kandidatuddannelse i international politics and governance
Kandidatuddannelse

International Politics and Governance

Du lærer at arbejde med international politik og governance på tværs af landegrænser gennem internationale samarbejdsaftaler.

Fakta

Navn:
International Politics and Governance
Andre betegnelser:
International politik og governance
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Denne kandidatuddannelse lærer dig, hvordan europæisk og international politik bliver til, og hvordan politiske aftaler bliver gennemført i virkeligheden, når fælles udfordringer skal løses i samarbejde, fx i EU, FN eller NATO. 

Efter uddannelsen vil du kunne arbejde som fx politisk rådgiver, dataanalytiker eller projektleder i internationale institutioner.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen fokuserer på, hvordan man gennem internationalt samarbejde kan løse problemer på tværs af landegrænser. Det kan fx være i relation til klimatilpasning, uddannelse, indvandring, handel, sundhed og sikkerhed. 

Du lærer bl.a. om, hvordan internationale insitutioner fungerer, og du beskæftiger dig både med international politik og de administrative perspektiv. Du får fx viden om, hvordan internationale politiske ambitioner kan føres ud i livet gennem systemer af offentlige, private og ikke-statslige aktører.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. i international politik og governance. Den engelske titel er Master of Science (MSc) in Social Sciences in International Politics and Governance.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde. 

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i international politics and governance foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for fx ministerier, styrelser, regioner og kommuner. Du kan også finde job i internationale organisationer, i repræsentationer, handelskamre, interesseorganisationer, finansielle institutioner, tænketanke og PR-firmaer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere i artiklen:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information