HD 1. del, den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse
Diplomuddannelse

HD 1. del, det erhvervsøkonomiske grundforløb

HD er en videregående uddannelse inden for ledelse og erhvervsøkonomi, der giver dig grundlæggende viden om erhvervsøkonomiske metoder og værktøjer.

Fakta

Navn:
HD 1. del, den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 33.000-45.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

HD er en fireårig uddannelse på deltid, der består af to selvstændige uddannelsesforløb: HD 1. del og HD 2. del. 

Ud over erhvervsøkonomi får du undervisning i fag som dataanalyse, samfundsøkonomiske teorier og metoder og erhvervsret. 

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker at supplere dine erhvervserfaring med en teoretisk uddannelse for at opnå kompetencer inden for ledelse, økonomi og organisation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

HD er en fireårig uddannelse på deltid, der består af to selvstændige uddannelsesforløb: HD 1. del og HD 2. del.

HD 1. del er et erhvervsøkonomisk grundstudium, der giver adgang til at læse videre på HD 2. dels specialer. Uddannelsen består af 7 fagmoduler (se fagoversigten). De kan læses som et samlet forløb over fire semestre eller som enkeltfag. 

I uddannelsen indgår også valgfag, der giver dig mulighed for at fordybe dig i det fagområder, der særligt har din interesse.

De fire semestre er bygget op af en række fagmoduler, og kan fx se sådan ud:

 • 1. semester: erhvervsøkonomi og organisation
 • 2. semester: virksomhedens finansielle planlægning, erhvervsøkonomisk metode, dataanalyse
 • 3. semester: samfundsøkonomi, erhvervsret, valgfag 1
 • 4. semester: afsluttende projekt, valgfag 2

Udbuddet af valgfag kan du se på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Undervisningen er tilrettelagt over to aftener om ugen, men der kan også være mulighed for undervisning lørdage og i weekender samt fjernundervisning. Se holdinformationen eller spørg på uddannelsesstedet.

Uddannelsen kan udbydes af

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

På HD 1. del er der følgende obligatoriske moduler:

 • Erhvervsret (5 ECTS), som indeholder emnekredsene retssystemet (herunder bl.a. EU), retskilder og juridisk metode, virksomhedens aftaler samt virksomhedens hæftelse og skadeforvoldelse.
 • Erhvervsøkonomi I (10 ECTS), som giver indsigt i centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder i forbindelse med drift og ledelse af virksomheder og selskaber. 
 • Erhvervsøkonomi II (5 ECTS), hvor du bl.a. beskæftiger dig med Investeringsteori, finsieringsteori, internt/eksternt regskab, klassiske erhvervsøkonomiske problemstillinger og præsentation og formidling af analyser og beslutningsgrundlag.
 • Erhvervsøkonomisk metode (5 ECTS), som udvikler din metodebevidsthed og giver kompetencer til at løse praktiske, erhvervsøkonomiske problemer på en systematisk måde. Metodefaget er tæt knyttet til dit afsluttende projektarbejde på HD 1. del.
 • Dataanalyse (5 ECTS), som giver viden om og forståelse for statistiske begreber, metoder og modeller. Du får øvelse i at gennemføre analyser ved anvendelse af relevant software.
 • Organisation (5 ECTS), hvor du lærer at skelne mellem forskellige system-teoretiske tilgange til organisation, men med særligt fokus på åbne og lukkede systemopfattelser.
 • Samfundsøkonomi (10 ECTS), som indeholder makroøkonomi med erhvervs- og samfundsbeskrivelse samt mikroøkonomi. Du får her indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomhederne opererer under.

Du afslutter uddannelsen med et projektarbejde, der har et omfang af 10 ECTS. Formålet med dette er bl.a. at udvikle din metodebevidsthed og evne til at anvende relevante teorier, modeller og metoder i forbindelse med løsning af komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger.

Derudover rummer forløbet to valgfag, der hvert skal have et omfang af 5 ECTS. Udbuddet af valgfag kan skifte fra institution til institution.

Eksempler på valgfag kan være:

 • Digitalisering i en forretningsmæssig kontekst
 • Forhandlingsteknik
 • International økonomi og business
 • It og økonomi
 • Offentlig økonomi
 • Python Programming
 • Serviceøkonomi
 • Strategi
 • Udvidet erhvervsret
 • Videregående erhvervsjura

Varighed

HD 1. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Hvert enkelt fag strækker sig over et eller to semestre.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en gymnasial uddannelse eller en relevant uddannelse på mindst samme niveau.

Det anbefales desuden, at du har matematik på B-niveau, men det er ikke et optagelseskrav.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En samlet HD 1. del koster fra 33.000 til 45.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

HD 1. del udgør et selvstændigt grundforløb, der sammen med HD 2. del kan placeres på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. august 2021
18. november 2021
Forretningsanalyse, enkeltfag fra HD 1. del Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. september 2021
13. december 2021
Forretningsforståelse, enkeltfag fra HD 1. del Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
1. september 2021
30. juni 2023
HD 1. del Fleksibel undervisning 8210 Aarhus V
*
1. september 2021
30. juni 2023
HD 1. del Herning Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
1. september 2021
30. juni 2023
HD 1. del, Aalborg Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
24. november 2021
25. januar 2022
Forretningsudvikling og entreprenørskab, enkeltfag fra HD 1. del Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø
*
24. november 2021
25. januar 2022
Udvidet erhvervsret, enkeltfag fra HD 1. del Fleksibel undervisning 9220 Aalborg Ø

Uddannelsens veje