Business og vandteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Business og vandteknologi

På den tværfaglige uddannelse får du både teknisk viden om vand, fx produktion og kvalitet og kompetencer inden for rådgivning og salg.

Fakta

Navn:
Professionsbachelor i business og vandteknologi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i produktion, udvikling og salg af vandteknologi. 

Du kan fx arbejde med, hvordan man udvinder genanvendelige stoffer fra spildevand, undgår vandtab eller sikrer rent drikkevand.

Uddannelsen er målrettet jobs i vandsektoren, hvor du som færdiguddannet kan arbejde som fx rådgiver, produktansvarlig, salgskonsulent eller projektleder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er en kombination af to fagligheder, det vandteknologiske område og det merkantile, som omfatter handel og forretning.

På uddannelsen kommer du til at arbejde med faglige problemstillinger inden for vandsektoren, hvor du anvender din viden om vandteknologi og dine merkantile færdigheder. Der er fokus på udvikling og fornyelse, fx af nye eller forbedrede produkter.

Opbygning

Uddannelsen varer 3½ år, herunder en praktikperiode og et bachelorprojekt.

Fagområder

 • Vand og vandteknologi: Du får teknisk viden om vand og vandets kredsløb. Du lærer fx om distribution af vand, spildevandsbehandling, målinger og kvalitetssikring.
 • Forretningsforståelse og -udvikling: Du lærer om økonomi, organisation, markedsføring og salg.
 • Bæredygtighed, innovation og relationelle forhold: Du lærer om bæredygtighed, innovation, relationer og projektledelse.  

Eksempler på fag

På uddannelsen har du fx fag som:

 • Vandproduktion
 • Spildevand
 • Anvendelse af vand
 • Bæredygtighed
 • Forretningsforståelse
 • Rådgivning og Salg
 • Teknisk forretningsudvikling

Titel

Uddannelsen giver dig titlen Professionsbachelor i business og vandteknologi.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Water Technology.

Undervisning

Undervisningen på uddannelsen skifter mellem holdundervisning, gruppearbejde og praktiske øvelser i vandteknologiske anlæg og laboratorier.

Praktik

Der indgår en praktikperiode på et semester.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Matematik C eller virksomhedsøkonomi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Uddannelsen business og vandteknologi foregår i:

 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du fx arbejde som: 

 • Rådgiver
 • Produktansvarlig
 • Salgskonsulent
 • Technical Sales Manager
 • Sektorrådgiver
 • Akademisk medarbejder
 • Teknisk/merkantil projektleder

Mere uddannelse

Du har mulighed for at søge optagelse på kandidatuddannelsen Water and Environment, hvis du som færdiguddannet ønsker mere teknisk viden.

Læs mere om uddannelsen her: 

Kandidatuddannelsen Water and Environment

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information