interview med økonomisk sagsbehandler i kommune
Artikel

Økonomisk sagsbehandler

Birgit har en kontoruddannelse fra 1971, hvor hun efter at havde været færdig i en måned, blev ansat i Viborg Kommune. Et par år efter hendes 25 års jubilæum, synes hun, at der skulle ske nogle forandringer på jobområdet.

Birgit Holdt er 59 år og fik for nogle år siden en kommunal efteruddannelse. Hun er stadig ansat i Viborg Kommune nu som økonomisk sagsbehandler.

Interviewet er lavet i 2009. Interviewet er derfor ikke nødvendigvis dækkende for interviewpersonens aktuelle forhold.

Den kommunale vej til jobbet

”Jeg blev i Viborg Kommune, og har også altid fået de kurser og uddannelser, jeg skulle bruge af for at klare mig. Jeg har aldrig fået et nej, og det er virkelig dejligt. Det kan man sagtens være stolt af,” siger Birgit med et smil.

Nogle af de ting Birgit arbejder med, er kontrol af datagrundlaget i årsregnskabet er korrekt.
Nogle af de ting Birgit arbejder med, er kontrol af datagrundlaget i årsregnskabet er korrekt.

Hendes første job forgik i børneværnet og endte med at blive til familieafdelingen. Her varetog hun administrationen af børn, der var anbragt uden for hjemmet. I forbindelse med dette job begyndte Birgit på det, der hed dansk kommunalkursus l og ll. Det er den senere - og nu nedlagte - kommunomuddannelse.

”Det, der var kendetegnet for familieafdelingen, var store strukturforandringer. Og det var både godt og skidt. I 1996 søgte jeg ind på Den sociale videreuddannelse på Forvaltningshøjskolen. Da jeg kom tilbage, var der sket store forandringer på mit arbejde og jeg følte mig ikke godt tilpas. Så jeg besluttede mig for at søge noget andet i kommunen.”

I 1998 blev Birgit ansat i budget - og regnskabsafdelingen i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, som det hed den gang. Jobbet handlede om økonomi på beskæftigelsesområdet, noget var nyt for Birgit, men andet kendte hun allerede til.

Der er rolige og hektiske dage

”Mine dage er meget forskellige, nogle dage er der meget arbejdsro og jeg kan nå et godt stykke ned i bunkerne, andre dage er meget hektiske, med mange telefoner der ringer og spørgsmål jeg skal svare på. Jeg kan lide begge slags dage.”

Der er en del konkrete opgaver i Birgits arbejde. Hun synes selv, det meste interessante er, når man får nogle gode arbejdsprocesser i gang med andre.

”På integration er der nogle meget specielle regler for tilskud til kommuner. De tilskud er nogle jeg skal sørge for at søge hjem. Det er meget vigtigt, at det bliver lavet ud fra det rigtige materiale, som ligger i nogle af vores systemer. Disse data kommer fra sagsbehandlerne, og det er et af mine områder at tjekke, om de har opgivet de rigtige tal.”

En del af Birgits tid går også med at lave budgetter og budgetopfølgning. Man laver næste årsbudgetter om foråret og laver dem færdige hen over sommeren. Nogle gange bliver man nødt til at lave nogle justeringer, hvis der fx som i år har været flere arbejdsløse end sidste år, er der flere på overførelsesindkomst end beregnet.

Det høje faglige indhold

”Jeg kan rigtig godt lide, at der er et højt fagligt indhold. Mange af de ansatte har en baggrund inden for økonomi. Det betyder meget for mig, at der er sammenhæng mellem tingene, og at der findes systemer, så økonomien er et visende billede.”

Birgit vil gerne løfte den menneskelige del af jobbet.
Birgit vil gerne løfte den menneskelige del af jobbet.

Birgit synes, den lovmæssige del i jobbet kombineret med den regnskabstekniske og den økonomitekniske del er den rette sammensætning for hende. Birgit er senere blevet kommunom, og er glad for alle de muligheder hun har fået i Viborg Kommune.

Mere til den menneskelige del

Det har lige været en arbejdsfordelingsplan i Birgits afdeling, hvor de kunne vælge, om de ville varetage et nyt område. I denne omgang valgte Birgit ikke noget nyt, da hun synes, at integrations- og beskæftigelsesområdet hele tiden er i bevægelse og at nye og spændende udfordringer følger med.

”Jeg har tænkt mig at jeg skal på et kursus igen - måske et kommunomkursus eller noget helt andet. Det kunne måske være noget coaching. Noget der kan løfte den menneskelige del,” slutter hun af og smiler.

Se oversigt over flere interview.