bacheloruddannelse i Socialvidenskab
Bacheloruddannelse

Socialvidenskab

Fokus er på de dynamiske processer og sociale kampe, der finder sted mellem mennesker, institutioner og virksomheder - og som forandrer vores velfærdssamfund.

Fakta

Navn:
Socialvidenskab
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at forholde dig kritisk til det moderne velfærdssamfunds udfordringer, herunder globalisering, klimaforandringer, ulighed, stigmatisering, social polarisering og nye kønsmønstre.

Du beskæftiger dig med temaer som fx deltagelse og (af)magt, arbejde, køn, identitet, migration, etnicitet og etik og kritik.

Efter en afsluttet bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du har som færdiguddannet jobmuligheder i det offentlige, det private såvel som i ngo’er og i civilsamfundssektoren. Fx inden for udviklings- og analysearbejde, projektledelse, organisation og administration, kultur og kommunikation eller inden for undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i socialvidenskab er tværfaglig og inddrager fag og metoder fra flere dele af det samfundsvidenskabelige felt. Det sker med omdrejningspunkt i problemorienteret projektlæring (PPL), der kobler selvstændigt projektarbejde i grupper, holdundervisning, kurser og virkelig-verdens problemer. Her lærer du at samarbejde på tværs af fagskel og i tæt samspil med omverdenen.

Indhold

Du lærer om forskellige og til tider modstridende samfundstypologier som fx velfærds-, konkurrence-, risiko- og netværkssamfund og dermed forskellige måder at forstå og analysere vores samfund på. Du lærer om, hvordan velfærdsstaten er indrettet og om dens betydning for samfundet og for borgerne.

Sociale og samfundsmæssige problemstillinger

Samtidig lærer du også om en række konkrete sociale og samfundsmæssige problemstillinger vedrørende fx ulighed, diskrimination og sociale risici. Du lærer også at analysere og forholde dig kritisk til sociale og samfundsmæssige problemstillinger og forandringsprocesser på et videnskabeligt niveau og at implementere ekspertviden i moderne institutioners udviklingsarbejde.

Samfundsvidenskabelige metoder

Uddannelsen omfatter undervisning i samfundsvidenskabelige metoder, herunder fx kvantitative forskningsmetoder, hvor du bl.a. lærer at bruge spørgeskemaer og statistik som redskab, og kvalitative metoder, hvor du bl.a. lærer at udføre interviews og feltarbejde.

Socialvidenskab kan læses som specialisering på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse. Du kan enten læse den som etfagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper. Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studieophold i udlandet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

Socialvidenskab er et bachelorfag, der læses som 1-fagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse socialvidenskab som etfagsbachelor skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på:

For at læse socialvidenskab og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for socialvidenskab. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder socialvidenskab som enten etfagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

På socialvidenskab som etfagsbachelor begynder du din bacheloruddannelse på følgende hovedområde:

Læser du socialvidenskab og et andet fag begynder du din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder:

På uddannelsens første år introduceres du til og arbejder med relevante teorier og metoder inden for dit hovedområde.

På uddannelsens andet og tredje år specialiserer du dig i enten socialvidenskab eller i socialvidenskab i kombination med et andet bachelorfag.

Forskellige kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for socialvidenskab på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder fra 2022 også en kandidatuddannelse i socialvidenskab.

Adgangskvotienter 2021

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i socialvidenskab og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for fx administrative stillinger i staten, regioner eller kommuner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information