HD 1. del, den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse
Diplomuddannelse

HD 1. del, det erhvervsøkonomiske grundforløb

HD er en videregående uddannelse inden for ledelse og erhvervsøkonomi, der giver dig grundlæggende viden om erhvervsøkonomiske metoder og værktøjer.

Fakta

Navn:
HD 1. del, den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 33.000-45.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

HD er en fireårig uddannelse på deltid, der består af to selvstændige uddannelsesforløb: HD 1. del og HD 2. del. 

Ud over erhvervsøkonomi får du undervisning i fag som dataanalyse, samfundsøkonomiske teorier og metoder og erhvervsret. 

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker at supplere dine erhvervserfaring med en teoretisk uddannelse for at opnå kompetencer inden for ledelse, økonomi og organisation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

HD 1. del er et erhvervsøkonomisk grundstudium, der giver adgang til at læse videre på HD 2. dels specialer.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske fag, se fagoversigten
 • Valgfag
 • Afsluttende projekt

Uddannelsen kan læses som et samlet forløb over fire semestre eller som enkeltfag.

Valgfagene giver dig mulighed for at fordybe dig i det fagområder, der særligt har din interesse. Du kan se udbuddet af valgfag på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt over to aftener om ugen, men der kan også være mulighed for undervisning lørdage og i weekender samt fjernundervisning. Se holdinformationen eller spørg på uddannelsesstedet.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Fagoversigten kan variere fra udannelsessted til uddannelsessted.

Copenhagen Business School (CBS)

1. semester

 • Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse, 10 ECTS
 • Organisering i teori og praksis, 5 ECTS

2. semester 

 • Virksomhedens økonomiske planlægning, 5 ECTS
 • Business Intelligence, 5 ECTS
 • Design af undersøgelser og analyser, 5 ECTS

3. semester

 • Strategisk erhvervsret, 5 ECTS
 • Virksomhedens økonomiske og politiske omverden, 5 ECTS
 • Økonomisk teori og organisationsdesign, 5 ECTS

4. semester 

 • Valgfag, 5 ECTS
 • Afsluttende Projekt, 10 ECTS
   

Syddansk Universitet (SDU)

1. semester

 • Erhvervsøkonomi, 10 ECTS
 • Organisation, 5 ECTS

2. semester

 • Virksomhedens finansielle planlægning, 5 ECTS>
 • Dataanalyse, 5 ECTS
 • Erhvervsøkonomisk metode, 5 ECTS

3. semester

 • Erhvervsret, 5 ECTS
 • Samfundsøkonomi, 5 ECTS
 • Valgfag, 5 ECTS

4. semester 

 • Valgfag, 5 ECTS
 • Afsluttende projekt, 10 ECTS

 

Aalborg Universitet

1. semester

 • Forretningsforståelse, 15 ECTS

2. semester

 • Erhvervsret, 5 ECTS
 • Samfundsøkonomi, 10 ECTS

3. semester

 • Forretningsanalyse, 10 ECTS
 • Valgfag, 5 ECTS

4. semester

 • Erhvervsøkonomisk metode, 5 ECTS
 • Afsluttende projekt, 10 ECTS

 

Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

1. semester

 • Organisation, 5 ECTS
 • Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse, 10 ECTS

2. semester

 • Finansierings- og investeringsanalyser, 5 ECTS
 • Samfundsøkonomi, 5 ECTS
 • Erhvervsret, 5 ECTS

3. semester

 • Dataanalyse, 5 ECTS
 • Erhvervsøkonomisk metode, 5 ECTS
 • Valgfag, 5 ECTS

4. semester

 • Afsluttende Projekt, 10 ECTS
 • Valgfag, 5 ECTS

Se fagbeskrivelser og udbud af valgfag på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Varighed

HD 1. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Hvert enkelt fag strækker sig over et eller to semestre.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en gymnasial uddannelse eller en relevant uddannelse på mindst samme niveau.

Det anbefales desuden, at du har matematik på B-niveau, men det er ikke et optagelseskrav.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En samlet HD 1. del koster fra 33.000 til 45.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

HD 1. del udgør et selvstændigt grundforløb, der sammen med HD 2. del kan placeres på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. januar 2023
8. marts 2023
Artificial Intelligence in Marketing (Online) Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
4. januar 2023
8. marts 2023
Business Intelligence II Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
4. januar 2023
8. marts 2023
Bæredygtig udvikling Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
4. januar 2023
8. marts 2023
Data Analytics with Python Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
4. januar 2023
9. marts 2023
Internationaliseringsstrategier (Asiatiske markeder) Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
4. januar 2023
8. marts 2023
Markedsledelse Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
4. januar 2023
9. marts 2023
Offentlig økonomi Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
4. januar 2023
9. marts 2023
Strategisk erhvervsret ll Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
4. januar 2023
9. marts 2023
Supply Chain Management Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
5. januar 2023
9. marts 2023
Digital Business Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
5. januar 2023
9. marts 2023
Innovation Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
5. januar 2023
9. marts 2023
Internationale erhvervsforhandlinger (online) Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
5. januar 2023
9. marts 2023
Ledelsesretorik i Strategi, Organisation og Virksomhed Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
5. januar 2023
9. marts 2023
Markedsledelse (Online) Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
5. januar 2023
9. marts 2023
Strategisk erhvervsret ll (Online) Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
5. januar 2023
9. marts 2023
Supply Chain Management (Online) Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
9. januar 2023
6. marts 2023
Strategisk erhvervsret Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
11. januar 2023
1. marts 2023
Erhvervsret, enkeltfag fra HD 1. del Dagundervisning 9220 Aalborg Ø
*
16. januar 2023
20. marts 2023
Business Intelligence (Online) Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
16. januar 2023
20. marts 2023
Virksomhedens økonomiske planlægning Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
16. januar 2023
20. marts 2023
Virksomhedens økonommiske planlægning (Online) Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
17. januar 2023
21. marts 2023
Business Intelligence Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
17. januar 2023
21. marts 2023
Virksomhedens økonomiske planlægning Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
17. januar 2023
21. marts 2023
Virksomhedens økonomiske planlægning (Online) Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
18. januar 2023
22. marts 2023
Business Intelligence (Online) Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
18. januar 2023
25. april 2023
Forretningsanalyse, enkeltfag fra HD 1. del (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
18. januar 2023
22. marts 2023
Virksomhedens økonomiske planlægning (Online) Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
19. januar 2023
23. marts 2023
Business Intelligence Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
19. januar 2023
23. marts 2023
Business Intelligence (Online) Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
19. januar 2023
23. marts 2023
Virksomhedens økonomiske planlægning Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
20. januar 2023
24. maj 2023
Forretningsforståelse, enkeltfag fra HD 1. del (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
28. januar 2023
26. marts 2023
Business Intelligence Weekendundervisning 2000 Frederiksberg
*
28. januar 2023
26. marts 2023
Virksomhedens økonomiske planlægning Weekendundervisning 2000 Frederiksberg
*
30. januar 2023
8. maj 2023
Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
31. januar 2023
9. maj 2023
Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse (Online) Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
1. februar 2023
10. maj 2023
Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
1. februar 2023
17. marts 2023
Erhvervsøkonomisk metode, enkeltfag fra HD 1. del Dagundervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. februar 2023
31. januar 2025
HD 1. del, Aalborg (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
8. marts 2023
21. juni 2023
Samfundsøkonomi, enkeltfag fra HD 1. del Dagundervisning 9220 Aalborg Ø
*
23. marts 2023
17. maj 2023
Økonomisk teori og organisationsdesign Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
23. marts 2023
17. maj 2023
Økonomisk teori og organisationsdesign Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
30. marts 2023
17. maj 2023
Økonomisk teori og organisationsdesign (Online) Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
11. april 2023
6. juni 2023
Design af undersøgelser og analyser Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
12. april 2023
5. juni 2023
Design af undersøgelser og analyser Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
12. april 2023
7. juni 2023
Design af undersøgelser og analyser Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
13. april 2023
8. juni 2023
Design af undersøgelser og analyser Aftenundervisning 2000 Frederiksberg
*
13. april 2023
8. juni 2023
Design af undersøgelser og analyser Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
19. april 2023
22. juni 2023
Forretningsudvikling og entreprenørskab, enkeltfag fra HD 1. del (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø
*
19. april 2023
8. juni 2023
Udvidet erhvervsret, enkeltfag fra HD 1. del (online) Fjernundervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje