bacheloruddannelse i International shipping og handel
Bacheloruddannelse

International Shipping and Trade

Uddannelsen i International Shipping and Trade, der foregår på engelsk, handler om international handel inden for det maritime område. De økonomiske fag er centrale på uddannelsen.

Fakta

Navn:
International Shipping and Trade
Andre betegnelser:
International shipping og handel
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får desuden indsigt i shippingvirksomheders forretningsområder og lærer ved hjælp af kvantitative og kvalitative metoder at analysere deres økonomiske og organisatoriske forretningsmuligheder i en global verden med tæt konkurrence og store kulturelle forskelligheder.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i shipping- og rederivirksomheder, der beskæftiger sig med international handel.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i international shipping og handel giver dig en konkret forståelse af, hvordan shippingvirksomheder udvikler deres forretnings- og udviklingsstrategier, samt hvordan de manøvrerer i en global sammenhæng, der hele tiden forandrer sig.

Du får en grundlæggende viden om erhvervsøkonomi, maritim økonomi, finansiering, management og marketing, ligesom du får viden om de udfordringer, der ligger i at håndtere globale, kulturelle forskelligheder.

Desuden lærer du om krav og regler inden for shipping og får kendskab til den historiske udvikling inden for shippingindustrien, bl.a. med henblik på at forstå, hvad der karakteriserer branchen.

På 4. semester studerer man enten i Singapore eller Texas. På det tredje studieår er der mulighed for et praktikophold i en rederivirksomhed i Danmark.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, der kan foregå både individuelt og i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk A
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder international shipping og handel som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)9,4

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i international shipping og handel kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. blive optaget på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder i virksomheder inden for shippingindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og salg og indkøb.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information