Foto af studerende ved uddannelsen Eksport og teknologi
Professionsbacheloruddannelse

Eksport og teknologi

På uddannelsen lærer du om teknologier og produktudvikling samt strategier for salg og marketing.

Fakta

Navn:
Eksport og teknologi
Andre betegnelser:
Export and Technology Management
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at udarbejde strategier for salg og marketing og at arbejde med kunder fra hele verden.

Du lærer at forstå kulturelle forskelle og samarbejde internt om salget samt hvordan, du kan bidrage til udvikling af nye produkter og teknologierne bag.

Du får viden om design, kvalitet, udvikling og planlægning af en produktion.

Efter uddannelsen kan du arbejde som eksportassistent/koordinator, marketingassistent, teknisk salgsassistent, kvalitetsmedarbejder eller produktkonsulent.

Foto © University College of Northern Denmark

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at udarbejde og gennemføre salgs- og markedsføringsplaner, der er målrettet forskellige kundegrupper på et globalt marked. Du bliver også undervist i metoder til analyse af virksomheders kundegrundlag på eksportmarkedet og til at udvikle eksportmarkeder i forhold til kunderne. 

Opbygning

Uddannelsen består af syv semestre:

 • 1.-4. semester: De første semestre er bygget op omkring et semesterprojekt eller en virksomhedscase, som skal løses i grupper eller individuelt
 • 5. semester: Du er i praktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed
 • 6. semester: Du får undervisning i Smart Factory og Digital Marketing in Industrial Applications og et valgfag
 • 7. semester: Du får undervisning i Global Supply Chain og skriver bachelorprojekt

Fagområder

Uddannelsen består bl.a. af følgende fagområder:

 • Teknologiske ressourcer: Strategiske analyser af virksomhedens teknologiske ressourcer med udgangspunkt i virksomhedens interne teknologiske forhold
 • Strategiske forretningsgrundlag: Strategiske analyser af virksomhedens interne og eksterne forhold
 • Interrelationelle forhold: Kommunikation, kulturforståelse samt organisationsudvikling og -forståelse

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i eksport og teknologi. Uddannelsens engelske titel er Export and Technology Management.

Undervisning

Der er fokus på tværfaglig undervisning, som veksler mellem projektarbejde, gruppearbejde og holdundervisning.

Virksomhedsbesøg

Undervejs på studiet vil du komme på flere virksomhedsbesøg, hvor du vil få et indblik i de arbejdsopgaver, der kan vente dig i din praktik eller fremtidige arbejde.

Du vil også blive klogere på, hvilke udfordringer virksomhederne har og dermed også opdage, hvor du kan spille en rolle og gøre en forskel for dem.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med bachelorprojektet.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.
Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Uddannelsen til snedker giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du få job i virksomheder i Danmark eller udlandet, hvor du kan bidrage til udvikling af produkter og services, produktionsplanlægning, kvalitetssikring samt marketing- og salgsstrategier.

Det kan fx være som indkøber/indkøbschef, eksportkonsulent -chef eller -direktør og produktkonsulent.

Mere uddannelse

Efter endt uddannelse har du mulighed for at udbygge din uddannelse med fx en masteruddannelse.

Læs mere om efter- og videreuddannelsesmuligheder på uddannelsesstedets hjemmeside.

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 457 af 19. april 2022.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information