kandidatuddannelse i Public Management and Social Development
Kandidatuddannelse

Public Management and Social Development

Kandidatuddannelsen, der foregår i Kina, giver dig indsigt i udviklingen af velfærdstaten i såvel udviklede lande som i vækstlande som fx Kina.

Fakta

Navn:
Public Management and Social Development
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at deltage i undersøgelser, beslutningstagning, projektledelse og udveksling af viden mellem forskellige organisationer og sektorer i forskellige lande.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for offentlige og private organisationer samt ngo'er såvel i Danmark som i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen får du en grundig indsigt i velfærdsstatens opbygning og udvikling med henblik på at kunne deltage i de ændringsprocesser, der er nødvendige på baggrund af landenes demografiske og økonomiske udfordringer.

Du vil også kunne deltage i opbygningen af en velfærdsstat i lande, der endnu ikke har sådan en, men hvor det er ved at blive en nødvendighed, fx i Kina.

Emner

I løbet af undervisningen lærer du om: 

  • Opbygning af institutioner
  • Udvikling af politik
  • Projektledelse
  • Personaleudvikling

i offentlige, internationale og såvel kommercielle som non-profit organisationer.

Du får kendskab til forskellige samfundssystemer og kulturer, med særlig vægt på kinesiske og danske forhold.

Kina

Uddannelsen foregår for det første års vedkommende i Beijing og giver dig derved et unikt kendskab til Kinas sprog, kultur og samfund.

Opbygning

De to første semestre består af obligatoriske fag, mens der i det tredje forventes, at man tager et praktikophold.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der er derudover krav om sprogfærdigheder. 

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Copenhagen Business School (cbs.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Copenhagen Business School (cbs.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i public management and social development foregår i:

Uddannelsen er et samarbejde mellem Copenhagen Business School (CBS) og Sino-Danish-Center (SDC).

Læs mere om uddannelsen på Sino-Danish-Centers hjemmeside (sdc.university)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder på et internationalt arbejdsmarked i offentlige og private organisationer og ngo'er. Du vil bl.a. kunne fungere som projektleder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information