Samfundsjura
Kandidatuddannelse

Samfundsjura

På uddannelsen lærer du at omsætte politiske ideer til konkrete løsninger og tiltag, som er juridisk holdbare.

Fakta

Navn:
Samfundsjura
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at kombinere jura med viden om ledelsesmæssig og politisk forretnings-, institutions- og systemforståelse.

Du får også viden om, hvordan juridiske, politiske og administrative aktører, processer og institutioner påvirker og håndterer samfundsproblemer.  

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i fx ministerier, styrelser, kommuner og erhvervslivet. Du kan arbejde med udvikling af juridisk sagsbehandling, politikudvikling og rådgivning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

I løbet af uddannelsen fordyber du dig i juraen, og du får bl.a. viden om samspillet mellem politikudvikling og jura. Du lærer at bygge bro mellem politiske ideer og konkrete løsninger, som også er juridisk holdbare i kommuner, regioner, staten og erhvervslivet.

Politikudvikling

Du bliver klædt på til at deltage i politikudvikling og analysere, hvordan indholdet i politiske beslutninger påvirker og regulerer samfundet. Du får indblik i samspillet mellem ret, politik og styring – både i det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet.

Fag

Du får fx undervisning i følgende fag: 

  • Forholdet mellem ret og politik
  • Ret, styring og politikudvikling i statslig praksis
  • Samfundsjura i kommuner og regioner
  • Juridisk sagsbehandling

I løbet af uddannelsen er der også valgfag.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Undervisning

Undervisningen består af kurser, forelæsninger og projekter.  

Udlandsophold

Der er mulighed for at tage et semester i udlandet. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Roskilde Universitet (RUC)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (RUC)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde i ministerier, styrelser, regioner, kommuner og i erhvervslivet. 

Du kan arbejde med fx udvikling af juridisk sagsbehandlingspraksis, politikudvikling og rådgivning i komplekse sager i store organisationer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information