Markedsføringsøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Markedsføringsøkonom

Uddannelsen til markedsføringsøkonom er for dig, der ønsker bred viden inden for markedsføring og salg, økonomi, international handel, kommunikation og ledelse.

Fakta

Navn:
Markedsføringsøkonom AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for Markedsføring og salg
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer du om de faktorer, der er relevante, når virksomheder markedsfører produkter og serviceydelser. Du får indblik i relationer til kunder, konkurrenter, samarbejdspartnere, samt lovgivning, samfundsøkonomiske forhold med videre.

Du bliver rustet til at planlægge og koordinere en virksomheds markedsføring og internationalisering. Som markedsføringsøkonom har du jobmuligheder i både danske og internationale virksomheder, for eksempel som marketingskoordinator, indkøbs-, salgs- eller eksportassistent, informationsmedarbejder eller reklamekonsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at udvikle virksomhedens strategi for marketing og internationalisering. Du lærer bl.a. at lave markedsførings- og salgsplanlægning.

Du får også viden om samfundsøkonomiske forhold og lærer at analysere forskellige virksomheds-, markeds- og kommunikationsformer, så du kan lave markedsføringsløsninger for virksomheden både nationalt og internationalt.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 70 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 32 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS. 

Den nationale del indeholder fagområderne:

Markedsføring og salg: Du lærer om analyse af virksomhedens strategiske situation i forhold til kunder, konkurrenter, trends og markeder. Fokus er på udvikling af markedsføringsplanens mål, strategi og handlingsparametre, herunder eksempelvis promotion og salg. Yderligere er der fokus på forslag til implementering af planen under indflydelse af virksomhedens øvrige virksomhedsfunktioner og eksterne samarbejdspartnere.

Virksomhedsforståelse og økonomi: Du lærer om analyse af virksomhedens og konkurrenternes økonomiske grundlag samt virksomhedens øvrige interne og eksterne faktorer, herunder samfundsøkonomiske forhold. Der er også fokus på udvikling af virksomhedens organisation og forsyningskæde samt økonomiske konsekvensberegninger af implementeringsplaner i en markedsføringsmæssig kontekst, bl.a. i forhold til juridiske aspekter.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag. De enkelte skoler udbyder forskellige valgfag, valgfagspakker og specialer, som giver mulighed for, at du kan specialisere dig mod en specifik branche eller funktion. Det kan fx være kommunikation, turisme, eksport sales and marketing eller andet. Du kan se på den enkelte skoles hjemmeside, hvad de tilbyder.

I 4. semester skal du 3 måneder i virksomhedspraktik. Du skal også lave dit afsluttende eksamensprojekt. I praktikken og projektet fordyber du dig typisk i din valgte specialicering. Ofte vil dit eksamensprojekt tage udgangspunkt i din praktikvirksomhed.

Undervisningen er praksisnær og foregår som holdundervisning, projekter, cases, gæstelærere og virksomhedsbesøg. Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen markedsføringsøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Marketing Management.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
  • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. Læs mere om optagelse generelt.

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Herning, Horsens, Kolding, København, Lyngby, Nykøbing F, Odense, Randers, Roskilde, Slagelse, Sønderborg, Thisted, Viborg, Aalborg og Aarhus.

Uddannelsesstationer

Erhvervsakademi MidtVest i Herning udbyder uddannelsen med mulighed for at tage dele af den i Skjern.

Læs mere om uddannelsesstationer.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart)AO 
Horsens (Sommerstart, engelsk)AO 
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO 
Viborg (Sommerstart)AO 
Randers SØ (Vinterstart)AO 
Randers SØ (Sommerstart, engelsk)3,6AO
Viborg (Sommerstart, engelsk)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)4,9AO
Thisted (Sommerstart)AO 
Aalborg (Sommerstart, engelsk)7,23,3
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO 
Kolding (Sommerstart, engelsk)2,9AO
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart)AO 
Esbjerg (Sommerstart, engelsk)6,6 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AOAO
Odense C (Sommerstart, engelsk)4,83,9
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)5,9AO
København K (Sommerstart)4,82,7
Kgs. Lyngby (Sommerstart, engelsk)AO 
København K (Sommerstart, engelsk)7,75,1
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)5,8AO
Viby J (Sommerstart, engelsk)8,0AO
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Roskilde (Sommerstart)AO 
Roskilde (Vinterstart)AO 
Nykøbing F (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart, e-læring)AO 
Roskilde (Vinterstart, e-læring)AO 
Slagelse (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart, engelsk)7,8AO
Roskilde (Vinterstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen retter sig mod beskæftigelse i danske og internationale handels-, produktions- og servicevirksomheder. Som markedsføringsøkonom vil du typisk begynde som marketingassistent, marketingkoordinator, eksportassistent, reklamekonsulent eller salgsassistent.

Mere uddannelse

Du kan blandt andet videreuddanne dig til professionsbachelor i international hospitality management, international handel og markedsføring, sportsmanagement, design og business, e-handeldigital konceptudvikling, samt innovation og entrepreneurship.

Ved visse uddannelser og uddannelsesinstitutioner er der forskellige muligheder for videreuddannelse med merit, se Merit mellem de videregående uddannelser. Vær opmærksom på at du udover din meritgivende uddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Hvis du har erhvervserfaring, er der evt. mulighed for, at du kan efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse.

Der kan også være andre videreuddannelsesmuligheder. Se de enkelte skolers hjemmesider.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Det er ved at være sidste chance i år for at søge videregående uddannelse i kvote 1.