Studerende løser opgave sammen
Bacheloruddannelse

HA i markeds- og kulturanalyse

Uddannelsen giver dig viden om markeder og forbrugeradfærd.

Fakta

Navn:
HA i markeds- og kulturanalyse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at identificere og forudse nye kulturelle mønstre og forbrugertrends – og udvikle virksomheders produkter og marketing, så virksomheden er på forkant med markedet og kundernes behov.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet har du en række forskellige jobmuligheder, alt efter hvilken kandidatuddannelse du har taget. Der vil være jobmuligheder i virksomheder med fokus på trends, kunder og forbrugere på markeder under hurtig forandring.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig indsigt i, hvordan forbrugermarkeder og forbrugerkultur udvikler og forandrer sig – og hvordan virksomheder kan påvirke nye markeder.

Marketing

Du får viden om de forskellige dele af marketing – fra analyse til strategi og markedskommunikation og lærer, hvordan virksomheder og andre organisationer er opbygget, ledes og tager beslutninger.

Samfund

Endelig får du indsigt i, hvordan samfundsforhold og samfundsudvikling – herunder kulturel, økonomisk og politisk/ institutionel udvikling - påvirker virksomheders arbejde og danner rammerne for virksomhedens marked.

Hovedområder

Uddannelsens forskellige fag omfatter bl.a.:

 • Kultursociologi
 • Kulturanalyse og forbrugeradfærd
 • Økonomi

Ud over en bred introduktion til erhvervsøkonomi lærer du også at indsamle data, at arbejde med store datamængder og at stille de spørgsmål, der gør dig i stand til at omsætte data til anvendelige forretningsstrategier. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc. eller HA MAK.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, projektarbejde og holdøvelser med studenteroplæg og diskussion. Derudover foregår en stor del af arbejdet i grupper. Der undervises på engelsk i flere af fagene.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, samfundsfag B, samtidshistorie B, idehistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School

 • Engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)9.9 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med bacheloruddannelsen i markeds- og kulturanalyse kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske eller samfundsvidenskabelige område. Du kan læse videre på følgende kandidatuddannelse:

Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du vil kunne løse opgaver for virksomheder med behov for medarbejdere, der kan arbejde analytisk og udviklingsorienteret med data om trends, kunder og forbrugere på markeder under hurtig forandring.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Salg og indkøb

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information