Studiegruppe kigger på en opgave sammen
Bacheloruddannelse

International Shipping and Trade

Uddannelsen giver dig indsigt i, hvordan virksomheder i shippingbranchen planlægger, udvikler og styrer deres forretningsaktiviteter.

Fakta

Navn:
International Shipping and Trade
Andre betegnelser:
International shipping og handel
Varighed:
3 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om erhvervsøkonomi, shipping og global handel. Du får indsigt i, hvordan shippingvirksomheder udvikler og tilpasser deres strategier og aktiviteter i en branche, der hele tiden er under forandring, for at kunne skabe vækst og økonomiske resultater.

Efter bacheloruddannelsen kan du arbejde i shippingbranchen, eller du kan læse videre på en kandidatuddannelse.

Dine efterfølgende jobmuligheder afhænger af specialiseringen på kandidatniveau, men kan ligge i rederier eller shippingvirksomheder, andre virksomheder, der arbejder med international transport og handel eller virksomheder og organisationer, der rådgiver shippingvirksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får en grundig indføring i erhvervsøkonomi og virksomhedsdrift.

På uddannelsen arbejder du med specialiserede emner inden for shipping og international handel og transport, så du oparbejder en bred, samlet forståelse af de særlige forretningsvilkår, der kendetegner netop shippingsektoren.

Fagområder

På uddannelsen vil du bl.a. beskæftige dig med følgende fagområder:

 • Erhvervsøkonomi – herunder regnskabsvæsen, finansiering, risikostyring, marketing, organisation og logistik
 • Virksomhedsstrategi og ledelse
 • International søfartsøkonomi, havneøkonomi og andre fag, der er specialiseret inden for shipping
 • Globalisering og internationale handelsforhold
 • Videnskabsteori og metode

Titel

Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, individuelt arbejde, projekter, gruppearbejde og praktik.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik

Det fjerde af de seks semestre foregår i enten Singapore eller Galveston, Texas.

Store dele af tredje studieår foregår som praktik i en shippingvirksomhed.

Eksamen

Der er eksamen i alle fag, og eksamensformerne varierer fra fag til fag. Du afslutter uddannelsen med et større bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Copenhagen Business School (CBS) 

 • Engelsk B med et gennemsnit på mindst 6,0

Da uddannelsen foregår på engelsk, skal du yderligere opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk A
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender og som kompetencemæssigt svarer til engelsk A

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i international shipping and trade foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)10.1 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i International Shipping and Trade kan du læse videre på en erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for private virksomheder såvel som offentlige og private organisationer i Danmark og udlandet.

Job- og karrieremulighederne ligger især inden for en bred vifte af specialiserede jobfunktioner i shippingbranchen eller andre virksomheder, der beskæftiger sig med global handel og transport.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information