kandidatuddannelse i Politik og international forvaltning
Kandidatuddannelse

International Politics and Governance

Du lærer om governance i internationale institutioner, og du beskæftiger dig med fx miljø, handel, sikkerhedspolitik og velfærd. Uddannelsen er på engelsk.

Fakta

Navn:
International Politics and Governance
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Undervisningssprog:
Engelsk
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig viden om europæisk, interregional og international politikudvikling. Du lærer, hvordan dele af nutidens politik skabes i og gennemføres via systemer af offentlige, private og ikke-statslige aktører. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen har særligt fokus på governance i internationale institutioner (fx EU, WTO, NATO, EEA), i regeringer, styrelser og offentlige og private organisationer.

Multilevel governance

På uddannelsen lærer du at forstå, fortolke og selvstændigt udarbejde analyser relateret til multilevel governance, fx i relation til udfordringer inden for miljø, klimatilpasning, uddannelse, velfærd, handel, indvandring og sikkerhedspolitik.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. i international politik og governance. Den engelske titel er Master of Science (MSc) in Social Sciences in International Politics and Governance.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde. 

Sprog

Undervisningen foregår på engelsk

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for fx ministerier, styrelser, regioner og kommuner. Du kan også finde job i internationale organisationer, i repræsentationer, handelskamre, interesseorganisationer, finansielle institutioner, tænketanke og PR-firmaer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information