job og arbejdsmarkedet i Danmark

Økonomi og revision

Økonomiarbejde handler om at træffe finansielle og pengemæssige beslutninger i en virksomhed.

En økonom kan være ansat i alle typer af virksomheder til at beslutte og kontrollere de pengestrømme, der går gennem virksomheden i dens aktiviteter.

Økonomer kan også arbejde med økonomien inden for et fagligt område på samfundsplan, fx sundhedsøkonomi.

Økonomer findes først og fremmest i bank- og finanssektoren, inden for forsikring og pensionsområdet samt inden for juridisk bistand, revision og virksomhedsrådgivning, udlejning og leasing, fast ejendom samt inden for offentlig forvaltning.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.