professionsbachelor i eksport og teknologi
Professionsbacheloruddannelse

Eksport og teknologi

På uddannelsen, som foregår på engelsk, lærer du at yde service og udarbejde salgs- og markedsføringsplaner, der retter sig mod forskellige kundegrupper.

Fakta

Navn:
Eksport og teknologi
Andre betegnelser:
Export and Technology Management
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du beskæftiger dig med emnet i både et nationalt og internationalt perspektiv. Du får en forståelse for det produkt, der skal markedsføres internationalt, og du lærer, hvordan man med forhandlingsteknik og kulturforståelse sælger dansk know-how til internationale virksomheder.

Du får mulighed for at arbejde både i Danmark og i udlandet med strategisk udvikling af kundegrundlag og kunderelationer. Du kan arbejde med teknisk service, rådgivning og salg.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at udarbejde og gennemføre salgs- og markedsføringsplaner, der er målrettet forskellige kundegrupper på et globalt marked.

Du lærer fx metoder til analyse af virksomheders kundegrundlag på eksportmarkedet og til at udvikle eksportmarkeder i forhold til kunderne. Du lærer også at udvikle en eksportvirksomheds serviceorganisation og at yde teknisk service og rådgivning.

Uddannelsen fokuserer på følgende kerneområder:

 • Kommunikation og kulturforståelse
 • Produktudvikling, produktion og innovation
 • Handel og marketing

Den varer 3½ år og er opdelt i semestre. Det 6. semester består af 6 måneders praktikophold i en virksomhed.

Undervisningen veksler mellem tværfaglig undervisning, projektarbejde, gruppearbejde og holdundervisning.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i eksport og teknologi.

Uddannelsens engelske betegnelse er Export and Technology Management.

Uddannelsen udbydes på engelsk og foregår i Aalborg.

Eksamen

Uddannelsen indeholder interne og eksterne prøver, både skriftlige og mundtlige. Du afslutter uddannelsen med bachelorprojektet.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) med de specifikke adgangskrav engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med de specifikke adgangskrav engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervsuddannelse som:
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
  • Beslagsmedeuddannelsen
  • Cnc-teknikuddannelsen (trin 2),
  • Cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)
  • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker
  • Elektriker (bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik, styrings- og reguleringsteknik), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, elektronikoperatør
  • Finmekaniker (med specialer)
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Finmekaniker
  • Flymekaniker
  • Handelsuddannelse med specialer
  • Industriteknikeruddannelsen (med specialer)
  • Karrosseriuddannelsen,
  • Køletekniker (trin 2)
  • Maritime håndværksfag,
  • Maskinsnedker (trin 2)
  • Mmekaniker (trin 2)
  • Metalsmed (med specialer)
  • Modelsnedker
  • Plastmager (trin 2)
  • Procesoperatør (trin 2)
  • Skibsmekaniker (trin 2)
  • Skibsmontør (trin 2)
  • Skibstekniker (trin 2)
  • Skiltetekniker
  • skorstensfejer (trin 2)
  • Smed (med specialer)
  • Snedker (med specialer),
  • Støberitekniker (trin 2)
  • Teknisk designer
  • Vejgodstransportuddannelsen
  • Værktøjsuddannelsen med specialer
  • Værktøjstekniker
 • Anden relevant erhvervsuddannelse med de specifikke adgangskrav engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i starten af september.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

En professionsbachelor i eksport og teknologi giver dig mulighed for at arbejde på forskellige niveauer både i Danmark og i udlandet, eksempelvis som indkøber/indkøbschef, eksportkonsulent -chef eller -direktør og produktkonsulent.

Uddannelsen sigter mod, at du kan indgå i en virksomheds strategiske udvikling af kundegrundlag og kunderelationer gennem teknisk service, rådgivning og salg.

Mere uddannelse
Efter endt uddannelse har du mulighed for at udbygge din uddannelse med fx en masteruddannelse. Læs mere om efter- og videreuddannelsesmuligheder på uddannelsesstedets hjemmeside.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.