kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og filosofi
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi og filosofi

Kandidatuddannelsen er engelsksproget. Kombinationen af de to fagområder giver en erhvervsøkonomisk viden sammen med en filosofisk tilgang til moderne virksomhedsdrift.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og filosofi
Andre betegnelser:
Business Administration and Philosophy
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

De filosofiske refleksioner bliver på uddannelsen bl.a. rettet mod økonomisk teori, samfundsteori, sociologi, kommunikationsteori samt organisations- og ledelsesteori. Du får træning i at se overordnede helheder og forstå nutidige fænomener i deres historiske sammenhæng.

De kompetencer, du får, kan føre til job i private virksomheder samt i offentlige organisationer eller interesseorganisationer, hvor du vil kunne løse opgaver inden for forretningsudvikling, projektledelse eller konsulentarbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen kombinerer erhvervsøkonomisk problemorientering med filosofisk fordybelse og refleksion. Du bliver uddannet til at indgå i virksomheder som praktikeren, der formår at tænke på tværs af og uden for rammerne af traditionelle erhvervsøkonomiske kategorier.

Du lærer at identificere og løse abstrakte problemstillinger og træffe beslutninger, der tager hensyn til organisationens og samfundets etiske, vidensmæssige og politiske aspekter. Du lærer bl.a. at se organisatoriske problemer og løsninger ud fra både ledelsens og de ansattes synsvinkel samt at forstå den bredere samfundsmæssige sammenhæng, som virksomheder og organisationer fungerer i.

Fagligt lægger uddannelsen stor vægt på filosofisk refleksion og praktisk omsættelighed af filosofisk tænkning i en erhvervsøkonomisk sammenhæng. Du lærer desuden at formulere dig præcist såvel mundtligt som skriftligt.

Der er mulighed for at tage et halvt års studier i udlandet på et af CBS's partneruniversiteter.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter uddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc.(fil). Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Business Administration and Philosophy.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi og filosofi som en 2-årig kandidatuddannelse.

CBS udbyder også en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og filosofi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav på CBS

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse samt opfylde de faglige adgangskrav og et sprogkrav.

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist mv. i CBS’ studieguide.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig baggrund for at finde job i private virksomheder samt i offentlige organisationer eller interesseorganisationer, hvor du vil kunne løse opgaver inden for forretningsudvikling, projektledelse eller konsulentarbejde, bl.a. i kommunikationsafdelinger, ledelsesafdelinger eller HR-afdelinger.

Din baggrund i både det økonomiske og det filosofiske fagområde giver dig også mulighed for at arbejde med udvikling af en virksomheds overordnede strategi i forhold til forretningsområder, værdier og kommunikation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information