Studerende laver gruppearbejde
Bacheloruddannelse

HA i europæisk business

Fokus er på virksomhedsforhold, samarbejde og ledelse samt de økonomiske og strukturelle udfordringer, virksomheder møder i arbejdet med at slå igennem i og uden for Europa.

Fakta

Navn:
HA i europæisk business
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en bred viden om økonomiske sammenhænge i virksomheder og markeder, samtidig med at du lærer om de europæiske markeder.

En vigtig del af uddannelsen handler om internationalisering og strategisk samarbejde.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du en række forskellige jobmuligheder, alt efter hvilken kandidatuddannelse du har taget. Du vil kunne varetage ledelses- og specialistopgaver for både private og offentlige virksomheder og organisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig indsigt i den komplekse virkelighed, som danske virksomheder skal forstå og tilpasse sig for at få succes med etablering, eksport og samarbejde. Du får også viden om, hvor afgørende dynamiske forhold som økonomi, kultur og politik er for virksomheder.

Hovedområder

Uddannelsens forskellige fag ligger inden for temaerne virksomheder, Europa og internationalisering. 

 • Virksomheder: Du arbejder med de økonomiske sammenhænge i virksomheder samt organisering og forretningsstrategi i forhold til vækst og udvikling. Markedsanalyse, marketing og strategisk samarbejde er en del af temaet
 • Europa: Fokus er på forskelle og ligheder mellem forhold i Danmark og andre europæiske lande. Du får bl.a. viden om, hvordan EU regulerer virksomhedsforhold i forhold til miljølovgivning, prisaftaler, skatteregler mv.
 • Internationalisering: Du lærer om virksomheders internationale samarbejde og de muligheder og udfordringer, som følger med de forretningsmuligheder, som øget internationalisering giver

Titel

Du får titlen bachelor (BSc) i europæisk business.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, projektarbejde og øvelsestimer med opgaveløsning og diskussioner.

Der bliver lagt vægt på, at du får både en teoretisk viden om og praktisk erfaring med internationale forhold. En del af uddannelsen foregår derfor på engelsk.

Udlandsophold

Uddannelsen omfatter et obligatorisk semester i udlandet.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Matematik B
 • Engelsk B
 • Enten historie B, samfundsfag B, samtidshistorie B, idehistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School

 • Engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen HA i europæisk business foregår i:

 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)8.6 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i europæisk business, HA, kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område.

Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Erhvervsøkonomi, cand.merc.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde med ledelse, økonomiske analyser inden for fx finansiering og regnskab samt forretningsmuligheder og -udvikling. Det kan være både i det private og i det offentlige, såvel nationalt som internationalt.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Birgit har en kontoruddannelse fra 1971, hvor hun, efter at havde været færdig i en måned, blev...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.