bacheloruddannelse i International shipping og handel
Bacheloruddannelse

International Shipping and Trade

Uddannelsen i International Shipping and Trade, der foregår på engelsk, handler om international handel inden for det maritime område. De økonomiske fag er centrale på uddannelsen.

Fakta

Navn:
International Shipping and Trade
Andre betegnelser:
International shipping og handel
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får desuden indsigt i shippingvirksomheders forretningsområder og lærer ved hjælp af kvantitative og kvalitative metoder at analysere deres økonomiske og organisatoriske forretningsmuligheder i en global verden med tæt konkurrence og store kulturelle forskelligheder.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i shipping- og rederivirksomheder, der beskæftiger sig med international handel.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i international shipping og handel giver dig en konkret forståelse af, hvordan shippingvirksomheder udvikler deres forretnings- og udviklingsstrategier, samt hvordan de manøvrerer i en global sammenhæng, der hele tiden forandrer sig.

Hovedområder

Du får en grundlæggende viden om erhvervsøkonomi, maritim økonomi, finansiering, management og marketing, ligesom du får viden om de udfordringer, der ligger i at håndtere globale, kulturelle forskelligheder.

Desuden lærer du om krav og regler inden for shipping og får kendskab til den historiske udvikling inden for shippingindustrien, bl.a. med henblik på at forstå, hvad der karakteriserer branchen.

Udlandsophold

På 4. semester studerer man enten i Singapore eller Texas.

Praktik

På det tredje studieår er der mulighed for et praktikophold i en rederivirksomhed i Danmark.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, der kan foregå både individuelt og i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Engelsk A
  • Matematik B
  • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder international shipping og handel som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:
International shipping og handel

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)9,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i international shipping og handel kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. blive optaget på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil have fremtidige jobmuligheder i virksomheder inden for shippingindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og salg og indkøb.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information