kandidatuddannelse i Optometri og synsvidenskab
Kandidatuddannelse

Optometri og synsvidenskab

Du får en dybere viden om øjets anatomi og fysiologi, og du lærer at beskrive og analysere årsager til sygdomme i øjet.

Fakta

Navn:
Optometri og synsvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at analysere menneskers adfærd og reaktionsmønstre ved svagsynethed og blindhed, og du kvalificeres til at stille en diagnose og indgå i et behandlingsforløb med inddragelse af patienten.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for hospitals- og sundhedsvæsenet med såvel klinisk arbejde som forskning og undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du indsigt i genetiske, biokemiske, molekylære, cellulære og fysiologiske processer med henblik på at kunne forstå sygdomme, der relaterer sig til øjet.

Du lærer også at bruge avancerede optometriske undersøgelsesmetoder og får viden om hvilke ydre faktorer, der kan påvirke øjets synsfunktion. Det kan fx være miljømæssige faktorer eller smitstoffer.

Desuden lærer du at beskrive og analysere menneskers adfærd og reaktionsmønstre ved svagsynethed og blindhed ud fra psykologiske, sociale og kulturelle forudsætninger.

Emner

Der undervises i emner som fx:

  • Epidemiologi og biostatistik
  • Kvalitativ forskning og metode
  • Patologisk optik
  • Psykofysiske tests
  • Skelen og binokulært syn
  • Anvendelse af diagnostika

Uddannelsen giver også færdigheder i at kommunikere og diskutere sygdomsmæssige problemstillinger med patienten, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. På enkelte kurser foregår undervisningen på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.san.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant uddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder optometri og synsvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

Følgende uddannelser giver adgang til optagelse på hele uddannelsen:

  • Professionsbachelor i optometri eller tilsvarende adgangsgrundlag fra udlandet
  • Optikeruddannelse efter tidligere bekendtgørelser

Sidstnævnte skal være efterfulgt af både et kursus i kontaktlinsetilpasning og minimum 15 ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller sundhedsvidenskabelig bacheloruddannelse.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for hospitals- og sundhedsvæsenet med såvel klinisk arbejde som forskning og undervisning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for sundhed, omsorg og personlig pleje og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information