bacheloruddannelse i Socialvidenskab
Bacheloruddannelse

Socialvidenskab

Du lærer om de dynamiske processer og sociale kampe, der finder sted mellem mennesker, institutioner og virksomheder

Fakta

Navn:
Socialvidenskab
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at forholde dig kritisk til det moderne velfærdssamfunds udfordringer, herunder globalisering, klimaforandringer, ulighed, stigmatisering, social polarisering og nye kønsmønstre.

Du beskæftiger dig med temaer som fx deltagelse og (af)magt, arbejde, køn, identitet, migration, etnicitet og etik og kritik.

Efter en afsluttet bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du har som færdiguddannet jobmuligheder i det offentlige, det private og i ngo’er. Fx inden for udviklings- og analysearbejde, projektledelse, organisation og administration, kultur og kommunikation.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer om forskellige og til tider modstridende samfundstypologier som fx velfærds-, konkurrence-, risiko- og netværkssamfund og dermed forskellige måder at forstå og analysere vores samfund på. Du lærer også om, hvordan velfærdsstaten er indrettet.

Sociale og samfundsmæssige problemstillinger

Samtidig lærer du også om en række konkrete sociale og samfundsmæssige problemstillinger vedrørende fx ulighed, diskrimination og sociale risici. Du lærer også at analysere og forholde dig kritisk til sociale og samfundsmæssige problemstillinger og forandringsprocesser på et videnskabeligt niveau.

Samfundsvidenskabelige metoder

Uddannelsen omfatter undervisning i samfundsvidenskabelige metoder, herunder fx kvantitative forskningsmetoder, hvor du bl.a. lærer at bruge spørgeskemaer og statistik som redskab, og kvalitative metoder, hvor du bl.a. lærer at udføre interviews og feltarbejde.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Undervisning

Undervisningen er tværfaglig og inddrager fag og metoder fra flere dele af det samfundsvidenskabelige felt.

Det sker med omdrejningspunkt i problemorienteret projektlæring (PPL), der kobler selvstændigt projektarbejde i grupper, holdundervisning, kurser og virkelig-verdens problemer. 

Udlandsophold

Der er i løbet af uddannelsen mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Socialvidenskab er et bachelorfag, der læses som 1-fagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse socialvidenskab som etfagsbachelor skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på:

Samfundsvidenskabelig bachelor

For at læse socialvidenskab og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for socialvidenskab.

Undersøg mulighederne på Roskilde Universitets hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i socialvidenskab foregår i:

 

Adgangskvotienter 2023

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i socialvidenskab og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område.

Socialvidenskab

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for fx administrative stillinger i staten, regioner eller kommuner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information