erhvervsakademiuddannelser

Økonomisk-merkantile område

Økonomi, handel og markedsføring er centrale elementer i de uddannelser, der hører til dette område – også set i et internationalt perspektiv.

Du får blandt andet fag i økonomisk styring, virksomhedsøkonomi, samarbejde og kunderelationer samt kommunikation og salg.

Vigtige dele i undervisningen er endvidere ledelse og organisation, der kan kvalificere dig til senere at indgå i ledelsesfunktioner.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...