Studerende på designledelse gennemgår en designproces
Kandidatuddannelse

Designledelse

Uddannelsen handler om, hvordan du styrer et designprojekt fra ide- og konceptudvikling til det færdige produkt.

Fakta

Navn:
Designledelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde med kreative, kommunikative, organisatoriske og økonomiske aspekter af designudvikling.

Uddannelsen giver dig kompetence til at kombinere viden om forretningsudvikling med sans for betydningen af design.

Som færdiguddannet kandidat kan du komme til at arbejde med den kommunikative del af designudvikling eller med ledelse og produktion af designprodukter.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Designledelse er en tværfaglig uddannelse, som kombinerer praktisk design med kulturforståelse og forretningsstrategi.

Studiet fokuserer på udvikling af ideer, på redskaber til styring af processer fra ide til praksis og på kritisk refleksion og analyse.

Hovedområder

Den viden og de redskaber, du vil få på uddannelsen, deler sig i tre hovedområder:

 • Designfaglig praksis
 • Humanistisk kulturforståelse
 • Forretningsudvikling og -strategi

Fag

Du arbejder på uddannelsen i tværfaglige grupper omkring løsning af konkrete cases, og du undervises i bl.a. følgende fag:

 • Designledelse og innovation
 • Designfaglig praksis og teori
 • Designantropologi
 • Strategi og forretningsudvikling
 • Form, betydning og kommunikation
 • Strategisk designkulturanalyse 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

På uddannelsen arbejder du i tværfaglige grupper og individuelt med vejledning og support fra dine undervisere.

I nogle fag vil du arbejde med konkrete cases og udfordringer, der stilles af virksomheder og dine undervisere.

I andre fag arbejder du med selvvalgte problemstillinger i forlængelse af holdundervisningen.

Uddannelsen sker i et samarbejde med Designskolen i Kolding.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

 • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
 • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i designledelse foregår i:

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling af design i erhvervsvirksomheder og organisationer. Du vil bl.a. kunne arbejde som projektleder og konceptudvikler.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information