bacheloruddannelse i Politik og administration
Bacheloruddannelse

Politik og administration

Uddannelsen kombinerer viden om samfundet og dets udvikling med en viden om administration og planlægning i private og offentlige organisationer.

Fakta

Navn:
Politik og administration
Andre betegnelser:
Politik og forvaltning
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Undervisningen omfatter bl.a. fagene moderne politik, politisk sociologi og politisk filosofi. Du har også fag som økonomi, forvaltning og internationale forhold.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende bl.a. have jobmuligheder inden for danske og internationale organisationer, hvor du kan arbejde med udviklings- og planlægningsopgaver og med organisations-, personale- og ledelsesopgaver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i politik og administration / politik og forvaltning studerer du politik og samfund i bred forstand. Du lærer at forstå samfundsmæssige og politiske sammenhænge og mønstre og at analysere disse ved hjælp af fagets teorier, begreber og metoder.

Du lærer også at arbejde praktisk med at finde løsninger på konkrete samfundsmæssige og politisk-administrative problemer.

I løbet af uddannelsen får du indsigt i de større og bredere sammenhænge inden for samfundsudviklingen i Danmark og i udlandet.

Der lægges vægt på aktuelle analyser af politik, forvaltning og demokrati, herunder politiske processer, institutioner og aktører i en dansk og europæisk sammenhæng.

Praktik

Du har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed eller en organisation eller tage et studieophold på et udenlandsk universitet.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik B
  • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Særskilte adgangskrav for Roskilde Universitet

Politik og forvaltning er et bachelorfag, der læses som 1-fagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse politik og forvaltning som 1-fagsbachelor skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på følgende bacheloruddannelse på RUC: 

For at læse politik og forvaltning og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelse på RUC: 

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for politik og forvaltning. Undersøg mulighederne på RUC’s hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde og Aalborg.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder politik og forvaltning som enten 1-fagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

Læs mere på RUC's hjemmeside.

Forskellige kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for politik og forvaltning på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC’s hjemmeside.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i politik og forvaltning. Fra 2022 udbyder RUC desuden International Politics and Governance.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder politik og administration som en 3-årig bacheloruddannelse.

På bacheloruddannelsen begynder du med et tværfagligt fællessemester for visse uddannelser er under det samfundsvidenskabelige fakultet.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i politik og administration.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

Bemærk om RUC: Der er ingen adgangskvotienter for dette bachelorfag, da det indgår i en samlet RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i politik og administration kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i politik og administration.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor. Du kan bl.a. komme til at arbejde med udviklings- og planlægningsopgaver og med organisations- og personaleopgaver i stat, kommuner, private servicevirksomheder, internationale organisationer samt i danske og internationale interesseorganisationer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information