kandidatuddannelse i Socialt entreprenørskab og management
Kandidatuddannelse

Social Entrepreneurship and Management

Kandidatuddannelsen har fokus på ledelse og innovation, der kan skabe løsninger på sociale problemer i samfundet.

Fakta

Navn:
Social Entrepreneurship and Management
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen lærer dig at udvikle og drive virksomheder og projekter, der kan skabe sociale forandringer i samfundet. Fx for at løse problemer med arbejdsløshed og social ulighed.

Som færdiguddannet kan du arbejde som projektleder, strategisk konsulent, analytiker eller leder i private virksomheder eller den offentlige sektor. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i Social Entrepreneurship and Management er tværvidenskabelig. Den trækker på fagområder som sociologi, organisation, ledelse og governance. Du lærer om forskning inden for social innovation og socialøkonomisk virksomhed, virksomhedens sociale ansvar og socialt regnskab.

Emner

Du får undervisning i emner inden for følgende områder:

  • Social transformation, socialt entreprenørskab, socialøkonomisk virksomhed
  • Social innovation og forandring, bæredygtig omstilling og regnskab
  • Organisation og ledelse i sociale virksomheder, forretningsmodeller og socialt entreprenørskab i praksis

Titel

Kandidatuddannelsen giver titlen cand.soc. i socialt entreprenørskab og management. Den engelske titel er Master of Science in Social Sciences in Social Entrepreneurship and Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i social entrepreneurship and management foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for at arbejde som analytiker, konsulent, leder eller personaleleder. Det kan være i private virksomheder, organisationer, den offentlige sektor eller i den frivillige non-profit sektor, fx NGO’er.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information