kandidatuddannelse i Socialt entreprenørskab og management
Kandidatuddannelse

Social Entrepreneurship and Management

Kandidatuddannelsen har fokus på ledelse og innovation, der kan skabe løsninger på sociale problemer i samfundet.

Fakta

Navn:
Social Entrepreneurship and Management
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Undervisningssprog:
Engelsk
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde innovativt med nye produkter, services og processer, der kan forbedre samfundsmæssige forhold og skabe social værdi.  

Som færdiguddannet kan du arbejde som analytiker, konsulent eller leder i private virksomheder, organisationer eller den offentlige sektor. 

Undervisningen foregår på engelsk.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i Social Entrepreneurship and Management er tværvidenskabelig. Den trækker på fagområder som sociologi, organisation, ledelse og governance. Desuden på forskning inden for social innovation og socialøkonomisk virksomhed, virksomhedens sociale ansvar og socialt regnskab.

Emner

Du får undervisning i emner inden for følgende områder:

  • Social transformation, socialt entreprenørskab, socialøkonomisk virksomhed
  • Social innovation, social forandring, bæredygtig omstilling og regnskab
  • Organisation og ledelse i sociale virksomheder, forretningsmodeller og socialt entreprenørskab i praksis

Titel

Kandidatuddannelsen giver titlen cand.soc.i Socialt Entreprenørskab og Management. Den engelske titel er Master of Science in Social Sciences in Social Entrepreneurship and Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde. Undervisningen foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for at arbejde som analytiker, konsulent, leder eller personaleleder. Det kan være i private virksomheder, organisationer, den offentlige sektor eller i den frivillige non-profit sektor, fx NGO’er.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information