bacheloruddannelse i Business Administration and Service Management
Bacheloruddannelse

Business Administration and Service Management

Uddannelsen, der er engelsksproget, giver dig en bred viden om kultur, samfund og handel, og du får undervisning i bl.a. forbrugskultur, turisme, makroøkonomi, logistik og organisationsteori.

Fakta

Navn:
Business Administration and Service Management
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du studerer erhvervsøkonomiske fag med udgangspunkt i turistbranchen, servicebranchen eller kulturlivet, og du lærer at lede servicevirksomheder både i Danmark og udlandet.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en relevant kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som administrator eller projektleder i turistindustrien, hotel- og restaurantbranchen eller i andre kulturinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig redskaber til at arbejde med erhvervsøkonomi inden for servicebranchen. Det betyder, at du får en forståelse for de forskellige behov, som danske og internationale virksomheder og organisationer i servicebranchen har i forbindelse med deres arbejde og udvikling.

Du får kendskab til traditionelle erhvervs- og samfundsøkonomiske teorier samt til teorier, der passer specifikt til servicevirksomheder. Du lærer også om marketing og branding samt strategi og organisation og får en bred viden om kultur, samfund og erhvervsliv.

Uddannelsen indeholder tre profiler, hvoraf du skal vælge en:

 • Kunst og kultur i relation til fx kulturelle institutioner, museer, teatre, koncerthuse mv.
 • Turisme i relation til fx hotelvirksomhed, rejsebureauer, flyselskaber eller restauranter
 • Service og innovation i relation til fx offentlig service eller privat service

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk, og du lærer at bruge engelsk som arbejdssprog.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk A
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder Business Administration and Service Management som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)9,0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan bl.a. søge ind på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have jobmuligheder inden for områderne kultur, turisme og service. Du kan fx komme til at arbejde i private virksomheder eller i organisationer og offentlige institutioner som konsulent eller rådgiver inden for serviceområdet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for medie, kultur, turisme, idræt og underholdning, salg og indkøb og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information