bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

Uddannelsen kvalificerer dig til at vurdere, hvordan virksomheders kommunikation organiseres bedst muligt, samt hvordan kommunikation er med til at organisere virksomheder.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du vil få undervisning i såvel kommunikationsfag, herunder fx intern og ekstern kommunikation, organisationskommunikation og strategisk kommunikation, som i erhvervsøkonomiske fag som fx mikroøkonomi, afsætning og andre erhvervsøkonomiske valgfag.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med analyse af virksomheder og organisationers interne kommunikationsdynamik, herunder deres formelle og uformelle kommunikationsgange, magtforhold og konflikter.

 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen indeholder en kombination af fag inden for kommunikation, erhvervsøkonomi og samfundsforståelse. Du lærer om kommunikation som noget, der spiller en rolle i alle virksomhedens eller organisationens aktiviteter.

Centralt på uddannelsen er strategisk kommunikation og virksomhedsforståelse, hvor du lærer at tænke og arbejde langsigtet med kommunikation, herunder bl.a. hvordan virksomheder eller organisationer ved hjælp af ekstern kommunikation opbygger og fastholder deres troværdighed i forhold til omverdenen.

Under erhvervsøkonomi, kommunikation og praksis lærer du at forstå, hvordan en virksomhed fungerer, og hvilke økonomiske rammer den arbejder inden for. Du vil her have en blanding af fag, der handler om kommunikation, erhvervsøkonomi, ledelse, strategi og virksomhedens omverden og samtid.

Du får også et overblik over de forskellige modeller og teorier, der benyttes, og lærer at analysere og udvikle kommunikationsprocesser. Du kommer hele tiden til at forholde det, du lærer, til den praktiske virkelighed gennem øvelser, cases og praktik.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og øvelser samt case- og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Copenhagen Business School:

Du skal desuden have dansk A fra den gymnasiale eksamen med et karaktergennemsnit på mindst 6,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation som en 3-årig bacheloruddannelse.

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)9,2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske eller samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. læse kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have jobmuligheder inden for især det private erhvervsliv, men også i offentlige organisationer eller interesseorganisationer. Du kan arbejde med at løse konkrete kommunikationsopgaver og udarbejde materiale eller præsentationer.

Der kan også være mulighed for at arbejde mere generelt med at analysere en virksomheds eller organisations samlede kommunikation og lægge en strategi for, hvordan den kan forbedres.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning, salg og indkøb og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Peter Elbrønd er uddannet cand.mag. i litteratur og filosofi/idéhistorie. Han er ansat som...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Det er ved at være sidste chance i år for at søge videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.