professionsbachelor i eksport og teknologi
Professionsbacheloruddannelse

Eksport og teknologi

På uddannelsen får du redskaber til at arbejde med internationalt salg, design, produktudvikling og meget mere. Du kan på den måde arbejde som bindeled mellem virksomheden og dens omverden.

Fakta

Navn:
Eksport og teknologi
Andre betegnelser:
Export and Technology Management
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen er internationalt orienteret og der undervises i både tekniske som merkantile fag. Fokus er samspillet mellem virksomheden og kunden i både et nationalt og internationalt perspektiv. Du bliver specialist i salg og service af tekniske produkter og løsninger og lærer blandt andet om produktionsplanlægning, kulturforskelle og innovation.

Som færdiguddannet kan du arbejde i danske og udenlandske virksomheder med udvikling af kundegrundlag og kunderelationer. Du kan arbejde med teknisk service, rådgivning og salg, fx som eksportkonsulent, produktkonsulent, indkøber eller på sigt eksportchef, produktchef eller indkøbschef.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at udarbejde og gennemføre salgs- og markedsføringsplaner, der er målrettet forskellige kundegrupper på et globalt marked.

Du lærer fx metoder til analyse af virksomheders kundegrundlag på eksportmarkedet og til at udvikle eksportmarkeder i forhold til kunderne. Du lærer også at udvikle en eksportvirksomheds serviceorganisation og at yde teknisk service og rådgivning.

Professionsbacheloruddannelsen varer 3½ år og består af en fællesdel på 120 ECTS, en lokal del på 40 ECTS, praktik på i alt 30 ECTS og et bachelorprojekt på 20 ECTS.

Fællesdelen består af følgende fagområder:

Teknologiske ressourcer: Strategiske analyser af virksomhedens teknologiske ressourcer med udgangspunkt i virksomhedens interne teknologiske forhold, herunder produktudvikling, produktionsplanlægning, produktionskapacitet og kvalitetssikring.

Strategiske forretningsgrundlag: Strategiske analyser af virksomhedens interne og eksterne forhold, herunder økonomiske ressourcer, forsyningskæden, juridiske aspekter og det salgsstrategiske med fokus på eksportmarkederne.

Interrelationelle forhold: Kommunikation, kulturforståelse samt organisationsudvikling og -forståelse, herunder interpersonel og interkulturel kommunikation i relation til eksportmarkeder.

Undervisningen veksler mellem tværfaglig undervisning, projektarbejde, gruppearbejde og holdundervisning.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i eksport og teknologi.

Uddannelsens engelske betegnelse er Export and Technology Management.

Uddannelsen udbydes på både dansk og engelsk.

Eksamen

Uddannelsen indeholder interne og eksterne prøver, både skriftlige og mundtlige. Du afslutter uddannelsen med bachelorprojektet.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) med de specifikke adgangskrav engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med de specifikke adgangskrav engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervsuddannelse som:
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
  • Beslagsmedeuddannelsen
  • Boligmontering
  • Cnc-teknikuddannelsen (trin 2),
  • Cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)
  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker
  • Elektriker (med specialer)
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Finmekaniker (med specialer)
  • Flymekaniker
  • Grafisk tekniker
  • Handelsuddannelse med specialer
  • Industriteknikeruddannelsen (med specialer)
  • Karrosseriuddannelsen,
  • Køletekniker (trin 2)
  • Maritime håndværksfag,
  • Maskinsnedker (trin 2)
  • Mediegrafiker
  • Mekaniker (trin 2)
  • Metalsmed (med specialer)
  • Modelsnedker
  • Plastmager (trin 2)
  • Procesoperatør (trin 2)
  • Skibsmekaniker (trin 2)
  • Skibsmontør (trin 2)
  • Skibstekniker (trin 2)
  • Skiltetekniker
  • skorstensfejer (trin 2)
  • Smed (med specialer)
  • Snedker (med specialer),
  • Støberitekniker (trin 2)
  • Teknisk designer
  • Vejgodstransportuddannelsen
  • Vvs-energiuddannelsen
  • Værktøjsuddannelsen med specialer
  • Værktøjstekniker
 • En anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed med de specifikke adgangskrav engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Uddannelsesstationer

Professionshøjskolen UCN i Aalborg udbyder uddannelsen med mulighed for at tage dele af den i Hobro.

Læs mere om uddannelsesstationer.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i starten af september.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO
Aalborg (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

En professionsbachelor i eksport og teknologi giver dig mulighed for at arbejde på forskellige niveauer både i Danmark og i udlandet, eksempelvis som indkøber/indkøbschef, eksportkonsulent -chef eller -direktør og produktkonsulent.

Uddannelsen sigter mod, at du kan indgå i en virksomheds strategiske udvikling af kundegrundlag og kunderelationer gennem teknisk service, rådgivning og salg.

Mere uddannelse
Efter endt uddannelse har du mulighed for at udbygge din uddannelse med fx en masteruddannelse. Læs mere om efter- og videreuddannelsesmuligheder på uddannelsesstedets hjemmeside.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information