bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og filosofi
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi og filosofi

Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og filosofi kombinerer de to fagområder og giver dig indsigt i såvel erhvervsøkonomiske som organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og filosofi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at tænke og skabe værdi uden for rammerne af traditionel erhvervsøkonomi. Udover de økonomiske aspekter skal virksomheder i dag også kunne forholde sig til etiske og moralske aspekter, herunder bl.a. miljø og bæredygtighed, menneskerettigheder og socialt ansvar.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i private virksomheder samt i offentlige organisationer og interesseorganisationer inden for bl.a. strategiudvikling, kommunikation, organisationsudvikling og personaleforhold.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du en forståelse for de mangeartede og komplicerede sammenhænge, som virksomheder i dag indgår i. Du lærer både om det økonomiske grundlag for en virksomheds drift og bliver ved hjælp af filosofisk og samfundsvidenskabelig viden i stand til at analysere komplekse problemstillinger, hvori indgår moral, etik, æstetik mv.

De to fagområder er integreret, så du arbejder med problemstillinger, hvori begge indgår. Det kan fx være etiske retningslinjer i en produktionsvirksomhed, som skal ses både fra et økonomisk og et filosofisk perspektiv. Altså hvordan man både tager hensyn til at handle etisk forsvarligt og sikrer, at virksomheden får overskud og har en god konkurrencemæssig position.

Uddannelsen indeholder fire hovedgrupper af fag:

 • Erhvervsøkonomi, der især fokuserer på økonomi og organisation og det, der sker internt i en virksomhed
 • Filosofi og metode, hvor du lærer at tænke ud fra flere perspektiver og stille præcise spørgsmål med henblik på at skabe forståelse og klarhed
 • Organisation og ledelse, hvor du lærer om udvikling af organisationer, og får forståelse for ledelse og organisation i et filosofisk perspektiv
 • Økonomiske integrationsfag, der integrerer erhvervsøkonomi og filosofi med fokus på samfundet i et historisk og nutidigt (samtids) perspektiv

Erhvervsøkonomiske fag er fx mikroøkonomi, finansiering samt eksternt regnskab.

Filosofi og metode omfatter fag som fx politisk og økonomisk filosofi, etik og ansvarlighed samt ontologi og viden.

Organisation og ledelse omfatter bl.a. ledelsesfilosofi, organisationsfilosofi og designtænkning konceptudvikling.

Økonomiske integrationsfag er fx virksomheden i samfundet, økonomien teori og idéhistorie samt makroøkonomi.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og projektarbejde, der ofte er baseret på gruppearbejde omkring et tema eller en problemstilling.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc eller HA (fil.).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi og filosofi som en 3-årig bacheloruddannelse.

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og filosofi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Aarhus Universitet (AU)

På AU kan du læse erhvervsøkonomi med sidefag i filosofi. Se artiklen Erhvervsøkonomi med tilvalg.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)8,8

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og filosofi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske eller samfundsvidenskabelige område. Du har mulighed for at læse kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og filosofi. Derudover kan du med eventuel supplering søge om optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand.merc.).

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Der er fremtidige jobmuligheder i private virksomheder samt i offentlige organisationer og interesseorganisationer, hvor du vil kunne løse opgaver mange steder i virksomheden. Du vil fx kunne arbejde kommunikationsafdelingen, ledelsesafdelingen eller HR-afdelingen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning og administrativt arbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information