Foto af studerende ved uddannelsen Eksport og teknologi
Professionsbacheloruddannelse

Eksport og teknologi

På uddannelsen lærer du om teknologier og produktudvikling samt at lave strategier for salg og marketing. Du kan på den måde arbejde som bindeled mellem virksomheden og dens omverden.

Fakta

Navn:
Eksport og teknologi
Andre betegnelser:
Export and Technology Management
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at udarbejde strategier for salg og marketing og at arbejde med kunder fra hele verden.

Du lærer at forstå kulturelle forskelle og samarbejde internt om salget samt hvordan, du kan bidrage til udvikling af nye produkter og teknologierne bag. Du får viden om design, kvalitet, udvikling og planlægning af en produktion.

Efter uddannelsen kan du arbejde som eksportassistent/koordinator, marketingassistent, teknisk salgsassistent, kvalitetsmedarbejder/koordinator eller produktkonsulent.

Foto © University College of Northern Denmark

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Som studerende på eksport og teknologi lærer du at udarbejde og gennemføre salgs- og markedsføringsplaner, der er målrettet forskellige kundegrupper på et globalt marked.

Du lærer metoder til analyse af virksomheders kundegrundlag på eksportmarkedet og til at udvikle eksportmarkeder i forhold til kunderne. Du lærer om udvikling af nye produkter hvordan materialer, konstruktioner og produktionsprocesser spiller samme og du lærer hvordan virksomheder kan arbejde med kvalitetssikring.

Indhold

Uddannelsen indeholder både businessfag og tekniske fag og du kommer til at forholde dig til hele virksomheden lige fra produktionsmaterialer, økonomi og logistik til kulturforståelse, organisationen og markedsføring af produktet.

Virksomhedsbesøg

Undervejs på studiet vil du komme på flere virksomhedsbesøg, hvor du vil få et indblik i de arbejdsopgaver, der kan vente dig i din praktik eller fremtidige arbejde. Du vil også blive klogere på, hvilke udfordringer virksomhederne har og dermed også opdage, hvor du kan spille en rolle og gøre en forskel for dem.

Cases

Du kommer til at arbejde med rigtige cases fra virkelige virksomheder. Her vil du arbejde med elementer fra hele virksomheden, da det er vigtigt, at du forstår hele virksomheden lige fra kundens behov til det færdige produkt.

Opbygning

Professionsbacheloruddannelsen varer 3½ år og består af en fællesdel på 120 ECTS, en lokal del på 40 ECTS, praktik på i alt 30 ECTS og et bachelorprojekt på 20 ECTS.

 • 1.-4. semester: De første semestre er bygget op omkring et semesterprojekt eller en virksomhedscase, som skal løses i grupper eller individuelt.
 • 5. semester: Praktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed.
 • 6. semester: 2 lokale fagelementer (Smart Factory og Digital Marketing in Industrial Applications) og et valgfag.
 • 7. semester: 1 lokalt fagelement (Global Supply Chain) og dit bachelorprojekt.

Fællesdelen

Fællesdelen består af følgende fagområder:

 • Teknologiske ressourcer: Strategiske analyser af virksomhedens teknologiske ressourcer med udgangspunkt i virksomhedens interne teknologiske forhold, herunder produktudvikling, produktionsplanlægning, produktionskapacitet og kvalitetssikring.
 • Strategiske forretningsgrundlag: Strategiske analyser af virksomhedens interne og eksterne forhold, herunder økonomiske ressourcer, forsyningskæden, juridiske aspekter og det salgsstrategiske med fokus på eksportmarkederne.
 • Interrelationelle forhold: Kommunikation, kulturforståelse samt organisationsudvikling og -forståelse, herunder interpersonel og interkulturel kommunikation i relation til eksportmarkeder.

Undervisningsform

Der er fokus på tværfaglig undervisning, som veksler mellem projektarbejde, gruppearbejde og holdundervisning.

Sprog

Uddannelsen udbydes på både dansk og engelsk.

Eksamen

Uddannelsen indeholder interne og eksterne prøver, både skriftlige og mundtlige. Du afslutter uddannelsen med bachelorprojektet.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i eksport og teknologi. Uddannelsens engelske betegnelse er Export and Technology Management.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) med de specifikke adgangskrav engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med de specifikke adgangskrav engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervsuddannelse som:
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
  • Beslagsmedeuddannelsen
  • Boligmontering
  • Cnc-teknikuddannelsen (trin 2),
  • Cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)
  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker
  • Elektriker (med specialer)
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Finmekaniker (med specialer)
  • Flymekaniker
  • Grafisk tekniker
  • Handelsuddannelse med specialer
  • Industriteknikeruddannelsen (med specialer)
  • Karrosseriuddannelsen,
  • Køletekniker (trin 2)
  • Maritime håndværksfag,
  • Maskinsnedker (trin 2)
  • Mediegrafiker
  • Mekaniker (trin 2)
  • Metalsmed (med specialer)
  • Modelsnedker
  • Plastmager (trin 2)
  • Procesoperatør (trin 2)
  • Skibsmekaniker (trin 2)
  • Skibsmontør (trin 2)
  • Skibstekniker (trin 2)
  • Skiltetekniker
  • skorstensfejer (trin 2)
  • Smed (med specialer)
  • Snedker (med specialer),
  • Støberitekniker (trin 2)
  • Teknisk designer
  • Vejgodstransportuddannelsen
  • Vvs-energiuddannelsen
  • Værktøjsuddannelsen med specialer
  • Værktøjstekniker
 • En anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed med de specifikke adgangskrav engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Hvor foregår uddannelsen?

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Uddannelsesstationer

Professionshøjskolen UCN i Aalborg udbyder uddannelsen med mulighed for at tage dele af den i Hobro.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO
Aalborg (Sommerstart, engelsk)3,4AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du kan få job i virksomheder i Danmark eller udlandet, hvor du kan bidrage til udvikling af produkter og services, produktionsplanlægning, kvalitetssikring samt marketing- og salgsstrategier.

Det kan være som indkøber/indkøbschef, eksportkonsulent -chef eller -direktør og produktkonsulent.

Uddannelsen giver en forståelse for kulturforskelle i kommunikation og samarbejde, der klæder dig på til at arbejde internationalt. Uddannelsen sigter mod, at du kan indgå i en virksomheds strategiske udvikling af kundegrundlag og kunderelationer gennem teknisk service, rådgivning og salg. 

Mere uddannelse

Efter endt uddannelse har du mulighed for at udbygge din uddannelse med fx en masteruddannelse. Læs mere om efter- og videreuddannelsesmuligheder på uddannelsesstedets hjemmeside.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information