lærer at udvikle, organisere og lede tværfaglige løsninger på problemstillinger inden for området, fx komplicerede graviditets-, fødsels- og barselsforløb.

Du lærer også at behandle og analysere forskningsdata og at vurdere og anvende velfærdsteknologi inden for svangreomsorgen.

Fag

Du undervises i bl.a. følgende fag:

  • Evidensbasering og kvalitetsudvikling i jordemoderfaglig praksis
  • Velfærdsteknologier og brugerinddragelse
  • Reproduktiv sundhed. Sundhedsøkonomi
  • Projektledelse
  • Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.san.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Erhvervskandidatuddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på Syddansk Universitet.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, både individuelt og i grupper.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder både de steder, hvor man traditionelt anvender jordemødre, fx i kommunerne, på sygehuse, på uddannelsesinstitutioner og i private virksomheder og organisationer, men du vil også få muligheder inden for det sundhedsfaglige område.

Du vil bl.a. kunne løse opgaver inden for fx. sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til reproduktiv sundhed, organisere og lede tværfaglige tiltag i forhold til jordemoderfaglige problemstillinger.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information