kandidatuddannelse i Forvaltning
Kandidatuddannelse

Politik og forvaltning

Uddannelsen har fokus på politik og forvaltning, og du lærer, hvordan det politiske system fungerer på nationalt og internationalt niveau.

Fakta

Navn:
Politik og forvaltning
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i, hvordan forvaltninger er bygget op, fungerer og skaber resultater, og du studerer det politiske systems forhold til omgivelserne i form af organisationer, virksomheder, foreninger og borgere.

Du får også viden om, hvordan velfærdssamfundet fungerer politisk og administrativt, og hvordan det udvikles og forandres.

Som færdiguddannet kandidat finder du typisk arbejde i stat, region og kommuner eller private virksomheder og organisationer, hvor et omfattende kendskab til det offentlige og dets institutioner er afgørende.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Forvaltning handler om, hvordan EU, staten, regionerne og kommunerne løser deres opgaver og forpligtelser over for borgere og samfund.

Du får indsigt i aktuelle samfundsproblemer samt forståelse for udfordringerne ved at gennemføre nye politiske og administrative tiltag i praksis.

Du studerer teorier og emner inden for politologi (læren om staten), sociologi (læren om samfundsstrukturer og mennesker), økonomi (læren om produktion og fordeling af ressourcer) og offentlig ret (læren om autoritativ regelstyring).

Fagområder

Du kan vælge at specialisere dig i et af nedenstående områder eller sammensætte dit eget forløb på tværs af områderne.

  • Politik, styring og demokrati
  • Ledelse og organisation
  • Social og samfundsmæssig analyse
  • Europæisering og globalisering

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.adm. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Public Administration.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på www.ruc.dk.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kurser og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Bacheloruddannelse i:

Andre bacheloruddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Læs mere

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i stat og kommuner eller i virksomheder og organisationer, hvor det er nødvendigt at have kendskab til det offentlige og dets institutioner på et højt niveau.

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område. Læs mere i artiklen:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information