bacheloruddannelse i Offentlig politik og økonomi
Bacheloruddannelse

Politik og økonomi

På uddannelsen lærer du at analysere og forstå økonomiske problemstillinger og samfundsforhold.

Fakta

Navn:
Politik og økonomi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig et indgående kendskab til sammenhængen mellem økonomi og politik, og du lærer om de grundlæggende begreber og teorier inden for politologi (læren om politik) og økonomi. Du introduceres til fag, der bygger bro mellem de to fagdiscipliner. Kombinationen af fagområderne statskundskab og økonomi kræver gode evner inden for bl.a. matematik.

Med en bachelor i offentlig politik og økonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i både den offentlige og den private sektor, ligesom du også kan arbejde internationalt.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Bacheloruddannelsen i politik og økonomi giver dig et grundigt kendskab til samfundsøkonomiske og politologiske problemstillinger. Du får indsigt i centrale teorier og begreber inden for samfundsøkonomien og lærer at bruge fagets metoder bl.a. i forbindelse med indsamling af data og det efterfølgende analyse- og formidlingsarbejde. Du kvalificeres særligt i brugen af kvantitative metoder. 

Områder

Uddannelsen omfatter fag fra henholdsvis statskundskab og økonomi samt public policy og metodefag. Der undervises bl.a. i følgende områder:

 • Matematik og statistik
 • Offentlig forvaltning
 • Offentlig politik
 • Offentlig ledelse
 • Mikro- og makroøkonomi
 • Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation

Uddannelsen kvalificerer dig i desuden i brugen af kvantitative metoder. Du opnår færdigheder i at opstille en problemstilling i matematiske modeller og benytte it-redskaber til dataindsamling og -behandling.

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, individuelt arbejde, oplæg og gruppearbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet i Aarhus

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,7AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en række kandidatuddannelser inden for det samfundsvidenskabelige og økonomiske område.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både den offentlige og den private sektor. Du kan fx arbejde for ministerier, regioner og kommuner, ligesom du kan arbejde som konsulent for virksomheder eller en interesseorganisation. Der vil også være mulighed for at arbejde i internationale sammenhænge.

Arbejdsområder

Arbejdsområder og typer af job inden for: 

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer