bacheloruddannelse i Business Administration and Service Management
Bacheloruddannelse

Business Administration and Service Management

Uddannelsen, der er engelsksproget, giver dig en bred viden om kultur, samfund og handel. Du får undervisning i bl.a. forbrugskultur, turisme, makroøkonomi, logistik og organisationsteori.

Fakta

Navn:
Business Administration and Service Management
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du studerer erhvervsøkonomiske fag med udgangspunkt i turistbranchen, servicebranchen eller kulturlivet, og du lærer at lede servicevirksomheder både i Danmark og udlandet.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en relevant kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder som administrator eller projektleder i turistindustrien, hotel- og restaurantbranchen eller i andre kulturinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig redskaber til at arbejde med erhvervsøkonomi inden for servicebranchen. Det betyder, at du får en forståelse for de forskellige behov, som danske og internationale virksomheder og organisationer i servicebranchen har i forbindelse med deres arbejde og udvikling.

Du får kendskab til traditionelle erhvervs- og samfundsøkonomiske teorier samt til teorier, der passer specifikt til servicevirksomheder. Du lærer også om marketing og branding samt strategi og organisation og får en bred viden om kultur, samfund og erhvervsliv.

Uddannelsens profiler

Uddannelsen indeholder tre profiler, hvoraf du skal vælge en:

 • Kunst og kultur i relation til fx kulturelle institutioner, museer, teatre, koncerthuse mv.
 • Turisme i relation til fx hotelvirksomhed, rejsebureauer, flyselskaber eller restauranter
 • Service og innovation i relation til fx offentlig service eller privat service

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk, og du lærer at bruge engelsk som arbejdssprog.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk A
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder Business Administration and Service Management som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:
Business Administration and Service Management på CBS

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)8.6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan bl.a. søge ind på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse.

Bemærk at der ikke findes en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have jobmuligheder inden for områderne kultur, turisme og service. Du kan fx komme til at arbejde i private virksomheder eller i organisationer og offentlige institutioner som konsulent eller rådgiver inden for serviceområdet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for medie, kultur, turisme, idræt og underholdning, salg og indkøb og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information