Bacheloruddannelse

Sociologi

Sociologi er studiet af det sociale liv og mødet mellem individer, grupper, organisationer og hele samfundet.

Fakta

Navn:
Sociologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du på metodisk og teoretisk vis at analysere strukturer og udviklinger i samfundet på flere niveauer. Du får ligeledes viden, der kvalificerer dig til på et videnskabeligt grundlag at undersøge, hvordan samfundet hænger sammen, og hvorfor det ændrer sig.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne er inden for både det private og det offentlige arbejdsmarked med fokus på analyse, udvikling, administration og forskning.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Sociologi er videnskaben om det sociale liv. Du studerer bl.a., hvad der sker, når mennesker arbejder sammen, lever sammen eller bare mødes. I løbet af studiet vil du lære at finde mønstre og sammenhænge og forklaringer på, hvorfor mennesket handler, som det gør.

Kvantitative og kvalitative metoder

En vigtig del af studiet er de redskaber, man bruger til at undersøge samfundsforhold. Du bliver således undervist i dels kvantitative metoder, hvor du bl.a. lærer at lave spørgeskemaundersøgelser og bruge statistik i praksis, dels i kvalitative metoder, hvor du lærer at lave interviews, fokusgrupper og andet feltarbejde.

Eksempler på sociologiske analyser

Emnet for en sociologisk analyse kan fx være, hvilken betydning moderne teknologi som mobiltelefonen har for hverdagslivet, eller hvilken betydning globaliseringen har for samfundslivet i Danmark.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i sociologi.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer med studenteroplæg og diskussion og projektarbejde både i grupper og individuelt.

Praktik

Der er i løbet af studiet mulighed for at komme i praktik i en privat eller en offentlig organisation eller på studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i sociologi foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)10.310.0
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i sociologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske og samfundsvidenskabelige område.

Du kan fx søge ind på kandidatuddannelserne:

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for både den private og den offentlige sektor.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information