bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

Du lærer at vurdere, hvordan virksomheders kommunikation organiseres bedst muligt, samt hvordan kommunikation er med til at organisere virksomheder.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du vil få undervisning i såvel kommunikationsfag, herunder fx intern og ekstern kommunikation, organisationskommunikation og strategisk kommunikation, som i erhvervsøkonomiske fag som fx mikroøkonomi, afsætning og andre erhvervsøkonomiske valgfag.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet kan du arbejde med analyse af virksomheder og organisationers interne kommunikationsdynamik, herunder deres formelle og uformelle kommunikationsgange, magtforhold og konflikter.

 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen indeholder en kombination af fag inden for kommunikation, erhvervsøkonomi og samfundsforståelse.

Du lærer om kommunikation som noget, der spiller en rolle i alle virksomhedens eller organisationens aktiviteter.

Hovedområder

Centralt på uddannelsen er strategisk kommunikation og virksomhedsforståelse, hvor du lærer at tænke og arbejde langsigtet med kommunikation, herunder bl.a. hvordan virksomheder eller organisationer ved hjælp af ekstern kommunikation opbygger og fastholder deres troværdighed i forhold til omverdenen.

Fag

Under erhvervsøkonomi, kommunikation og praksis lærer du at forstå, hvordan en virksomhed fungerer, og hvilke økonomiske rammer den arbejder inden for. Du vil her have en blanding af fag, der handler om kommunikation, erhvervsøkonomi, ledelse, strategi og virksomhedens omverden og samtid.

Modeller og teorier

Du får også et overblik over de forskellige modeller og teorier, der benyttes, og lærer at analysere og udvikle kommunikationsprocesser. Du kommer hele tiden til at forholde det, du lærer, til den praktiske virkelighed gennem øvelser, cases og praktik. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc eller HA (kom).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning med studenteroplæg og øvelser samt case- og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School

 • Dansk A med et karaktergennemsnit på mindst 6,0
 • Engelsk B med et karaktergennemsnit på mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)9,0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske eller samfundsvidenskabelige område.

Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder inden for især det private erhvervsliv, men også i offentlige organisationer eller interesseorganisationer.

Du kan arbejde med at løse konkrete kommunikationsopgaver og udarbejde materiale eller præsentationer.

Der kan også være mulighed for at arbejde mere generelt med at analysere en virksomheds eller organisations samlede kommunikation og lægge en strategi for, hvordan den kan forbedres.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Ved hjælp af Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser dit valg af gymnasial...

Zoom ind og sammenlign uddannelser.