kandidatuddannelse i Designledelse
Kandidatuddannelse

Designledelse

Uddannelsen handler om, hvordan du styrer et designprojekt fra ide- og konceptudvikling til det færdige produkt.

Fakta

Navn:
Designledelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde med kreative, kommunikative, organisatoriske og økonomiske aspekter af designudvikling. Uddannelsen giver dig kompetence til at kombinere viden om forretningsudvikling med sans for betydningen af design.

Som færdiguddannet kandidat kan du komme til at arbejde med den kommunikative del af designudvikling eller med ledelse og produktion af designprodukter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Designledelse er en tværfaglig uddannelse, som kombinerer praktisk design med kulturforståelse og forretningsstrategi. Studiet fokuserer på udvikling af ideer, på redskaber til styring af processer fra ide til praksis og på kritisk refleksion og analyse.

Den viden og de redskaber, du vil få på uddannelsen, deler sig i tre hovedområder:

 • Praktik design
 • Humanistisk kulturforståelse
 • Forretningsudvikling og -strategi

Du arbejder på uddannelsen i tværfaglige grupper omkring løsning af konkrete cases, og du undervises i bl.a. følgende fag:

 • Design og forretningsledelse
 • Designfaglig praksis og teori
 • Designantropologi
 • Designledelse og strategi
 • Form, betydning og kommunikation
 • Strategisk designkulturanalyse

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde (ofte i grupper). Uddannelsen sker i et samarbejde med Designskolen i Kolding.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Kolding.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder designledelse som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • En humanistisk bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS inden for et designkulturelt fag, bl.a. designkultur og økonomi
 • En samfundsfaglig bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS inden for erhvervsøkonomi, ledelse, markedsføring, kommunikation eller innovation
 • En bacheloruddannelse fra designskolerne i Kolding og København
 • En teknisk bacheloruddannelse med design

Du kan se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling af design i erhvervsvirksomheder og organisationer. Du vil bl.a. kunne arbejde som projektleder og konceptudvikler.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for design, formgivning og grafisk arbejde, salg og indkøb og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information