HD 1. del, den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse
Diplomuddannelse

HD 1. del, det erhvervsøkonomiske grundforløb

HD er en videregående uddannelse inden for ledelse og erhvervsøkonomi, der giver dig grundlæggende viden om erhvervsøkonomiske metoder og værktøjer.

Fakta

Navn:
HD 1. del, den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

HD er en fireårig uddannelse på deltid, der består af to selvstændige uddannelsesforløb: HD 1. del og HD 2. del. 

Ud over erhvervsøkonomi får du undervisning i fag som dataanalyse, samfundsøkonomiske teorier og metoder og erhvervsret. 

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker at supplere dine erhvervserfaring med en teoretisk uddannelse for at opnå kompetencer inden for ledelse, økonomi og organisation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

HD 1. del er et erhvervsøkonomisk grundstudium, der giver adgang til at læse videre på HD 2. dels specialer.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Obligatoriske fag, se fagoversigten
 • Valgfag
 • Afsluttende projekt

Uddannelsen kan læses som et samlet forløb over fire semestre eller som enkeltfag.

Valgfagene giver dig mulighed for at fordybe dig i de fagområder, der særligt har din interesse. Du kan se udbuddet af valgfag på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt over to aftener om ugen, men der kan også være mulighed for undervisning lørdage og i weekender samt fjernundervisning. Se holdinformationen eller spørg på uddannelsesstedet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

 

Fagoversigt

Fagoversigten kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Copenhagen Business School (CBS)

1. semester

 • Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse, 10 ECTS
 • Organisering i teori og praksis, 5 ECTS

2. semester 

 • Virksomhedens økonomiske planlægning, 5 ECTS
 • Business Intelligence, 5 ECTS
 • Design af undersøgelser og analyser, 5 ECTS

3. semester

 • Strategisk erhvervsret, 5 ECTS
 • Virksomhedens økonomiske og politiske omverden, 5 ECTS
 • Økonomisk teori og organisationsdesign, 5 ECTS

4. semester 

 • Valgfag, 5 ECTS

Afsluttende Projekt, 10 ECTS
 

Syddansk Universitet (SDU)

1. semester

 • Erhvervsøkonomi, 10 ECTS
 • Organisation, 5 ECTS

2. semester

 • Virksomhedens finansielle planlægning, 5 ECTS>
 • Dataanalyse, 5 ECTS
 • Erhvervsøkonomisk metode, 5 ECTS

3. semester

 • Erhvervsret, 5 ECTS
 • Samfundsøkonomi, 5 ECTS
 • Valgfag, 5 ECTS

4. semester 

 • Valgfag, 5 ECTS
 • Afsluttende projekt, 10 ECTS

 

Aalborg Universitet

1. semester

 • Forretningsforståelse, 15 ECTS

2. semester

 • Erhvervsret, 5 ECTS
 • Samfundsøkonomi, 10 ECTS

3. semester

 • Forretningsanalyse, 10 ECTS
 • Valgfag, 5 ECTS

4. semester

 • Erhvervsøkonomisk metode, 5 ECTS
 • Afsluttende projekt, 10 ECTS

 

Aarhus Universitet, Business and Social Sciences

1. semester

 • Organisation, 5 ECTS
 • Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse, 10 ECTS

2. semester

 • Finansierings- og investeringsanalyser, 5 ECTS
 • Samfundsøkonomi, 5 ECTS
 • Erhvervsret, 5 ECTS

3. semester

 • Dataanalyse, 5 ECTS
 • Erhvervsøkonomisk metode, 5 ECTS
 • Valgfag, 5 ECTS

4. semester

 • Afsluttende Projekt, 10 ECTS
 • Valgfag, 5 ECTS

Se fagbeskrivelser og udbud af valgfag på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Varighed

HD 1. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en gymnasial uddannelse eller en relevant uddannelse på mindst samme niveau.

Det anbefales desuden, at du har matematik på B-niveau, men det er ikke et optagelseskrav.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En samlet HD 1. del koster fra 33.000 til 45.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

HD 1. del udgør et selvstændigt grundforløb, der sammen med HD 2. del kan placeres på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje