bacheloruddannelse i Socialvidenskab
Bacheloruddannelse

Socialvidenskab

Socialvidenskab handler om de dynamiske processer og sociale kampe, der finder sted mellem mennesker, institutioner og virksomheder - og som forandrer vores velfærdssamfund.

Fakta

Navn:
Socialvidenskab
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Med et tværvidenskabeligt udgangspunkt i teori og metode lærer du at forstå, analysere og forholde dig kritisk til de udfordringer, som moderne velfærdssamfund står overfor, herunder globalisering, klimaforandringer, ulighed, stigmatisering, social polarisering og nye kønsmønstre. Du beskæftiger dig med temaer som fx neoliberalisme, deltagelse og (af)magt, arbejde, køn, identitet, migration, etnicitet og etik og kritik.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Socialvidenskab giver i kombination med andre fag jobmuligheder i det offentlige, det private såvel som i ngo’er og i civilsamfundssektoren. Eksempelvis inden for bl.a. udviklings- og analysearbejde, projektledelse, organisaton og administration, kultur og kommunikation eller inden for undervisning, fx som gymnasielærer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i socialvidenskab er tværfaglig og inddrager fag og metoder fra flere dele af det samfundsvidenskabelige felt. Det sker med omdrejningspunkt i problemorienteret projektlæring (PPL), der kobler selvstændigt projektarbejde i grupper, holdundervisning, kurser og virkelig-verdens problemer. Her lærer du at samarbejde på tværs af fagskel og i tæt samspil med omverdenen.

Du lærer om forskellige og til tider modstridende samfundstypologier som fx velfærds-, konkurrence-, risiko- og netværkssamfund og dermed forskellige måder at forstå og analyserer vores samfund på. Du lærer om, hvordan velfærdsstaten er indrettet og om dens betydning for samfundet og for borgerne.

Samtidig lærer du også om en række konkrete sociale og samfundsmæssige problemstillinger vedrørende fx ulighed, diskrimination og sociale risici. Du lærer også at analysere og forholde dig kritisk til sociale og samfundsmæssige problemstillinger og forandringsprocesser på et videnskabeligt niveau og at implementere ekspertviden i moderne institutioners udviklingsarbejde.

Uddannelsen omfatter undervisning i samfundsvidenskabelige metoder, herunder fx kvantitative forskningsmetoder, hvor du bl.a. lærer at bruge spørgeskemaer og statistik som redskab, og kvalitative metoder, hvor du bl.a. lærer at udføre interviews og feltarbejde.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper. Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studieophold i udlandet.

Socialvidenskab kan læses som specialisering på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Du kan enten læse den som 1-fagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

Socialvidenskab er et bachelorfag, der læses som 1-fagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for Socialvidenskab på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

For at læse socialvidenskab som 1-fagsbachelor skal du søge optagelse på følgende bacheloruddannelse på RUC:

For at læse socialvidenskab og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under hver enkel bacheloruddannelse ovenfor eller på RUC's hjemmeside.

Uanset hvilken bacheloruddannelse du læser på, er matematik B et adgangskrav for at kunne læse Socialvidenskab. Faget skal være bestået.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder socialvidenskab som enten 1-fagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

På socialvidenskab som 1-fagsbachelor begynder du din bacheloruddannelse på følgende hovedområde:

Læser du socialvidenskab og et andet fag begynder du din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i socialvidenskab som et bachelorfag eller sammen med et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for socialvidenskab på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i socialvidenskab i kombination med et andet kandidatfag. Derudover kan du læse forvaltning som en 1-fagskandidatuddannelse og forvaltning som erhvervskandidatuddannelse.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2020

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i socialvidenskab og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for fx administrative stillinger i staten, regioner eller kommuner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information