Markedsføringsøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Markedsføringsøkonom

På uddannelsen får du viden om markedsføring, salg og kommunikation. Du lærer bl.a. at planlægge og gennemføre en virksomheds markedsføring.

Fakta

Navn:
Markedsføringsøkonom AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for Markedsføring og salg
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller adgangseksamen til markedsføringsøkonom + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer, hvad der er relevant og vigtigt, når virksomheder markedsfører deres produkter og serviceydelser. Du får viden om relationer til kunder, konkurrenter og samarbejdspartnere, og du lærer om relevant lovgivning og økonomi. 

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i både danske og internationale virksomheder, fx som marketingkoordinator, digital marketing specialist, salgs-/indkøbsassistent eller eksportmedarbejder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig kompetencer til at udvikle virksomhedens strategi for markedsføringen, herunder både den digitale del som fx sociale medier, søgemaskiner og hjemmesider samt den markedsføring, der sker gennem trykte medier, tv/radio og salg. 

Kommunikationskanaler

Der er særligt fokus på at vurdere og anvende virksomhedens mange kommunikationskanaler, også kaldet omnichannel. Du lærer også at varetage opgaver på både hjemmemarkedet og eksportmarkeder.

Uddannelsens fagområder

  • Markedsføring og salg: Du lærer om analyse af virksomhedens strategiske situation i forhold til kunder, konkurrenter, trends og markeder, og du får færdigheder til at beskrive og analysere en virksomheds forretningsmodel. Fokus er på udvikling af markedsføringsplanens mål, strategi og handlingsparametre, herunder samspillet mellem digital markedsføring og øvrig markedsføring. 
  • Virksomhedsforståelse og økonomi: Du lærer om analyse af virksomhedens og konkurrenternes økonomiske grundlag samt virksomhedens øvrige interne og eksterne faktorer, herunder samfundsøkonomiske forhold. Der er også fokus på udvikling af virksomhedens organisation og forsyningskæde.

De enkelte uddannelsessteder udbyder forskellige valgfag, valgfagspakker og specialer, som giver mulighed for, at du kan specialisere dig mod en specifik branche eller funktion.

Det kan fx være digital marketing, innovation, bæredygtighed, salg, turisme eller lignende.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Titel

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen markedsføringsøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Marketing Management.

Undervisning

Undervisningen er baseret på en tæt kobling mellem teori og anvendelse i forhold til virksomheder. Undervisningen foregår dels som holdundervisning, projektforløb, virksomhedsbesøg og med gæstelærere.

Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen.

Uddannelsen online

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i i afsnittet Uddannelsessteder. 

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

På 4. semester skal du cirka 3 måneder i virksomhedspraktik. Her får du mulighed for at arbejde med de opgaver, som særligt interesserer dig. 

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

  • Gymnasial eksamen: Engelsk C og matematik B eller virksomhedsøkonomi B
  • Erhvervsuddannelse: Engelsk C og matematik B eller virksomhedsøkonomi B
  • Adgangseksamen til markedsføringsøkonom: Engelsk C og matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO 
Viborg (Sommerstart)AO 
Randers SØ (Vinterstart, e-læring)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Thisted (Sommerstart)AO 
Aalborg (Sommerstart, e-læring)AO 
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO 
Kolding (Sommerstart, e-læring)AO 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart)AO 
Esbjerg (Sommerstart, e-læring)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Odense C (Vinterstart)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)AO 
København K (Sommerstart)5.4AO
Hillerød (Sommerstart)AO 
København K (Sommerstart, e-læring)6.0AO
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)5.5AO
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Roskilde (Sommerstart)AO 
Roskilde (Vinterstart)AO 
Nykøbing F (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart, e-læring)AO 
Roskilde (Vinterstart, e-læring)AO 
Slagelse (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som markedsføringsøkonom har du jobmuligheder i både danske og internationale virksomheder. Du vil typisk få job som som marketingassistent, marketingkoordinator, digital marketing specialist, e-commerce coordinator, brand coordinator, eventkoordinator, produktchef, eksportassistent, salgsassistent eller indkøbsassistent.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig til professionsbachelor: 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information