bacheloruddannelse i Business Administration and Service Management
Bacheloruddannelse

Business Administration and Service Management

Uddannelsen giver dig indsigt i, hvordan virksomheder udvikler, tilpasser, leder og markedsfører serviceydelser.

Fakta

Navn:
Business Administration and Service Management
Varighed:
3 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om erhvervsøkonomi og serviceydelser, og hvordan virksomheder kan bruge forskellige former for services som et vigtigt element i at skabe vækst og økonomiske resultater.

En mindre del af uddannelsen er specialiseret, og du skal vælge specialisering, når du søger optagelse.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder afhænger af specialiseringen på kandidatniveau, der kan ligge inden for enten traditionelle servicevirksomheder eller andre typer af virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får en grundig indføring i erhvervsøkonomi og virksomhedsdrift. Samtidig lærer du at forstå, hvad services er, og hvordan virksomheder udvikler og bruger dem som en del af den samlede forretningsstrategi.

Uddannelsen har en meget bred tilgang til services. Du vil derfor både arbejde med traditionelle servicevirksomheder og med digitale services, rådgivningsservices og kommunikationsservices.

Specialiseringer

En mindre del af uddannelsen er specialiseret inden for et af følgende områder:

 • Service and Innovation
 • Tourism and Hospitality
 • Arts and Culture

Fagområder

På uddannelsen vil du bl.a. beskæftige dig med følgende fagområder:

 • Erhvervsøkonomi – herunder marketing, regnskabsvæsen, finansiering og organisation
 • Virksomhedsstrategi og ledelse
 • Generelle fag om udvikling, implementering og ledelse af services
 • Specialiserede fag om services inden for bestemte brancher eller områder (afhængig af den valgte specialisering)
 • Internationale virksomhedsforhold
 • Videnskabsteori og metode

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, individuelt arbejde, projekter og gruppearbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er mulighed for udveksling på det femte semester.

Eksamen

Der er eksamen i alle fag, og eksamensformerne varierer fra fag til fag. Du afslutter uddannelsen med et større bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School (CBS) 

 • Karaktergennemsnittet i engelsk B skal være mindst 6,0

Da uddannelsen foregår på engelsk, skal du yderligere opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk A
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender, og som kompetencemæssigt svarer til engelsk A

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i business administration and service management foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)8.9 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Business Administration and Service Management kan du læse videre på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse.

Bemærk at der ikke findes en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i private virksomheder og i offentlige og private organisationer i Danmark og udlandet.

Job- og karrieremulighederne ligger især inden for traditionelle servicevirksomheder, rådgivningsvirksomheder og andre virksomheder, hvor services er en væsentlig del af det, virksomheden arbejder med.

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information