Foto af Eksportmedarbejder
Job

Eksportmedarbejder

Nogle eksportmedarbejdere optræder som sælgere og har direkte kundekontakt, og andre planlægger og støtter salget.

Fakta

Arbejdssteder:
Eksportvirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Eksportmedarbejder, Eksportsælger, Eksportassistent, Area manager, Key account manager, Disponent, Agent

Som sælger skal man først og fremmest tage sig af kunderne. Arbejdet afhænger meget af, hvilken slags varer og tjenesteydelser virksomheden sælger. I nogle tilfælde er det enkeltvarer, og andre gange drejer det sig om større sammenhængende leverancer, som fx en hel fabrik med maskiner, arbejdsprocedurer osv.

Det er godt, hvis du har let ved at knytte kontakter, også under forhold hvor skik og brug er anderledes end herhjemme, og man skal have lyst til at møde mennesker med en helt anden kulturel og religiøs baggrund.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af eksportmedarbejder
Messe - Eksportmedarbejdere præsenterer virksomhedens produkter på udstillinger og messer.

Når du er eksportmedarbejder, har du en vigtig funktion i virksomheder, der sælger varer til udlandet. Eksport er også vigtigt for samfundet som helhed. At være god til at eksportere har stor betydning for handelsbalancen.

Det er tit nødvendigt at rejse. På den måde kan man oprette og vedligeholde personlige kontakter. Der kan være tale om opsøgende arbejde, hvor sælgeren selv kontakter mulige kunder. Det kan også være kunderne selv, der henvender sig for at købe, for at klage eller for at bede om råd om en vares brug eller behandling.

Kontakten med kunderne kan dels være på tomandshånd, dels i form af større møder. Meget kan ordnes ved telefonsamtaler, e-post, fax eller breve. Det er også vigtigt at deltage i internationale udstillinger og salgsmesser.

Sælgeren må kunne tale kundens sprog eller et hovedsprog, som kunden forstår. Hvis varen er af teknisk art, må sælgeren også kende til dens indretning og brug og kunne demonstrere og justere den.

Nogle sælgere arbejder både på eksportmarkedet og på hjemmemarkedet. Sådan er det ofte i mindre virksomheder.

Sælgeren får støtte fra sit firmas marketingmedarbejdere og det øvrige personale. Eksportmedarbejdere arbejder også med at støtte sælgerne og med at undersøge de markeder, man ønsker at komme ind på.

Når man sælger til udlandet, opstår der tit en række særlige udfordringer, bl.a. spørgsmål om lovgivning, valutakurser, toldbeskyttelse og transportmuligheder.

Eksportmedarbejdere kalder sig mange gange for eksportsælger og eksportassistent. Mange bruger også engelsksprogede betegnelser, som fx area manager og key account manager.

Eksportmedarbejdere kan også have andre samfundsvidenskabelige uddannelser, end de nævnte. Det vil ofte være tilfældet for medarbejdere, der arbejder med forretningsudvikling.

Eksportingeniører arbejde ofte som rådgivere på eksportmarkedet. De er typisk ansat i leder- eller mellemlederstillinger med opgaver inden for eksportsalg, projektledelse, markedsføring, indkøb og produktudvikling.

Ingeniører fungerer ofte selv som sælgere, fx af hele fabriksanlæg, rensningsanlæg til fabrikker eller andet produktionsudstyr. Se mere inden for de forskellige typer af ingeniørarbejde.

En anden ledende funktion er jobbet som eksportchef.

Arbejdsplads

Eksportmedarbejdere er ansat i virksomheder, som eksporterer varer til udlandet. Det gælder både virksomheder i industrien, fx vindmølleindustri, samt inden for engros- og detailhandel. Et særligt område er opstilling og levering af færdige fabriksanlæg.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Ledelse af salg og marketing30.881 kr.--
Eksportagent, Eksportsælger27.518 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne for veluddannede eksportmedarbejdere er generelt gode, men varierer en del, bl.a. afhængig af de aktuelle markedsvilkår.

Mere uddannelse

Organisationerne afholder efteruddannelseskurser for eksportmedarbejdere. Der findes også private kursusudbydere.

Få mere at vide

Djøf
www.djoef.dk

CA - a-kassen for højtuddannede i erhvervslivet
www.ca.dk

Business Danmark
www.businessdanmark.dk

HK - Privat
www.hk.dk

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
www.ida.dk

Teknisk Landsforbund (TL)
www.tl.dk

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.