bacheloruddannelse i Sociologi
Bacheloruddannelse

Sociologi

Sociologi er studiet af det sociale liv og mødet mellem individer, grupper, organisationer og hele samfundet.

Fakta

Navn:
Sociologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du på metodisk og teoretisk vis at analysere strukturer og udviklinger i samfundet på flere niveauer. Du får ligeledes viden, der kvalificerer dig til på et videnskabeligt grundlag at undersøge, hvordan samfundet hænger sammen, og hvorfor det ændrer sig.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne er inden for både det private og det offentlige arbejdsmarked med fokus på analyse, udvikling, administration og forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sociologi er videnskaben om det sociale liv. Du studerer bl.a., hvad der sker, når mennesker arbejder sammen, lever sammen eller bare mødes. I løbet af studiet vil du lære at finde mønstre og sammenhænge og forklaringer på, hvorfor mennesket handler, som det gør.

Du lærer samtidig at beskrive det moderne danske samfund for at kunne sammenligne det med andre samfund og får også kendskab til sociologiske teorier, der kan være med til at forklare samfundets opbygning, struktur og udvikling.

Kvantitative og kvalitative metoder

En vigtig del af studiet er de redskaber, man bruger til at undersøge samfundsforhold. Du bliver således undervist i dels kvantitative metoder, hvor du bl.a. lærer at lave spørgeskemaundersøgelser og bruge statistik i praksis, dels i kvalitative metoder, hvor du lærer at lave interviews, fokusgrupper og andet feltarbejde.

Eksempler på sociologiske analyser

Emnet for en sociologisk analyse kan fx være, hvilken betydning moderne teknologi som mobiltelefonen har for hverdagslivet, eller hvilken betydning globaliseringen har for samfundslivet i Danmark.

I starten af studiet har du obligatoriske fag, der giver dig et teoretisk og metodisk fundament. Senere har du større valgfrihed inden for områder som fx arbejdslivets sociologi, kønssociologi, politisk sociologi eller kultursociologi.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i sociologi kan variere fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Praktik

Der er i løbet af studiet mulighed for at komme i praktik i en privat eller en offentlig organisation eller på studieophold i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer med studenteroplæg og diskussion og projektarbejde både i grupper og individuelt.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Københavns Universitet (KU)

 • KU udbyder sociologi som en 3-årig bacheloruddannelse.
 • KU udbyder også en kandidatuddannelse i sociologi.
 • Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aalborg Universitet (AAU)

 • AAU udbyder sociologi som en 3-årig bacheloruddannelse.
 • AAU udbyder også en kandidatuddannelse i sociologi.
 • Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)9,89,5
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)7,37,0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i sociologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i sociologi, socialt arbejde, pædagogisk sociologi m.fl.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for både den private og den offentlige sektor.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information