øjenundersøgelse på barn
Kandidatuddannelse

Optometri og synsvidenskab

Du får en dybere viden om øjets anatomi og fysiologi, og du lærer at beskrive og analysere årsager til sygdomme i øjet.

Fakta

Navn:
Optometri og synsvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at analysere menneskers adfærd og reaktionsmønstre ved svagsynethed og blindhed, og du kvalificeres til at stille en diagnose og indgå i et behandlingsforløb med inddragelse af patienten.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for hospitals- og sundhedsvæsenet med såvel klinisk arbejde som forskning og undervisning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du indsigt i genetiske, biokemiske, molekylære, cellulære og fysiologiske processer med henblik på at kunne forstå sygdomme, der relaterer sig til øjet.

Du lærer også at bruge avancerede optometriske undersøgelsesmetoder og får viden om hvilke ydre faktorer, der kan påvirke øjets synsfunktion. Det kan fx være miljømæssige faktorer eller smitstoffer.

Desuden lærer du at beskrive og analysere menneskers adfærd og reaktionsmønstre ved svagsynethed og blindhed ud fra psykologiske, sociale og kulturelle forudsætninger.

Emner

Der undervises i emner som fx:

  • Epidemiologi og biostatistik
  • Kvalitativ forskning og metode
  • Patologisk optik
  • Psykofysiske tests
  • Skelen og binokulært syn
  • Anvendelse af diagnostika

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.san.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

På enkelte kurser foregår undervisningen på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for hospitals- og sundhedsvæsenet med såvel klinisk arbejde som forskning og undervisning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information