bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og psykologi
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi og psykologi

Uddannelsen giver dig baggrund for at forstå, hvordan virksomheder drives og organiseres, samt hvad der motiverer forskellige typer af mennesker.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og psykologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Ved hjælp af psykologisk viden lærer du at forstå forskellighed, og hvordan man kan flytte mennesker i forskellige forretningsmæssige sammenhænge. Både i de erhvervsøkonomiske og de psykologiske fag er udgangspunktet virksomhedens forretningsmæssige mål og dens medarbejdere.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i virksomheder og organisationer, hvor du fx kan arbejde med Human Resource, uddannelsesplanlægning eller markedsføring og branding.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen kombinerer områderne erhvervsøkonomi og psykologi.

Du lærer at planlægge og udvikle en virksomheds økonomi, så planlægningen tager hensyn til, hvordan mennesker tænker, indlærer og handler, og hvordan de omgås hinanden.

Undervisningens indhold

Undervisningen er organiseret i fire temaer:

 • Psykologi, hvor du arbejder med konkrete forståelses- og arbejdsmåder fra psykologien, når de er relevante for virksomheders praksis. Det gør dig i stand til at forstå den menneskelige faktor i organisationer og analysere forskellige adfærdsmønstre
 • Erhvervsøkonomi, hvor du får forståelse for de centrale dele af en virksomheds økonomi og forretningsudvikling
 • Organisation, som giver dig indsigt i organisation- og ledelsestænkning med fokus på organisationens opbygning, kerneopgaver og dens relation til omverdenen
 • Metode og projekt, hvor du får viden om, hvordan man undersøger og identificerer forskellige virksomhedsrelaterede problemstillinger

Du lærer at anlægge et psykologisk perspektiv på virksomheders forskelligartede erhvervsøkonomiske opgaver og problemstillinger, ligesom du lærer at analysere de udviklingsprocesser og relationer mellem mennesker, der er i en virksomhed.

Fokus er på virksomhedens interne forhold, herunder ledelse, organisering, samarbejde og udvikling. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc eller HA (psyk.).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og undervisning, hvor der i høj grad inddrages konkrete virksomhedsrelaterede opgaver (cases). Derudover foregår en stor del af arbejdet i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B 
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Uddannelsen erhvervsøkonomi og psykologi på Copenhagen Business School (cbs.dk)

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Erhvervsøkonomi og psykologi

Andre muligheder

Aarhus Universitet (AU) udbyder erhvervsøkonomi med tilvalg som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs mere i UG-artiklen:

Erhvervsøkonomi med tilvalg

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)9.8 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og psykologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske eller samfundsvidenskabelige område.

Du kan søge optagelse på bl.a. følgende kandidatuddannelse:

Erhvervsøkonomi og psykologi

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i virksomheders HR-afdeling, i afdelinger for uddannelse, økonomi, kommunikation, udvikling, marketing, analyse samt inden for ledelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information