kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab
Kandidatuddannelse

Jordemodervidenskab

På kandidatuddannelsen lærer du at bruge videnskabelige metoder og redskaber til at udvikle og lede projekter i bl.a. den kliniske jordemodervidenskabelige praksis.

Fakta

Navn:
Jordemodervidenskab
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Adgangskrav:
Relevant professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får den nyeste viden om alt væsentligt inden for jordemødres virksomhedsområde. Desuden lærer du om velfærdsteknologi, sundhedsøkonomi og organisation og ledelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i kommuner, på sygehuse, på uddannelsesinstitutioner og i private virksomheder og organisationer, hvor du bl.a. vil kunne løse opgaver inden for projektledelse, undervisning, udvikling eller klinisk praksis. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du at forholde dig kritisk til teorier og metoder inden for det jordemoderfaglige område, og du lærer at udvikle, organisere og lede tværfaglige løsninger på problemstillinger inden for området, fx komplicerede graviditets-, fødsels- og barselsforløb.

Du lærer også at behandle og analysere forskningsdata og at vurdere og anvende velfærdsteknologi inden for svangreomsorgen.

Fag

Du undervises i bl.a. følgende fag:

  • Evidensbasering og kvalitetsudvikling i jordemoderfaglig praksis
  • Velfærdsteknologier og brugerinddragelse
  • Reproduktiv sundhed. Sundhedsøkonomi
  • Projektledelse
  • Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Erhvervskandidatuddannelse

Syddansk Universitet (SDU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på SDU (sdu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.san.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, både individuelt og i grupper.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder både de steder, hvor man traditionelt anvender jordemødre, fx i kommunerne, på sygehuse, på uddannelsesinstitutioner og i private virksomheder og organisationer, men du vil også få muligheder inden for det sundhedsfaglige område.

Du vil bl.a. kunne løse opgaver inden for fx. sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til reproduktiv sundhed, organisere og lede tværfaglige tiltag i forhold til jordemoderfaglige problemstillinger.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information