bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og filosofi
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi og filosofi

Bacheloruddannelsen kombinerer de to fagområder og giver dig indsigt i såvel erhvervsøkonomiske som organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og filosofi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du at tænke og skabe værdi uden for rammerne af traditionel erhvervsøkonomi.

Udover de økonomiske aspekter skal virksomheder i dag også kunne forholde sig til etiske og moralske aspekter, herunder bl.a. miljø og bæredygtighed, menneskerettigheder og socialt ansvar.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i private virksomheder samt i offentlige organisationer og interesseorganisationer inden for bl.a. strategiudvikling, kommunikation, organisationsudvikling og personaleforhold.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du en forståelse for de mangeartede og komplicerede sammenhænge, som virksomheder i dag indgår i.

Du lærer både om det økonomiske grundlag for en virksomheds drift og bliver ved hjælp af filosofisk og samfundsvidenskabelig viden i stand til at analysere komplekse problemstillinger, hvori indgår moral, etik, æstetik mv.

De to fagområder er integreret, så du arbejder med problemstillinger, hvori begge indgår. Det kan fx være etiske retningslinjer i en produktionsvirksomhed, som skal ses både fra et økonomisk og et filosofisk perspektiv. Altså hvordan man både tager hensyn til at handle etisk forsvarligt og sikrer, at virksomheden får overskud og har en god konkurrencemæssig position.

Fag

Uddannelsen indeholder fire hovedgrupper af fag:

 • Erhvervsøkonomi: Fokuserer på økonomi og organisation og det, der sker internt i en virksomhed
 • Filosofi og metode: Du lærer at tænke ud fra flere perspektiver og stille præcise spørgsmål med henblik på at skabe forståelse og klarhed
 • Organisation og ledelse: Du lærer om udvikling af organisationer, og får forståelse for ledelse og organisation i et filosofisk perspektiv
 • Økonomiske integrationsfag: Integrerer erhvervsøkonomi og filosofi med fokus på samfundet i et historisk og nutidigt (samtids) perspektiv

Erhvervsøkonomiske fag er fx mikroøkonomi, finansiering samt eksternt regnskab.

Filosofi og metode omfatter fag som fx politisk og økonomisk filosofi, etik og ansvarlighed samt ontologi og viden.

Organisation og ledelse omfatter bl.a. ledelsesfilosofi, organisationsfilosofi og designtænkning konceptudvikling.

Økonomiske integrationsfag er fx virksomheden i samfundet, økonomien teori og idéhistorie samt makroøkonomi.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc eller HA (fil.).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og projektarbejde, der ofte er baseret på gruppearbejde omkring et tema eller en problemstilling.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School

 • Engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Uddannelsen erhvervsøkonomi og filosofi på Copenhagen Business School (cbs.dk)

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Erhvervsøkonomi og filosofi

Andre muligheder

På AU kan du læse erhvervsøkonomi med sidefag i filosofi.

Læs mere i UG-artiklen:

Erhvervsøkonomi med tilvalg

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)8.3 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og filosofi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske eller samfundsvidenskabelige område.

Du kan læse videre på følgende kandidatuddannelse:

Erhvervsøkonomi og filosofi

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Der er fremtidige jobmuligheder i private virksomheder samt i offentlige organisationer og interesseorganisationer, hvor du vil kunne løse opgaver mange steder i virksomheden.

Du vil fx kunne arbejde kommunikationsafdelingen, ledelsesafdelingen eller HR-afdelingen.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information