To studerende løser en opgave sammen
Kandidatuddannelse

Politik og forvaltning

Uddannelsen har fokus på politik og forvaltning, og du lærer, hvordan det politiske system fungerer på nationalt og internationalt niveau.

Fakta

Navn:
Politik og forvaltning
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i, hvordan forvaltninger er bygget op, fungerer og skaber resultater, og du studerer det politiske systems forhold til omgivelserne i form af organisationer, virksomheder, foreninger og borgere.

Du får også viden om, hvordan velfærdssamfundet fungerer politisk og administrativt, og hvordan det udvikles og forandres.

Som færdiguddannet kandidat finder du typisk arbejde i stat, region og kommuner eller private virksomheder og organisationer, hvor et omfattende kendskab til det offentlige og dets institutioner er afgørende.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Forvaltning handler om, hvordan EU, staten, regionerne og kommunerne løser deres opgaver og forpligtelser over for borgere og samfund.

Du får indsigt i aktuelle samfundsproblemer samt forståelse for udfordringerne ved at gennemføre nye politiske og administrative tiltag i praksis.

Du studerer teorier og emner inden for politologi (læren om staten), sociologi (læren om samfundsstrukturer og mennesker), økonomi (læren om produktion og fordeling af ressourcer) og offentlig ret (læren om autoritativ regelstyring).

Fagområder

Du kan vælge at specialisere dig i et af nedenstående områder eller sammensætte dit eget forløb på tværs af områderne.

  • Politik, styring og demokrati
  • Ledelse og organisation
  • Social og samfundsmæssig analyse
  • Europæisering og globalisering

Erhvervskandidatuddannelse

Roskilde Universitet (RUC) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på RUC (ruc.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.adm. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Public Administration.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kurser og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i stat og kommuner eller i virksomheder og organisationer, hvor det er nødvendigt at have kendskab til det offentlige og dets institutioner på et højt niveau.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information