bacheloruddannelse i Sociologi
Bacheloruddannelse

Sociologi

Sociologi omhandler studiet af det sociale liv og mødet mellem enkeltmennesker, grupper, organisationer og hele samfundet.

Fakta

Navn:
Sociologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du på metodisk og teoretisk vis at analysere strukturer og udviklinger i samfundet på flere niveauer. Du får ligeledes viden, der kvalificerer dig til på et videnskabeligt grundlag at undersøge, hvordan samfundet hænger sammen, og hvorfor det ændrer sig.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne ligger inden for både det private og det offentlige arbejdsmarked med fokus på analyse, udvikling, administration og forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sociologi er videnskaben om det sociale liv. Du studerer bl.a., hvad der sker, når mennesker arbejder sammen, lever sammen eller bare mødes. Og du lærer at finde mønstre og sammenhænge og forklaringer på, hvorfor mennesket handler, som det gør.

Du lærer samtidig at beskrive det moderne danske samfund for at kunne sammenligne det med andre samfund og får også kendskab til sociologiske teorier, der kan være med til at forklare samfundets opbygning, struktur og udvikling.

En vigtig del af studiet er de redskaber, man bruger til at undersøge samfundsforhold, herunder kvantitative metoder, hvor du bl.a. lærer at bruge statistik og lave spørgeskemaundersøgelser samt kvalitative analyser, hvor du lærer at lave interviews, fokusgrupper og feltarbejde.

Emnet for en sociologisk analyse kan fx være, hvilken betydning moderne teknologi som internet og mobiltelefoner har for hverdagslivet, eller hvilken betydning globaliseringen har for samfundslivet i Danmark.

På uddannelsen har du fag som klassisk sociologi og teori og metode samt valgfrie emneområder som fx arbejdslivets sociologi, kønssociologi, politisk sociologi eller kultursociologi.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, projektarbejde og øvelsestimer med studenteroplæg og diskussion. Der er også mulighed for et praktikophold i en privat eller en offentlig institution eller et studieophold i udlandet

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder sociologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i sociologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder sociologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i sociologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)9,99,7
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)6,7AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i sociologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i sociologi, socialt arbejde, pædagogisk sociologi m.fl.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for både den private og den offentlige sektor.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information