kandidatuddannelse i Designledelse
Kandidatuddannelse

Designledelse

Uddannelsen handler om, hvordan du styrer et designprojekt fra ide- og konceptudvikling til det færdige produkt.

Fakta

Navn:
Designledelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde med kreative, kommunikative, organisatoriske og økonomiske aspekter af designudvikling.

Uddannelsen giver dig kompetence til at kombinere viden om forretningsudvikling med sans for betydningen af design.

Som færdiguddannet kandidat kan du komme til at arbejde med den kommunikative del af designudvikling eller med ledelse og produktion af designprodukter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Designledelse er en tværfaglig uddannelse, som kombinerer praktisk design med kulturforståelse og forretningsstrategi.

Studiet fokuserer på udvikling af ideer, på redskaber til styring af processer fra ide til praksis og på kritisk refleksion og analyse.

Hovedområder

Den viden og de redskaber, du vil få på uddannelsen, deler sig i tre hovedområder:

 • Designfaglig praksis
 • Humanistisk kulturforståelse
 • Forretningsudvikling og -strategi

Fag

Du arbejder på uddannelsen i tværfaglige grupper omkring løsning af konkrete cases, og du undervises i bl.a. følgende fag:

 • Design og forretningsledelse
 • Designfaglig praksis og teori
 • Designantropologi
 • Designledelse og strategi
 • Form, betydning og kommunikation
 • Strategisk designkulturanalyse

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde (ofte i grupper). Uddannelsen sker i et samarbejde med Designskolen i Kolding.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Kolding.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder designledelse som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Designledelse skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bachelor- eller professionsbacheloruddannelser:

 • Designkultur og økonomi
 • Designkultur
 • Erhvervsøkonomi, HA med mindst 45 ECTS inden for design og erhvervsøkonomi, ledelse, markedsføring, kommunikation eller innovation
 • Erhvervsøkonomi, HA kombinationsuddannelser med mindst 45 ECTS inden for design og erhvervsøkonomi, ledelse, markedsføring, kommunikation eller innovation
 • En humanistisk bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS inden for æstetiske, designanalytiske, designteoretiske og designhistoriske fag, svarende til tilvalg i designkultur.
 • En samfundsfaglig bacheloruddannelse med mindst 45 ECTS inden for design og erhvervsøkonomi, ledelse, markedsføring, kommunikation eller innovation
 • En bacheloruddannelse fra Designskolen Kolding
 • En bacheloruddannelse fra Kunstakademiets Designskole
 • En teknisk professionsbacheloruddannelse med design (fx diplomingeniør i integreret design)
 • En professionsbacheloruddannelse med fokus på design, innovation eller markedsføring eller tilsvarende

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling af design i erhvervsvirksomheder og organisationer. Du vil bl.a. kunne arbejde som projektleder og konceptudvikler.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for design, formgivning og grafisk arbejde, salg og indkøb og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information