kandidatuddannelse i Socialvidenskab
Kandidatuddannelse

Socialvidenskab

Kandidatuddannelsen har fokus på sociale og samfundsmæssige udfordringer og kriser.

Fakta

Navn:
Socialvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du om sociale og samfundsmæssige forandringer, modsætningsforhold, udfordringer og kriser, og de dynamikker, mekanismer og sociale kampe, der driver dem.

Du får færdigheder til at analysere sociale og samfundsmæssige forandringsprocesser og problemstillinger, og til at bruge din ekspertviden i forskellige former for udviklingsarbejde.

Som færdigudannet vil du kunne arbejde med bl.a. udviklings- og analysearbejde og projektledelse. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er baseret på en socialvidenskabelig tværfaglighed med elementer fra sociologi, antropologi, politologi, økonomi og retssociologi. 

Temaer

Undervejs i uddannelsen kan du komme til at beskæftige dig med temaer som fx retfærdighed, ulighed, ligestilling, stigmatisering, migration, integration, social mobilitet, bæredygtighed, vækst og ressourceudnyttelse inden for rammerne af moderne velfærdsstater og –samfund.

Du lærer at arbejde tværfagligt og problemorienteret, og du bliver undervist i videregående kvantitative, kvalitative metodiske værktøjer, som giver dig en og en stærk teoretisk og analytisk faglighed. 

Uddannelsens spor

Uddannelsen bygget op omkring tre tematiske spor, der giver dig mulighed for at specialisere dig inden for spørgsmål omkring:

  • Sociale forandringsprocesser og retfærdighed
  • Velfærd, Institutioner og Ulighed
  • Køn og Mangfoldighed

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem problemorienteret projektarbejde i grupper, holdundervisning, kurser og selvstændigt arbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i socialvidenskab foregår i:

RUC udbyder også en bacheloruddannelsen i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Socialvidenskab

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde i både offentlige og private virksomheder, eller som selvstændig med egen virksomhed.

Dine opgaver kan fx være udviklings- evaluerings- og analyseopgaver, administration og ledelse, projektledelse, design og ledelse af sociale indsatser eller integrations- og ligestillingsproblematikker.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information