kandidatuddannelse i Public Management and Social Development
Kandidatuddannelse

Public Management and Social Development

Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk og foregår i Kina. Du får indsigt i udviklingen af velfærdstaten i såvel de udviklede lande som i vækstlande som fx Kina.

Fakta

Navn:
Public Management and Social Development
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at deltage i undersøgelser, beslutningstagning, projektledelse og udveksling af viden mellem forskellige organisationer og sektorer i forskellige lande.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for offentlige og private organisationer samt ngo'er såvel i Danmark som i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du en grundig indsigt i velfærdsstatens opbygning og udvikling med henblik på at kunne deltage i den ændringsproces, der på baggrund af de udviklede landes demografiske og økonomiske udfordringer er nødvendig.

Du vil også kunne deltage i opbygningen af et socialt sikringssystem i lande, der endnu ikke har et sådant, men hvor det er ved at blive en nødvendighed, fx i Kina.

Undervisningens indhold

I løbet af undervisningen lærer du om institutionsopbygning, politikudvikling, projektledelse og personaleudvikling i offentlige, internationale såvel kommercielle som non-profit organisationer.

Du får herunder kendskab til forskellige samfundssystemer og kulturer, med vægt på specielt kinesiske og danske forhold.

De to første semestre består af obligatoriske fag, mens der i det tredje forventes, at man tager et praktikophold.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier. Al undervisning foregår på engelsk

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Uddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Beijing i Kina.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder i samarbejde med Sino-Danish-Center Public Management and Social Development som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Adgangskrav på CBS

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse samt opfylde de faglige adgangskrav og et sprogkrav.

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist mv. i CBS’ studieguide.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder på et internationalt arbejdsmarked i offentlige og private organisationer og ngo'er. Du vil bl.a. kunne fungere som projektleder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administration, strategi og personale og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information