Markedsføringsøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Markedsføringsøkonom

Uddannelsen giver dig viden om markedsføring, salg og kommunikation, og du lærer at planlægge og gennemføre en virksomheds markedsføring.

Fakta

Navn:
Markedsføringsøkonom AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for Markedsføring og salg
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om de faktorer, der er relevante, når virksomheder markedsfører deres produkter og serviceydelser. Du får indblik i relationer til kunder, konkurrenter, samarbejdspartnere samt lovgivning, samfundsøkonomiske forhold og virksomhedens økonomiske overvejelser i forbindelse med deres markedsføringsplan. 

Du bliver rustet til at planlægge og koordinere en virksomheds markedsføring og eksportaktiviteter. Som markedsføringsøkonom har du jobmuligheder i både danske og internationale virksomheder, fx som marketingkoordinator, digital marketing specialist, salgs-/indkøbsassistent eller eksportmedarbejder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at udvikle virksomhedens strategi for markedsføringen, herunder både den digitale del som fx sociale medier, søgemaskiner og hjemmesider samt den markedsføring, der sker gennem trykte medier, tv/radio og salg. Du bliver klædt på til at lave markedsførings- og salgsplanlægning i samarbejde med virksomhedens øvrige afdelinger.

Kommunikationskanaler

Der er særligt fokus på at vurdere og anvende virksomhedens mange kommunikationskanaler, også kaldet omnichannel, med udgangspunkt i kunderejsen både online og offline. Du lærer også at varetage opgaver på både hjemmemarkedet og eksportmarkeder.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år, hvoraf 1½ år foregår på undervisningsstedet. Det sidste halve år er du i praktik (10-12 uger) og skriver hovedopgave.

Uddannelsens fagområder

 • Markedsføring og salg: Du lærer om analyse af virksomhedens strategiske situation i forhold til kunder, konkurrenter, trends og markeder, og du får færdigheder til at beskrive og analysere en virksomheds forretningsmodel. Fokus er på udvikling af markedsføringsplanens mål, strategi og handlingsparametre, herunder samspillet mellem digital markedsføring og øvrig markedsføring. Der tages udgangspunkt i kunderejsen, som du bliver i stand til at kortlægge og påvirke både online og offline. 
 • Virksomhedsforståelse og økonomi: Du lærer om analyse af virksomhedens og konkurrenternes økonomiske grundlag samt virksomhedens øvrige interne og eksterne faktorer, herunder samfundsøkonomiske forhold. Der er også fokus på udvikling af virksomhedens organisation og forsyningskæde samt den økonomiske konsekvens, som gennemførslen af markedsføringsaktiviteterne har for virksomheden. 

De enkelte uddannelsessteder udbyder forskellige valgfag, valgfagspakker og specialer, som giver mulighed for, at du kan specialisere dig mod en specifik branche eller funktion. Det kan fx være digital marketing, innovation, bæredygtighed, salg, turisme eller lignende. Du kan se på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside, hvad de tilbyder.

Praktik

På 4. semester skal du cirka 3 måneder i virksomhedspraktik. Her får du mulighed for at arbejde med de opgaver, som særligt interesserer dig. Du skal også lave din hovedopgave, som typisk vil være en opgave, der er relevant for den virksomhed, du er i praktik hos. 

Undervisningsform

Undervisningen er baseret på en tæt kobling mellem teori og anvendelse i forhold til virksomheder, og foregår dels som holdundervisning, projektforløb, gæstelærere og virksomhedsbesøg. Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Herning, Hillerød, Horsens, Kolding, København, Lyngby, Nykøbing F, Odense, Randers, Roskilde, Slagelse, Sønderborg, Thisted, Viborg, Aalborg og Aarhus.

Erhvervsakademi MidtVest i Herning udbyder uddannelsen med mulighed for at tage dele af den i Skjern. Læs mere om uddannelsesstationer.

Uddannelsen online

Du har mulighed for at tage uddannelsen online på disse uddannelsessteder:

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen markedsføringsøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Marketing Management.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed
 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk C og matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervsuddannelse: Engelsk C og matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne: Ingen specifikke adgangskrav

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart)AO 
Horsens (Sommerstart, engelsk)6,3 
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO 
Viborg (Sommerstart)AO 
Randers SØ (Vinterstart)AO 
Randers SØ (Sommerstart, engelsk)4,0AO
Viborg (Sommerstart, engelsk)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)5,3AO
Thisted (Sommerstart)AO 
Aalborg (Sommerstart, engelsk)7,6 
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO 
Kolding (Sommerstart, engelsk)3,9 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart)AO 
Esbjerg (Sommerstart, e-læring)AO 
Esbjerg (Sommerstart, engelsk)3,2 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Odense C (Sommerstart, engelsk)7,4 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)3,4AO
København K (Sommerstart)5,63,7
Hillerød (Sommerstart)AO 
Kgs. Lyngby (Sommerstart, engelsk)5,7 
København K (Sommerstart, engelsk)7,6 
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)5,64,0
Viby J (Sommerstart, engelsk)9,2 
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Roskilde (Sommerstart)AO 
Roskilde (Vinterstart)AO 
Nykøbing F (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart, e-læring)AO 
Roskilde (Vinterstart, e-læring)AO 
Slagelse (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart, engelsk)9,7 
Roskilde (Vinterstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som markedsføringsøkonom har du jobmuligheder i både danske og internationale virksomheder. Du vil typisk få job som som marketingassistent, marketingkoordinator, digital marketing specialist, e-commerce coordinator, brand coordinator, eventkoordinator, produktchef, eksportassistent, salgsassistent eller indkøbsassistent.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig til professionsbachelor: 

Ved visse uddannelser og uddannelsesinstitutioner er der forskellige muligheder for videreuddannelse med merit. 

Vær opmærksom på at du udover din meritgivende uddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Hvis du har erhvervserfaring, er der evt. mulighed for, at du kan efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse.

Der kan også være andre videreuddannelsesmuligheder. Se de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information